Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Гомеостаз популяцій

Тест Гомеостаз популяцій

Тест Гомеостаз популяцій: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Гомеостазом популяції називають здатність:

А. Підтримувати динамічну рівновагу з середовищем

Б. Підтримувати певну щільність незалежно від змін середовища

В. Змінювати щільність без зв’язку із змінами середовища

2. Вкажіть способи підтримання просторової структури популяції:

А. Пряма агресія

Б. Статеве домінування

В. Віковий крос

Г. Маркування території

Д. Розселення

3. Високий рівень гетерозиготності у популяціях вищих тварин базується на:

А. Статевій структурі популяції

Б. Просторовій структурі популяції

В. Етологічній структурі популяції

4. Які біологічні функції виконує статева вибірковість:

А. Захоплення простору

Б. Запобігає занадто віддаленим схрещуванням

В. Пом’якшує територіальні взаємини

Г. Закріпляє адаптивні властивості в межах даної популяції

Д. Знижує частоту інбридингу

Е. Підвищує ймовірність виживання за несприятливих сезонів

5. Віковий крос це:

А. Парування особин, які належать до однієї вікової групи

Б. Парування особин, які належать до різних вікових груп

В. Явище коли самці та самиці досягають статевої зрілості у різному віці

6. Оптимальна щільність у популяції підтримується без зниження чисельності тварин при регуляції через:

А. Структуру

Б. Розселення

В. Поведінку

7. У процесах регуляції плодючості та смертності нижчих тварин найбільше розповсюдження має регуляція:

А. Хімічна

Б. Структурна

В. Поведінкова

8. Що називають “самозрідженням” в ценопопуляціях рослин:

А. Смертність, що залежить від щільності

Б. Приріст, що залежить від щільності

В. Сповільнення загального росту

9. Які з зазначених механізмів забезпечують підтримання генетичної структури популяції:

А. Віковий крос

Б. Статева вибірковість

В. Хімічна регуляція

Г. Стрес

10. Як називають різко різноякісний стан особин в залежності від щільності популяцій:

А. Фазовість

Б. Стрес

В. Віковий крос

Відповіді до тесту

1 варіант

   

1

А

      

2

А, Г,Д

      

3

В

      

4

Б, Г,Д

      

5

Б

      

6

Б

      

7

А

      

8

А

      

9

А, Б

      

10

А