Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Біоекологія

Тест Біоекологія

Тест Біоекологія: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Хто і коли вперше дав визначення екосистеми:

А. Вернадський у 1929

Б. Тенслі у 1935 р.

В. Зюсс у 1875 р.

2. Які елементи не входять до складу біогеоценозу:

А. Біом

Б. Біотоп

В. Біоценоз

3. Коли було прийнято Закон України “Про Червону книгу України”:

А. 12 червня 2003 року

Б. 7 лютого 2002 року

В. 21 вересня 1999 року

4. Жовті сторінки Червоної книги МСОП були відведені для:

А. живих організмів, чисельність яких скоротилась і які знаходяться під загрозою зникнення

Б. видів, чисельність яких скоротилась внаслідок використання людиною мість їх існування

В. слабо вивчених видів

5. Як називають кількість живої речовини біогеоценозу на одиницю площі на момент спостереження:

А. Деструкція

Б. Продукція

В. Біомаса

6. До якої категорії в Червоній книзі України відносяться види які перебувають під загрозою зникнення у природних умовах і збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій:

А. Рідкісні

Б. Зникаючі

В. Вразливі

7. В межах якого угрупування знаходиться біогеоценоз:

А. Фітоценозу

Б. Зооценозу

В. Мікробоценозу

8. Що таке “Чорний список видів”:

А. Види, що знаходяться під загрозою зникнення

Б. Види, що вже зникли починаючи з 1600 року

В. Види, що вже зникли починаючи з 1900 року

9. Як називаються території та акваторії, на яких охороняютья окремі види рослин і тварин або природні комплекси, і на яких дозволяється обмежена господарська діяльність, що не завдає шкоди об’єктам, що охороняються.

А. Заказники

Б. Заповідники

В. Національні парки

10. Як називають явище переважання продукції над деструкцією, що супроводжується значним накопиченням в біотопі поживних речовин:

А. Оліготрофікація

Б. Гіпертрофікація

В. Евтрофікація

Відповіди до тесту

1 варіант

   

1

Б

      

2

А

      

3

Б

      

4

Б

      

5

В

      

6

Б

      

7

А

      

8

Б

      

9

А

      

10

В