Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Сучасна екологія

Тест Сучасна екологія

Тест Сучасна екологія: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Що не входить до кола завдань Соціоекології:

А. Вивчення шляхів оптимізації взаємовідносин людського суспільства з природою

Б. Формування екологічної свідомості та екологічної культури

В. Відворення зруйнованих екосистем

С. Екологічне картографування

2. Який з підрозділів Загальної екології вивчає живі організми на рівні популяцій:

А. Синекологія

Б. Демекологія

В. Аутекологія

3. Хто вперше застосував термін “екологія”:

А. Вамінг

Б. Геккель

В. Дарвін

4. Який з розділів екології вивчає механізми руйнування біосфери, розробляє методи запобігання цього та способи раціонального природокористування:

А. Загальна екологія

Б. Прикладна екологія

В. Соціальна екологія

5. Прогнозування динаміки біосфери є:

А. Предметом екології

Б. Об’єктом екології

В. Завданням екології

6. Синекологія вивчає:

А. Вплив екологічних факторів на організм

Б. Угрупування організмів

В. Живі організми на рівні популяцій

7. Який з розділів екології вивчає загальні закономірності взаємовідносин організмів та їх угрупувань з зовнішнім середовищем в природних умовах:

А. Геоекологія

Б. Техноекологія

В. Загальна екологія

8. На який період припадає початок першої екологічної кризи:

А. 15-16 століття

Б. 18-19 століття

В. Пізній неоліт

9. Які з завдань не входять до кола вивчення Геоекології:

А. Вивчення специфіки взаємовідносин організмів і середовища їх існування в різних географічних зонах

Б. Екологічні наслідки геологічних процесів

В. Проблеми утилізації відходів виробництва

С. Екологічна характеристика різних регіонів

10. Який з розділів екології вивчає обсяги, механізми й наслідки впливу на довкілля та здоров’я людини різних галузей та об’єктів:

А. Соціоекологія

Б. Техноекологія

В. Геоекологія

Відповіди до тесту

1 варіант

   

1

В, С

      

2

Б

      

3

А

      

4

Б

      

5

В

      

6

Б

      

7

В

      

8

В

      

9

В

      

10

Б