Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Популяція

Тест Популяція

Тест Популяція: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Як називають організм чи сукупність організмів, що виникли з однієї зиготи:

А. Партикули

Б. Генети

В. Рамети

2. Що покладено в основу фітоценотичної облікової одиниці популяцій рослин:

А. Походження (статеве чи вегетативне)

Б. Фізіологічна безперервність

В. Вплив р ослини на середовище

3. Для особин однієї географічної популяції властива спільність:

А. Характеру способу життя

Б. Морфологічних ознак

В. Життєвих ритмів

4. Ценопопуляція – це сукупність особин одного виду в межах:

А. Мікробоценозу

Б. Фітоценозу

В. Зооценозу

5. Хто і коли вперше застосував термін “популяція”:

А. Йоганзен у 1903

Б. Мечніков у 1899

В. Тенслі у 1935

6. Для якої властивості популяції справедливе наступне твердження – середнє число особин на одиницю площі чи об’єму:

А. Темп росту

Б. Щільність

В. Чисельність

7. Що покладено в основу морфологічної облікової одиниці популяцій рослин:

А. Вплив рослини на середовище

Б. Походження (статеве чи безстатеве)

В. Фізіологічна безперервність

8. Як називається різниця між народжуваністю та смертністю у популяції:

А. Чисельність

Б. Приріст

В. Темп росту

9. Для якої категорії справедливе наступне твердження – сукупність особин, що населяють географічно однорідну частину видового ареалу, які відрізняються стійкими морфологічними ознаками від інших особин виду:

А. Географічна популяція

Б. Підвид

В. Екологічна популяція

10. Як називають сукупність організмів одного виду, що населяють територію з однорідними умовами існування, які володіють єдиним морфологічним типом та єдиним ритмом життєвих явищ та динаміки населення:

А. Підвид

Б. Екологічна популяція

В. Географічна популяція

Відповіді до тесту

1 варіант

   

1

Б

      

2

В

      

3

В

      

4

Б

      

5

А

      

6

Б

      

7

В

      

8

Б

      

9

Б

      

10

В