Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Біологічні цикли

Тест Біологічні цикли

Тест Біологічні цикли: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Закономірні зміни активності та поведінки інших живих істот, що оточують організм відносяться до ритмів:

А. Ендогенних

Б. Екзогенних

В. Змішаних

2. Адаптивні біологічні ритми виникли як пристосування фізіології живих організмів до:

А. Нерегулярних змін у зовнішньому середовищі

Б. Регулярних змін у внутрішньому середовищі

В. Регулярних змін у зовнішньому середовищі

3. Поліфазним називають ритм коли тварини мають:

А. Більшу активність вдень ніж вночі

Б. Більшу активність вночі ніж вдень

В. Однакову активність вночі і вдень

4. Як називається ритм коли добова циклічність життєдіяльності переходить у вроджену:

А. Добовий

Б. Циркадний

В. Цирканний

5. Відмітьте правельне твердження:

А. Короткоденні види менш чутливі до фотоперіодизму ніж довгоденні

Б. Довгоденні види більш чутливі до фотоперіодизму ніж коротокоденні

В. Короткоденні види більш чутливі до фотоперіодизму ніж довгоденні

6. Фотоперіодизмом називають реакцію живих організмів на зміну:

А. Довжини світлового дня

Б. Інтенсивності освітлення

В. Спектрального складу освітлення

7. Вивченням закономірностей сезонного розвитку природи займається прикладна галузь екології:

А. Фауністика

Б. Ценологія

В. Фенологія

8. Цикли розмноження тварин відносяться до ритмів:

А. Цирканних

Б. Місячних

В. Циркадних

9. Які ритми називають цирканними:

А. Добові

Б. Річні

В. Припливно-відпливні

10. Довжина світлового періоду доби, що забезпечує перехід в чергову фазу розвитку одержала назву:

А. Гранична

Б. Критична

В. Максимальна

Відповіді до тесту  « Біологічні цикли »

1 варіант

   

1

Б

      

2

В

      

3

В

      

4

Б

      

5

В

      

6

А

      

7

В

      

8

А

      

9

Б

      

10

Б