Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Просторова структура популяції

Тест Просторова структура популяції

Тест Просторова структура популяції: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Як називають відмінність між організмами чи популяціями одного виду з різних регіонів:

А. Спадкова мінливість

Б. Географічна мінливість

В. Екологічна мінливість

2. Яким з способів розповсюджується насіння таких рослин як череда трироздільна, бодяк, гравілат річковий:

А. Автохорія

Б. Ендозоохорія

В. Епізоохорія

3. Як правильно трактувати термін – “хомінг”:

А. Прив’язаність до партнера

Б. Прив’язаність до своєї ділянки

В. Здатність швидко пристосовуватись до нових місць

4. Як називають тип розподілу, що характеризується утворенням угрупувань особин, між якими залишаються досить значні не заселенні території:

А. Рівномірний

Б. Дифузний

В. Агрегований

5. Чим визначаються мінімальні розміри індивідуальної ділянки у тварин:

А. Зв’язками між сусідніми особинами

Б. Конкуренцією

В. Кормовими ресурсами

6. Як називають поширення насіння та плодів рослин вітром:

А. Барохорія

Б. Орнітохорія

В. Анемохорія

7. Яке з правил трактується наступним чином: чим більше тіло, тим відносно менша його поверхня:

А. Бергмана

Б. Алана

В. Глогера

8. Як називають активне розкидання насіння з тріснутого стиглого плоду:

А. Барохорія

Б. Геокарпія

В. Механохорія

9. До якої екологічної групи рослин належать: кульбаба, липа, клен, ялина, сосна, береза:

А. Гідрохори

Б. Автохори

В. Анемохори

10. Формуванню складної просторової структури популяції сприяє:

А. Однорідність умов існування

Б. Вегетативне розмноження у рослин

В. Висока чисельність популяції

Г. Групові способи життя у тварин

Д. Різноманітність умов ареалу

Відповіді до тесту

1 варіант

   

1

Б

      

2

В

      

3

Б

      

4

В

      

5

В

      

6

В

      

7

А

      

8

В

      

9

В

      

10

Б, Г,Д