Перейти к содержимому
Главная страница » Тест сільськогосподарські машини посівні та садильні машини

Тест сільськогосподарські машини посівні та садильні машини

Тест сільськогосподарські машини посівні та садильні машини: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тест

Які з перелічених функцій виконують сошники?

1. Утворення борозни.

2. Укладання на дно борозни насіння, добрив.

3. Присипання насіння вологим шаром ґрунту.

4. Ущільнення дна борозни.

5. Забезпечення рівномірного розподілу насіння на дні борозни.

6. Загортання насіння.

7. Вирівнювання ґрунту в рядках.

Тест 3.2.

Які з перелічених функцій виконують анкерні сошники?

1. Виносить на поверхню поля вологий шар ґрунту.

2. Затримує верхні шари ґрунту до укладання насіння на дно борозни.

3. Ущільнює дно борозни.

4. Формує вузькі борозни.

5. Переміщує частинки ґрунту зверху вниз.

Тест 3.3.

Які з перелічених функцій виконують кілеподібні сошники?

1. Виносить на поверхню поля вологий шар ґрунту.

2. Затримує верхні шари ґрунту до укладання насіння на дно борозни.

3. Ущільнює дно борозни.

4. Формує вузькі борозни.

5. Переміщує частинки ґрунту зверху вниз.

Тест 3.4.

Які із перелічених сошників застосовують на сівалках?

1. Полозоподібний.

2. Лаповий.

3. Трубчастий.

А. Кукурудзяних.

Б. Бавовникових.

В. Рисових.

Г. На зернових стерньових

Д. Овочевих.

Тест 3.5.

Які з названих деталей відносяться до дискового однорядкового сошника, як вони позначені на рисунку?

А. Плоскі диски.

Б. Корпус з розтрубом.

В. Прижимна пластина

Г. Фігурна кришка.

Д. Осі

Е. Підшипники.

Є. Чистики.

Ж. Напрямна пластина.

З. Прижимна болти

Тест 3.6.

Який з дискових сошників забезпечує вузькорядну сівбу з міжряддями 6,5 см.

1. Дводисковий звичайний з кутом розхилу 10 градусів

2. Дводисковий з кутом розхилу 18 градусів

Тест 3.7.

За допомогою яких пристроїв дискових сошників овочевих сівалок виконують функції:

А. Обмежують глибину ходу сошників.

Б. Регулюють відстань між рядками.

1. Ребордів.

2. Дисків сошників.

Тест 3.8.

Які з перелічених деталей відносяться до однодискового сошника і якими цифрами вони позначені на малюнку?

А. Диск плоский.

Б. Вісь

В. Кронштейн.

Г. Лійка.

Д. Маточина.

З. Чистик.

Тест 3.9.

Які з перелічених конструктивних елементів відносяться до названих робочих органів для загортання борозен:

А. Загортачі.

Б. Шлейфи.

1. Загострені зуби на пружинних стояках.

2. Наральники.

3. Прутики циліндричного або овального перерізів.

4. Кільця.

5. Ланцюги.

Тест 3.10.

Які з наведених характеристик робочих органів для загортання борозен відносяться до:

А. Котків

Б. Загортачів

1. Клиноподібний профіль.

2. Конічні поверхні спрямовані вершинами одна до одної.

3. Плоскі або криволінійні поверхні лівого чи правого напрямків.

4. Пневматичні шини.

Тест 3.11.

Які з перелічених деталей відносяться до лапових сошників і якими цифрами на малюнку позначені:

А. Лапи

Б. Стовпи

В. Кронштейни

Г. Пружини

Д. Болт

Е. Тяга

Є. Насіннєпровід

Ж. Носок

З. Диски

 

Тест 1(1)

Які сівалки застосовують для сівби просапних культур?

1. СУПН-8А

2. СУПН-6

3. СКПП-12

4. СКП-6

5. СПС-24

6. ССН-5,8Д

7. СЗ-3,6А

8. СЗ-5,4

9. СЗТ-3,6

10. КСМ-4А

 

Тест 2(1)

Які з названих складальних одиниць відносяться до посівної секції сівалкиСУПН-8А?

1- Паралелограмна підвіска – 3

2 – Бункер для насіння – 4

3 – Прикочу вальне колесо – 8

4 – Шлейф – 9

5 – Загортач – 10

6 – Сошник полозоподібний – 11

7 – Пружина підвіски – 12

 

Тест 3 (РРТ)

Якими номерами на рисунку позначені?

1_1 – Опорно-приводне колесо

2_2 – Механізм приводу

3_3 – Рама

4_5 – Бункер туковий

5_7 – Туковисівний апарат

6_8 – Вентилятор;

7_9 – Насіннєвий бункер

8_10 – Скидач насіння

9_11 – Насіннєвисівний апарат

10_12 – Прикочувальне колесо

11_13 – Шлейф

12_14 – Загортач

13_15 – Сошник;

14_16 – Паралелограмна підвіска;

15_17 – Тукопровід

16_18 – Туковий сошник

 

Тест 4 (2)

У якій послідовності відбувається робочій процес висіву насіння сівалкою СУПН-8А?

1. Вентилятор створює розрідження у вакуумних камерах.

2. Приводяться в обертальний рух висівні диски апаратів.

3. Насінини присмоктуються до отворів диска.

4. Диск з насінням переміщується до нижньої частини апарата.

5. У нижній частині апарата насіння попадає до сошника.

6. Загортачі загортають борозни ґрунтом.

7. Ущільнюються рядки прикочувальними колесами.

8. Поверхня рядка вирівнюється шлейфом.

Тест 5(4) (IO3_06.htm)

Які з перелічених конструктивних ознак відносяться до пневматичних сівалок:

1. Число посівних секцій – 6.

2. Вентилятор приводиться в рух гідромотором.

3. Вентилятор приводиться в рух від ВВП трактора.

4. Сошники полозоподібні комбіновані.

5. Число посівних секцій 8.

6. Ширина захвату 5,6м.

7. Ширина захвату 4,2м.

А. СУПН-6А

Б. СУПН-6

В. СУПН-8

Тест 6(4) (IO3_06.htm)

Із широкозахватних пневматичних сівалок в господарствах використовують:

1. СКПП-12

2. СУПН-12А

3. ССТ-12В

4. СПС-12

Тест 7

Посівні секції, сівалки СКП-6 обладнані:

1. Долотоподібними сошниками

2. Дисковими сошниками

3. Полозоподібними сошниками

4. Кілеподібними сошниками

Тест 8

Сівалка СПС-12 призначена для?

1. Сівби сої на зерно, кукурудзи на силос із внесенням мін добрив

2. Прямої пожнивної сівби по стерні сої та інших просапних культур

3. Сівби без попереднього обробітку ґрунту

 

 

Тест 1

Які з названих деталей відносяться до садильних апаратів:

А. Дискового з ложечками

Б. Дискового з розсадотримачами

1. Затискач

2. Ролик

3. Стрижень

4. Вилка

5. Рухома пластина

6. Ложечка

7. Нерухома пластина

8. Важіль

Тест 2

Найбільш поширені садильні апарати:

1. Дискові

2. Ланцюгові

3. Стрічкові

4. Елеваторні

5. Барабанні

6. Голчасті

 

Тест 3

Будь-ласка визначте картоплесаджалки за призначенням:

 

1. Садіння картоплі гладеньким і гребеневим способами.

2. Садіння яровизованої і не яровизованої картоплі рядковим способом.

3. Робота на кам’янистих ґрунтах. Сошниками із запобіжниками.

4. Садіння картоплі в нарізані на полі гребені з міжряддям 70 см.

1. КС-4Т

2. Л-202

3. КСМ-6А-1

4. КСМГ-6А

 

Тест 4

Які робочі органи картоплесаджалки КСМ-4А виконують такі функції:

1. Дозування і захват бульб картоплі.

2. Регулювання стійкості ходу на схилах.

3. Утворення борозни у ґрунті.

А. Садильний диск.

Б. Стабілізатор.

В. Сошник.

 

Тест 5

Виберіть послідовність операцій при садінні картоплі саджалкою КСМ-4А:

1. Подача до основного бункера.

2. Потрапляння в живильні ковші.

3. Захоплення бульб ложечками.

4. Подача до сошника.

5. Потрапляння в борозну.

 

Тест 6

Назвіть будь-ласка основні частини сівалки що показана на рисунку:

 

1_4 – Ложечка садильного апарата;

2_5 – Живильний ківш;

3_6 – Бункер;

4_8 – Розпушувач сліду коліс;

5_9 – Стабілізатор;

6_10 – Опорне пневматичне колесо;

7_12 – Диск;

8_13 – Сошник;

9_14 – Опорне колесо сошника;

10_15 – Рама.

Тест 1

Машина СКН-6А включає в себе такі конструктивні елементи:

1. Сигналізація для подачі звукового сигналу трактористу

2. Передавальний механізм

3. Поливна система

4. Стелажі для розсади

5. Вентилятор

6. УСК(уніфікована система контролю)

7. Бункер для туків

Тест 2

Номерами і буквами на рисунку позначені:

1 – а). Садильна секція

2 – б). Розсадотримач

3 – 1 – Рама секції

4 – 5 – Розсадотримач, (як складова машини)

5 – 6 – Полиця для ящиків розсади

6 – 8 – Диск садильного апарата

7 – 9 – Прикочувальний коток

8 – 10 – Сошник

9 – 15 і 17 – Пластини

10 – 16 – Знімна вилка для підтримання горщечка

11 – 18 – Накладка губчаста;

Тест 3

Які з перелічених складових частин розсадосадильної машини виконують такі функції:

А. Приводять у рух садильні апарати

Б. Формує борозну у ґрунті

В. Утримує розсаду при обертанні диска

Г. Подає воду у борозну

Д. Ущільнює ґрунт у рядках

1. Сошник

2. Котки

3. Опорно-приводні колеса

4. Розсадотримач

5. Пристрій для поливу

Тест 1

Із яким міжряддям вирощують цукрові буряки на:

А). Неполивних (богарних) землях

Б). Поливних землях.

1). 45 см

2). 60 см

 

 

Тест 2(IO2_07.htm)

Якими номерами на рисунку позначені складові частини сівалки ССТ-12В?

1_1 – Опорно-приводне колесо

2_2 – Механізм передач

3_3 – Рама

4_4 – Бункер туковий

5_5 – Тукопровід

6_6 – Бункер для насіння

7_7 – Насіннєвисівний апарат

8_8 – Прикочувальні колеса

9_9 – Слідоутворювач

10_10 – Загортачі

11_11 – Сошник насіннєвий

12_12 – Сошник туковий

13_13 – Паралелограмна підвіска

 

 

Тест 3(IO3_07.htm)

Якими номерами на рисунку позначені складові частини посівної секції сівалки ССТ-12В?

1_4 – Бункер для насіння

2_5 – Насіннєвисівний апарат;

3_6 – Механізм регулювання глибини ходу сошника;

4_8 – Заднє колесо

5_9 – Чистик

6_10 – Правий загортач

7_11 – Лівий загортач

8_13 – Сошник насіннєвий

9_15 – Переднє колесо

10_16 – Сошник туковий

Тест 4

Яка послідовність проходження насіння в робочому процесі сівалки ССТ-12В?

1. Бункер

2. Комірки барабану

3. Ролик

4. Клиновидні виштовхувачі

5. Сошник

6. Борозна

 

Тест 5(IO4_07.htm)

Як регулюють кількість висіву насіння?

1. Частотою обертання барабана

2. Зміною барабана

3. Зміною зірочок в механізмі приводу

4. Зміною швидкості руху агрегату

 

Тест 6(IO5_07.htm)

Сівалки УПС-12 і СТВ-12 забезпечують сівбу:

1. Каліброваного, звичайного і дражованого насіння цукрових і кормових буряків

2. Насіння кукурудзи, соняшнику, сої

3. Насіння зернових культур із внесенням мінеральних добрив

4. Насіння зернових і зернобобових культур.

Тест 7

З тракторами якого класу агрегатують сівалки УПС-12 і СТВ-12?

1. 0,7

2. 1,4

3. 2

4. 3

5. 0,9

Тест 8

Сівалки, з якими висівними апаратами використовують для висіву насіння буряків?

1. Механічними

2. Пневматичними

3. Пневмомеханічними

 

Тест 1

Сівалка СО – 4,2 забезпечує сівбу овочевих культур з міжряддями:

1. 45 см

2. 60 см

3. 70 см

4. 55 см

5. 65 см

6. 50 см

Тест 2

Назвіть будь-ласка основні частини сівалки СО-4,2 на рисунку:

1 – Маркер 2

2 – Туковисівний апарат 3

3 – Тукове відділення ящика 4

4 – Насіннєве відділення ящика 6

5 – Насіннєвисівний апарат 8

6 – Рама 9

7 – Насіннєпровід 11

8 – Сошник дисковий 12

9 – Коток 13

10 – Тукопровід 14

11 – Сошник полозоподібний

12 – Колесо 16

Тест 3

Робочий процес сівалки СО – 4,2 відбувається в такій послідовності:

1. Зернотуковий ящик

2. Висівні апарати

3. Насіннє – і тукопроводи

4. Дискові і полозоподібні сошники

5. Загортачі

6. Прикочувальні котки

7. Шлейфи

 

Тест 4

Які із наведених способів сівби забезпечує сівалка СУПО – 6А?

1. Рядковий;

2. Пунктирний;

3. Гніздовий;

4. Стрічковий.

Тест 5

Кількість висіяного насіння (відстань між гніздами в рядку) регулюють:

1. За допомогою переміщення зірочок у редукторі механізму передач.

2. Заміною дисків з різною кількістю отворів

3. Важелем вилки скидання зайвого насіння.

4. Поворотом маховичка гвинтової тяги підвіски сошника.

 

Тест 1

Якими номерами на малюнку позначені?

1.Відділення ящика для насіння.

2. Відділення ящика для туків.

3.Сошники.

4.Загортачі.

5.Туковисівний апарат.

6.Насіннєвисівнний апарат.

7.Насіннєпроводи.

8.Спрямовуючий лоток.

9.Рама.

10.Опорно-приводні колеса.

Тест 2

Який тип висівних апаратів на сівалці СЗ – 3,6А?

А. Туковисівний

Б. Насіннєвисівний

1. Котушковий

2. Котушково-штифтовий

3. Тарільчасто-скребковий

4. Дисковий

Тест 3

Які з перелічених складових одиниць сівалки виконують названі функції:

А. Відбирає визначену порцію насіння і подає її в насіннєпровід.

Б. Відбирає визначену порцію туків і подає її в насіннєпровід.

В. Забезпечує заробку насіння на певну глибину.

1. Сошник дисковий.

2. Загортачі.

3. Туковисівний апарат.

4. Насіннєвисівний апарат.

5. Насіннєпроводи.

6. Спрямовуючий лоток.

Тест 4

Від яких показників залежить кількість(норма) висіву насіння:

1. Робочої довжини котушки.

2. Частоти обертання котушки.

3. Зазору між клапаном і котушкою.

4. Зазору між клапаном і нижнім ребром муфти.

 

Тест 1

Якими номерами на рисунку позначені складові частини сівалки С3-5,4.

1 – Рама 1

2 – Регулятор глибини ходу сошників 3

3 – Гідроциліндр 4

4 – Зернотуковий ящик 5

5 – Транспортний пристрій 7

6 – Загортачі 10

7 – Сошник 11

8 – Опорно-приводні колеса 12

Тест 2

Які з перелічених сівалок використовують для?

1. Підсіву і підживлення;

2. Сівби льону і зернових культур;

3. Сівби зернових на легких ґрунтах;

4. Вузькорядної сівби.

1. СЗ-5,4-01

2. СЗ-5,4-02

3. СЗ-5,4-03

4. СЗ-5,4-04

Тест 3

Для сівби яких культур застосовують сівалку СЗПЦ12?

1. Зернових

2. Зернобобових

3. Круп’яних

4. Насіння трав

Тест 4

У якій послідовності названі складові частини сівалки СЗПЦ-12 забезпечують висів насіння і мінеральних добрив?

1. Бункер зернотуковий

2. Котушка дозатора насіння.

3. Ежекторний пристрій.

4. Висівні апарати.

5. Повітропровід.

6. Розподільна головка першого ступеня.

7. Розподільна головка другого ступеня.

8. Насіннєпроводи.

9. Сошники.

Тест 5

Якими номерами на рисунку позначені складові частини сівалки СЗТ-3,6 А?

1_1, 2 – Дискові сошники;

2_3 – Штанги з пружинами;

3_4, 15 – Насіннєпроводи;

4_5, 14 – Насіннєвисівні апарати;

5_6, 13 – Нагнітачі;

6_7 – Ворушила;

7_8 – Відділення ящика зернотрав’яне ;

8_9 – Відділення ящика для добрив

9_10 – Туковисівний апарат;

10_11 – Лоток;

11_12 – Ящик для насіння трав;

12_16 – Сошник кілеподібний.

Тест 6

Зернотукотрав’яна сівалка СЗТ-3,6А призначена для:

1. Сівби зернових культур

2. Сівби зернових культур із внесенням мінеральних добрив

3. Сівби зернових культур і насіння трав із внесенням мінеральних добрив

4. Сівби насіння трав із внесенням в рядки мінеральних добрив

5. Сівби насіння круп’яних з внесенням у рядки мінеральних добрив.

Тест 7

Які з перелічених операцій може виконувати зернотукова стерньова сівалка?

1. Розпушення ґрунту в рядках, передпосівна культивація.

2. Коткування ґрунту в рядках і внесенням гранульованих мінеральних добрив

3. Сівби зернових, дрібно – і середньонасіннєвих зернобобових культур

4. Внесенням рідких органічних добрив

5. Сівби зернових, зернобобових і круп’яних культур