Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Динаміка чисельності популяцій

Тест Динаміка чисельності популяцій

Тест Динаміка чисельності популяцій: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Біотичний потенціал це:

А. Різниця між народжуваністю та смертністю в популяції

Б. Теоретичний максимум нащадків від однієї пари чи особини

В. Реальний показник народжуваності в популяції

2. Яка існує залежність між плодючістю та проявом турботи про потомство у тварин:

А. Чим сильніше виявлена турбота про потомство тим плодючість більша

Б. Чим слабше виявлена турбота про потомство тим плодючість менша

В. Чим сильніше виявлена турбота про потомство тим плодючість менша

3. Які з зазначених факторів відносяться до групи модифікуючих:

А. Температура

Б. Паразити

В. Хижаки

Г. Вологість

Д. Вітер

Е. Їжа

4. Залежними називають популяції які підтримують свою чисельність за рахунок:

А. Мігрантів

Б. Народжуваності

В. Дисперсії

5. Який тип динаміки чисельності характеризується глибокими депресіями, що чергуються з “спалахами” масового розмноження:

А. Лабільний

Б. Ефемерний

В. Стабільний

6. Як називають тип стратегії рослин, що енергійно розвиваючись захоплюють певну територію і утримують її за собою, пригнічуючи інші види:

А. Патіенти

Б. Віоленти

В. Експлеренти

7. Хто розробив класифікацію екологічних стратегій у рослин:

А. Раменський Л. Г. у 1938 р.

Б. Мак-Артур Р та Уілсон Е у 1963 р.

В. Чепмен Р. у 1928 р.

8. Як називають тип стратегії рослин, що є дуже витривалими і здатні утворювати стійкі фітоценози.

А. Експлеренти

Б. Віоленти

В. Патіенти

9. Яка з наведених тез характеризує К- стратегію у популяцій тварин – успішне виживання та відтворення виду можливе шляхом:

А. вдосконалення адаптивності організмів

Б. інтенсифікації розмноження

В. зменшення дисперсії

10. Процес проникнення особин, що розселяються на незайняті видом території, заселення їх з утворенням нових популяцій називають:

А. Ін’єкція

Б. Інфлюзія

В. Інвазія

Г. Інокуляція

Відповіді до тесту

1 варіант

   

1

Б

      

2

В

      

3

А, Г,Д

      

4

А

      

5

Б

      

6

Б

      

7

А

      

8

В

      

9

А

      

10

В