Перейти к содержимому
Главная страница » Тест довкілля

Тест довкілля

Тест довкілля: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Які наслідки для довкілля має виробництво енергії на теплоелектростанціях:

А. Забруднення атмосфери пиловими та газовими викидами

Б. Затоплення родючих земель

В. Забруднення земної поверхні відвалами шлаків та кар’єрами

Г. Радіоактивне забруднення

Д. Теплове забруднення довкілля

2. До групи не відновлювальних належать джерела енергії:

А. Вітру

Б. Кам’яного вугілля

В. Сонця

Г. Нафти

Д. Урану

3. Суть методу “альтернативного” землеробства полягає у:

А. Застосуванні нових сортів та живих змінених організмів

Б. Застосуванні нових механізмів та агрегатів

В. Відмові від використання синтетичних мінеральних добрив

4. Виділіть негативні наслідки для довкілля при виробництві енергії на гідроелектростанціях:

А. Радіоактивне забруднення

Б. Забруднення атмосфери

В. Затоплення родючих земель

Г. Обвали берегів

Д. Підняття рівня ґрунтових вод, заболочування територій

5. В якому році розпочато широкомасштабне надходження живих змінених організмів у довкілля та їх практичне застосування:

А. 1986

Б. 1995

В. 1999

6. Яку сільськогосподарську культуру вирощують в Україні для одержання палива:

А. Соняшник

Б. Цукровий буряк

В. Ріпак

7. Термоядерна енергетика на відміну від атомної:

А. Не здійснює теплового забруднення довкілля

Б. В результаті роботи не утворюються радіонукліди

В. Високий ступінь безпеки роботи

Г. Не відбувається радіоактивного забруднення конструкцій реакторів

Д. Не забруднюють атмосферу речовинами які здатні викликати кислотні дощі

8. В Україні питома вага підприємств групи “А” (виробництво засобів виробництва) складає:

А. 80%

Б. 50%

В. 70%

9. Які з альтернативних методів добування енергії впроваджуються в Україні:

А. Вітрогенератори

Б. Геотермальні енергостанції

В. Припливно-відпливні енергостанції

10. Технологія одержання біогазу базується на:

А. Розкладанні органічних решток метанобактеріями

Б. Неповному спалюванні сміття

В. Переробці сміття з використанням хімічних каталізаторів

Відповіди до тесту

1 варіант

   

1

А, В,Г, Д

      

2

Б, Г,Д

      

3

В

      

4

В, Г,Д

      

5

Б

      

6

В

      

7

Б, В

      

8

В

      

9

А

      

10

А