Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Геоекологія. Літосфера

Тест Геоекологія. Літосфера

Тест Геоекологія. Літосфера: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Вкажіть функції, які виконує літосфера, як елемент глобальної екосистеми:

А. Джерело корисних копалин

Б. Забезпечує умови життя для рослин

В. Основне джерело одержання продуктів харчування

Г. Обумовлює та регулює сезонні та добові коливання температури

Д. Головний акумулятор сонячної енергії

2. До якої категорії відносяться землі зайняті плантаціями, садами:

А. Інші землі

Б. Ліси

В. Сільськогосподарські землі

3. Вкажіть на функції, які виконують ліси, як складова біосфери:

А. Основний поглинач вуглекислого газу

Б. Виробник кисню

В. Основне джерело одержання продуктів харчування

Г. Приймають активну участь в очищенні природних та стічних вод

4. Вкажіть, які з перелічених земель належать до категорії – “інші землі”:

А. Рілля

Б. Пустелі

В. Лісосмуги

Г. Заселені та забудовані території

Д. Болота

Е. Яри

5. Вкажіть які ліси належать до категорії – “експлуатаційні”:

А. Тайга

Б. Протиерозійні ліси

В. Ліси заповідників та національних парків

Г. Тропічні ліси

6. Зазначте з якою метою людина використовує надра Землі:

А. Прокладання транспортних комунікацій

Б. Поховання токсичних відходів

В. Видобування корисних копалин

Г. Середовище життя

Д. Очистка стічних вод

Е. Вирощування продуктів харчування

7. Вкажіть заходи направленні на охорону та раціональне використання надр:

А. Розвідка та освоєння нових родовищ

Б. Переробка некондиційних руд

В. Використання вторинних ресурсів

Г. Використання композитних матеріалів

Д. Використання запасів Світового океану

8. Який з видів ґрунтової ерозії називають – дефляція:

А. Пасовищну

Б. Водну

В. Вітрову

9. Сільськогосподарська меліорація – це система заходів, яка спрямована на:

А. Охорону ґрунтів та підвищення їх родючості

Б. Екстенсивне використання ґрунтів

В. Збільшення оброблювальних площ земель

10. Абразія це:

А. Водна ерозія, що розповсюджена по берегам великих водосховищ

Б. Вітрова ерозія, при якій часточки ґрунту піднімаються на висоту до 1,5м

В. Пасовищна ерозія, що пов’язана з вибиванням ґрунту худобою

Г. Агротехнічна ерозія, що обумовлена неправильною оранкою

Відповіди до тесту

1 варіант

   

1

А, Б,В,

      

2

В

      

3

А, Б

      

4

Б, Г,Д, Е

      

5

А, Г

      

6

А, Б,В

      

7

Б, В,Г

      

8

В

      

9

А

      

10

А