Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 24

Тест по Економіки підприємства 24

Тест по Економіки підприємства 24: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Найбільш фундаментальну ідею аналізу виробничо – господарської діяльності відображає поняття:

A)«підприємництво »

B)«прибуток»

C)обмеженість;

D)попит і пропозиція;

E)немає вірної відповіді.

Мета економічного аналізу виробничо-господарської діяльності є;

A)обґрунтування вирішення про платоспроможність підприємства;

B)стратегічне планування діяльності підприємства;

C)складання графіка податкових платежів;

D)оцінка зміни динаміки основних економічних показників виробничо – господарської діяльності.

Тест № 21

Вплив окремих чинників на економічну модель можна визначити за допомогою методу:

A) абсолютних різниць;

B) відносних різниць;

C) ланцюгової підстановки;

D) структурних угрупувань.

Тест № 22.

Вимірювання впливу результативного показника на мультиплікативну економічну модель можна здійснити за допомогою наступних методів:

A) відносних різниць;

B) абсолютних різниць;

C) ланцюгової підстановки;

D) інтегрального;

E) логарифмування;

F) кореляційного аналізу.

Тест № 23.

Для дослідження економічних моделей мультиплікативно-адитивного типу застосовуються наступні методи:

A) інтегральний;

B) логарифмування;

C) абсолютних різниць;

D) відносних різниць;

E) ланцюгової підстановки.

Тест № 24.

Метод (спосіб) відносних різниць використовується для аналізу наступних економічних моделей:

A) мультиплікативних економічних моделей;

B) адитивних економічних моделей;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 25.

Метод (спосіб) пропорціонального ділення і пайової участі може бути використаний для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 26.

Інтегральний метод (спосіб) в економічному аналізі виробничо – господарської діяльності використовується для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) кратно-аддитивних.

Тест № 27.

Спосіб (метод) логарифмування в аналізі виробничо-господарської діяльності може бути використаний в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 28.

Що слід розуміти під господарськими резервами:

A) вивільнені господарські ресурси;

B) збільшення величини безумовних втрат;

C) величина додаткового залучення господарських ресурсів;

D) підвищення ресурсовіддачи;

E) збільшення управлінського персоналу.

Тест № 29.

Які з нижче перерахованих ознак можна вважати ознаками класифікації резервів:

A)просторовий;

B) часу;

C) характер дії на економічні результати;

D) стадії життєвого циклу виробу.

Тест № 30.

Які з нижче перерахованих етапів властиві аналітичній роботі:

A) визначення суб’єктів і об’єктів виробничо-господарської діяльності;

B) планування аналітичної роботи;

C) інформаційне і методичне забезпечення виробничо-господарської діяльності;

D) оформлення результатів аналізу