Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Біотичні взаємовідносини

Тест Біотичні взаємовідносини

Тест Біотичні взаємовідносини: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Екологічною диверсифікацією називають розподіл екологічних ніш видів в результаті:

А. Внутрішньовидової конкуренції

Б. Міжвидової конкуренції

В. Відмінностей в умовах існування

2. Що відбувається з екологічною нішею виду при посиленні внутрішньовидової конкуренції:

А. Розширюється

Б. Не змінюється

В. Звужується

3. При якій формі біотичних взаємовідносин наслідки взаємодії для обох видів є негативними:

А. Коменсалізм

Б. Аменсалізм

В. Конкуренція

4. Коменсалізмом називають:

А. Одностороннє використання одного виду іншим без нанесення йому шкоди

Б. Наслідки співжиття для одного виду є негативними, тоді як для іншого вони нейтральні

В. Форму взаємовигідних взаємовідносин

5. Взаємовигідне існування двох видів називають:

А. Аменсалізм

Б. Мутуалізм

В. Конкуренція

6. При якій формі біотичних взаємовідносин види не пов’язані між собою безпосередньо, однак залежать від стану угруповування в цілому:

А. Аменсалізм

Б. Нейтралізм

В. Коменсалізм

7. Фактичний діапазон умов існування організму називають:

А. Реальна ніша

Б. Фундаментальна ніша

В. Реалізована ніша

8. Що відбувається з екологічною нішею виду при посиленні міжвидової конкуренції:

А. Розширюється

Б. Не змінюється

В. Звужується

9. Алелопатія рослин є прикладом:

А. Аменсалізму

Б. Мутуалізму

В. Конкуренції

10. Хто вперше використав в екології термін “ніша”:

А. Гріннел

Б. Хатчінсон

В. Піанка

Відповіді до тесту «Біотичні взаємовідносини. Екологічна ніша »

1 варіант

   

1

Б

      

2

А

      

3

В

      

4

А

      

5

Б

      

6

Б

      

7

В

      

8

В

      

9

В

      

10

А