Перейти к содержимому
Главная страница » Тест історія лісівництва

Тест історія лісівництва

Тест історія лісівництва: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Історія лісів

Питання з Історія лісівництва України (закритої форми)

1.  Коли виникло виробництво поташу в Україні?

А) у ХІІІ столітті

Б) у ХІV столітті

В) у ХV столітті

Г) у ХVІ столітті

2.  Як називались мануфактури з виготовлення селітри?

А) буди

Б) гути

В) гамадні

Г) бурти

3.  Скільки витрачалось деревини для виготовлення 1 центнеру поташу?

А) 150 м3

Б) 300 м3

В) 400 м3

Г) 450 м3

4.  Скільки витрачалось дров для виварювання 1 тонни солі?

А) 30 м3

Б) 45 м3

В) 55 м3

Г) 60 м3

5.  Яке виробництво принесло найбільшої шкоди лісам України в період ХVІ –ХVІІІ століття?

А) гути

Б) залізорудне

В) поташне

Г) виготовлення селітри

6.  В якому столітті в Україні виникла цукрово – бурякова промисловість?

А) у ХVІ столітті

Б) у ХVІІ столітті

В) у ХVІІІ столітті

г) у ХІХ столітті

7.  Скільки дров витрачалось на переробку 16.3 т цукрових буряків?

А) 20-30 м3

Б) 30-40 м3

В) 40-50 м3

Г) 50-60 м3

8.  скільки витрачалось дров для палива на одну версту від Харкова до Славянська?

А) 300 м3

Б) 500 м3

В) 700 м3

Г) 200 м3

9.  На яку відстань від залізничного полотна простягнулась безліса смуга?

А) 10 верст

Б) 15 верст

В) 20 верст

Г) 25 верст

10.Коли відзначені перші спроби лісорозведення в Україні?

а) у ХV столітті

Б) у ХVІ столітті

В) у ХVІІ столітті

г) у ХVІІІ столітті

11.На яких землях проводив лісорозведення І. Я. Данилевський?

А) на еродованих землях;

Б) на сипучих пісках;

В) на степових ділянках;

Г) на кам’янистих розсипах;

12.Які роботи провів у своєму маєтку В. Я. Ломиковський?

А) створив систему захисних насаджень;

Б) залісив неугіддя;

В) залісив сипучі піски;

Г) створив берегозахисні насадження.

13.Скільки десятин лісу виростив херсонський землевласник В. П. Скаржинський?

А) 200

Б) 400

В) 800

Г) 1000

14.Скільки десятин лісу виростив І. Я. Данилевський?

А) 500

Б) 800

В) 1000

Г) 1500

15.На яку максимальну глибину орав плуг, сконструйований В. П. Скаржинським?

А) до 58 см;

Б) до 77 см;

В) до 89 см;

Г) до 95 см.

16.В якому році було закладено перше степове лісництво?

А) в 1814 році;

Б) в 1830 році;

В) в 1843 році;

Г) в 1857 році.

17.Хто був першим лісничим Велико – Анадольського лісництва?

А) М. К. Туравський;

Б) В. Є. Графф;

В) Ф. К. Арнольд;

Г) Г. М. Висоцький.

18. Якій деревні породі надавалась перевага під час лісорозведення у Велико – Анадольському лісництві?

А) дуб звичайний;

Б) акація біла;

В) ясен звичайний;

Г) в’яз.

19. Ким був запропонований деревно-чагарниковий тип лісових культур в Степу?

А) Г. М. Висоцьким;

Б) М. Я. Дахновим;

В) Л. Г. Барк;

Г) В. Є. Графф

20.Скільки доглядів проводив В. Є.Графф до змикання лісових культур у Велико – Анадольському лісництві?

А) 20-25;

Б) 28-32;

В) 32-36;

Г) 36-40.

21. Яка загальна площа лісів планети?

А) 3,9 млрд. га

Б) 4,1 млрд. га

В) 4,4 млрд. га

Г) 4, 9 млрд. га

22. Яка лісистість України?

А) 13,0%

Б) 13,5%

В) 14,2%

Г) 15,0%

23. Коли розпочались лісовідновні роботи в розвинутих країнах Європи?

А) XV ст.

Б) XVII ст.

В) XIX ст.

24. Яка країна світу є найбільш лісистою?

А) Америка

Б) Канада

В) Фінляндія

Г) Португалія

Д) Китай

25. В якому віці було розпочато спалювання лісів людьми?

А) палеоліт (давній кам’яний вік)

Б) неоліт (новий кам’яний вік)

В) мідний вік

Г) залізний вік

26. Які ліси зростали у поймах рік степової зони України у 1 тис. до нової ери?

А) соснові

Б) ялинові

В) дубово-в’ язові

Г) вербові

27. Де розпочалось масштабне перетворення лісів у сільськогосподарські угіддя на України у 1 тис. до нової ери?

А) на Поліссі

Б) в Карпатах

В) у поймах рік степової зони

Г) у лісостепу

28. Як називались виробництва поташу на Україні?

А) буди

Б) рудні

В) бурти

Г) бортні пасіки

29. Що було потрібне для виробництва поташу?

А) листя

Б) дрова

В) зола

Г) тесані лісоматеріали

30. Коли розпочалось ручне лісопилення на Україні?

А) 1 тисячоліття

Б) 18 ст.

В) 17 ст.

Г) 16 ст.

Відповіді до тестів з історії лісівництва

Питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Відповідь

В

Г

Б

В

В

Г

В

В

Б

В

Б

А

Б

В

В

В

Б

В

Б

В

Питання

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Відповідь

Б

В

Б

В

А

В, г

В

А

В

Г