Перейти к содержимому
Главная страница » Тест з електротехнікі

Тест з електротехнікі

Тест з електротехнікі: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Завдання № 1

Як зміняться показання приладів при переміщенні движка реостата Rp долілиць? Указати правильна відповідь.

1.  I1 зменшиться.

2.  I2 збільшиться.

3.  I3 зменшиться.

4.  U1 збільшиться.

5.  U2 зменшиться.

 

Завдання № 2

Напруга U ланцюга змінюється за законом

U = Um sin ωt.

У якому з наведених виражень допущена

помилка, якщо XL >XC ?

1. I = Im sin(?t -?).

2. UR = UmR sin(ωt -?).

3. UL = UmL sin(ωt + 90 0 – φ).

4. UС = UmС sin(ωt – 90 0 + φ).

Завдання № 3

Визначити опір резистора RX ,

Якщо міст урівноважений

(показання гальванометра дорівнює нулю) при:

R1 = 125 Ом, R2 = 250 Ом, R3 = 75 Ом.

Указати правильна відповідь.

1.  RX = 125 Ом. 2. RX = 150 Ом.

3. RX = 250 Ом. 4. RX = 75 Ом.

Завдання № 4

Яка з наведених формул для трифазних ланцюгів при симетричному навантаженні містить помилку?

При сполуці споживачів зіркою:

1. UЛ = UФ. 2. IЛ = IФ.

При сполуці споживачів трикутником:

3. UФ = UЛ. 4. IЛ = IФ.. 5. Р = UЛ IЛ cos φ.

Завдання № 5

Як зміняться показання приладів,

Якщо зменшити число витків

первинної обмотки.

Указати неправильна відповідь.

1.  I1 Збільшитися.

2.  I2 Збільшитися.

3.  U2 Збільшитися.

4.  РЗменшиться.

Завдання № 6

Визначити частоту обертання магнітного поля статора й номінальну частоту обертання ротора двигунів наступні дані, що мають. Указати неправильна відповідь.

Дані двигунів: Варіанти відповідей:

1. P = 4, f = 50 Гц, s = 0,04 nо = 750 про/хв., nн = 720 про/хв.

2. P = 1, f = 500 Гц, s = 0,05 nо = 30000 про/хв., nн = 28500 про/хв.

3. P = 2, f = 1000 Гц, s = 0,03 nо = 60000 про/хв., nн = 58200 про/хв.

4. P = 12, f = 50 Гц, s = 0,06 nо = 250 про/хв., nн = 235 про/хв.

Завдання № 7

Джерело харчування з Э. Д.С. Е = 60 У и Ro = 0,2 Ом включений послідовно з R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 0,8 Ом. Показання якого з вимірювальних приладів зазначені з помилкою?

1.  U1 = 6 B, 2. U2 = 12 У, 3. U3 = 4,8 У,

4. U4 = 58,8 B, 5. Р = 352,8 Ом.

Завдання № 8

У ланцюзі з послідовною сполукою R, L, C установився резонанс напруг.

Яким буде показання вольтметра, якщо U = 120 У, f = 100 Гц, R = 20 Ом, L = 0,2 Гн ?

1. Uс = 453,6 У, 2. Uс = 553,6 У, 3. Uс = 653,6 У, 4. Uс = 753,6 У, 5. Uс = 853,6 У.

Завдання № 9

Як змінитися струм якоря, Э. Д.С. Е, напруга І частота обертання двигуна – N, якщо пересунути движок реостата нагору? Указати неправильна відповідь.

1.  не зміниться.

2.  Е не зміниться.

3.  зменшиться.

4.  N зменшиться.

Завдання №10

Якої системи амперметри застосовуються без шунтів для виміру більших струмів?

1.  Електромагнітної.

2.  Магнітоелектричної.

3.  Електродинамічної.