Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Геоекологія. Атмосфера

Тест Геоекологія. Атмосфера

Тест Геоекологія. Атмосфера: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Які з зазначених функцій в глобальній екосистемі Землі атмосфера не виконує:

А. Захищає живі організми від згубної дії космічного випромінювання та ударів метеоритів

Б. Головний акумулятор сонячної енергії

В. Обумовлює та регулює сезонні та добові коливання температури

Г. Зумовлює процеси вивітрювання гірських порід, руху природних вод, льодовиків

Д. Джерело корисних копалин та енергетичної сировини

2. Явище парникового ефекту обумовлено підвищенням вмісту в атмосфері:

А. Фреонів

Б. Вуглекислого газу

В. Азоту

3. Молекули озону формуються у стратосфері з молекул кисню під впливом:

А. Теплових променів

Б. Інфрачервоного проміння

В. Ультрафіолетового проміння

4. Кислотні дощі утворюються внаслідок:

А. Викидів у воду кислот, які випаровуються і випадають у вигляді кислотного дощу

Б. Забруднення атмосфери оксидами сірки та азоту, які сполучаються з атмосферною вологою й утворюють краплі азотної та сірчаної кислот

В. Забруднення атмосфери парами азотної та сірчаної кислот

5. Найбільш небезпечною озонруйнуючою речовиною є:

А. Оксиди азоту

Б. Хлорфторметани

В. Оксиди сірки

Г. Вуглекислий газ

6. Підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері обумовлено:

А. Вирубуванням і знищенням лісів

Б. Спалюванням великої кількості органічного палива

В. Ядерними випробуваннями

Г. Інтенсивним використанням добрив та отрутохімікатів

7. До якого методу боротьби із забрудненням атмосфери відноситься очищення вугілля від піриту перед його спалюванням у топках теплоелектростанцій:

А. Організаційного

Б. Технологічного

В. Економічного

8. Яка складова фреонів здійснює найбільш потужнє розкладання молекул озону:

А. Хлор

Б. Фтор

В. Вуглець

9. Негативними наслідками випадіня кислотних дощів є:

А. Ушкодження листків рослин

Б. Підвищення рівня рН води

В. Прискорене руйнування пам’яток архітектури, споруд

Г. Засолення грунтів

10. Смогом називають:

А. Підвищений вміст пилу в атмосферному повітрі

Б. Підвищений вміст шкідливих газів в атмосфері

В. Зниження рівня кисню в атмосферному повітрі

Відповіди до тесту

1 варіант

   

1

Б, Д

      

2

Б

      

3

В

      

4

Б

      

5

Б

      

6

А, Б

      

7

Б

      

8

А

      

9

А, В

      

10

Б