Перейти к содержимому
Главная страница » Тест з лісівництва

Тест з лісівництва

Тест з лісівництва: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

ТЕСТИ Перевірки знань з лісівництва Навчальний предмет “Регіональне лісівництво”

Тести Навчальний предмет „Лісомисливське господарство”

Тест № 1

1. Поступові рубки орієнтовані на забезпечення поновлення:

1. природного

2. штучного

3. комплексного

4. комбінованого

2. Як визначається напрям лісосіки по відношенню до переважаючих вітрів?

1. паралельно

2. на зустріч

3. перпендикулярно

3. При вибіркових санітарних рубках у середньовікових деревостанах допускається зниження повноти до:

1. 0,8

2. 0,6

3. 0,3

4. 0,5

4. Кінцевий прийом поступової рубки у соснових деревостанах призначається за наявності такої кількості підросту (тис. шт/га):

1. понад дві

2. понад три

3. понад п’ять

4. понад шість

5. Яка ширина лісосіки приймалась при проведенні каймових рубок Вагнера?

1. 7-10м

2. 12-15м

3. 18-20м

6. Ліквідація захаращеності передбачає вибірку (м3/га):

1. до 5

2. до 10

3. до 20

4. до 15

7. Який напрямок рубки у заплавних лісах?

1. на зустріч вітру

2. по горизонталі

3. на зустріч течії річки

4. з півночі на південь

8.Який відсоток від стовбурної маси деревини становлять лісосічні відходи?

1. до 20%

2. до 40%

3. до 50%

9. Який спосіб очищення лісосік рекомендується для гірських лісів?

1. складання у вали

2. спалювання

3. рівномірне розкидання на лісосіці

4. утилізація

10. Костромська технологія з максимальним збереженням підросту передбачає:

1. валку дерев паралельно волоку

2. валку дерев на підкладочне дерево

3. валку дерев перпендикулярно до волоку

11. Метою доглядових рубань за лісом є:

1. догляд за підростом

2. покращення санітарного стану

3. отримання деревини

4. формування корінних деревостанів

12. Термін проведення освітлень у хвойних і твердолистяних деревостанах?

1. до 7 років

2. до 5 років

3. до 10 років

13. Прохідні рубки насаджень при повноті… і нижче не проектуються.

14. Рубки прочищення забезпечують склад і… деревостану.

15. Основною метою освітлення є:

1. формування складу

2. освітлення головної породи

3. формування крони

4. формування стовбура

16. Під час оглядових рубань в загущених культурах сосни з високою чисельністю травневого хруща та соснового підкорового клопа не допускається зменшення повноти насаджень нижче

А – 0,5

В – 0,6

С – 0,7

D – 0,8

18. Низовий метод рубок догляду найчастіше застосовується у

А – чистих соснових насадженнях

В – дубових насадженнях з домішкою м’яколистяних

С – мішаних лісостанах

19. Визначити вид рубок догляду у насадженні 10С, 8 років:

1. освітлення

2. прочищення

3. проріджування

4. прохідні рубки

20. За якими ознаками проводиться поділ території України на підставі лісорослинного районування?

1. за природними умовами

2. за економічними умовами

3. за адміністративними умовами

Тест № 2

1. Який відсоток запасу вирубується під час добровільно-вибіркової рубки слабкої інтенсивності?

1. 3-5%

2. 18-20%

3. 10-15%

2. Яка допустима площа лісосіки при вибіркових рубках (га):

1. до 5

2. до 10

3. до 25

4. не регламентується

3. Реконструктивні рубки застосовують у таких деревостанах:

1. у малоцінних молодняках

2. у малоцінних середньовікових деревостанах

3. у стиглих деревостанах

4. у корінних деревостанах

4. Кінцевий прийом поступової рубки у ялинових деревостанах призначається за наявності такої кількості підросту (тис. шт/га):

1. понад п’ять

2. понад десять

3. понад сім

4. понад дванадцять

5. Як проводиться валка дерев при застосуванні рубок Вагнера?

1. на стіну лісу

2. у просвіти між деревами

3. в межах сформованої куртини

6. При призначенні вибіркових санітарних рубок пошкоджена частина деревостану:

A. враховується повністю

B. враховується частково

C. не враховується

D. враховується в окремих випадках

7. Який відсоток від загальної маси запасу становлять лісосічні відходи?

1. до 20%

2. до 10%

3. до 30%

8. Коли проводиться очищення лісосік?

1. восени

2. одночасно з лісосічними роботами

3. після проведення рубок

4. не пізніше через два місяці після рубки

9. Який спосіб очищення лісосік заборонений в Україні на ділянках з наявним підростом?

1. утилізація

2. складання у групи

3. розкидання по площі

4. спалювання

10. Який відсоток підросту зберігається при застосуванні Костромської технології головних рубок?

1. 30-50%

2. 15-25%

3. 60-70%

11. Яка відстань між валами, які формуються з порубкових залишків в Карпатах на середніх за крутизною схилах?

1. 1-3 м

2. 5-10м

3. 12-18м

12. За господарськими і біологічними ознаками всі дерева при рубках догляду поділяються на три категорії: …, допоміжні, та ті, що підлягають видаленню.

13. Рубки освітлення формують насадження бажаного складу та…

14. Основною метою прочищення є:

1. освітлення головної породи

2. формування крони

3. формування стовбура

4. формування складу

15. Верховий метод рубок догляду найчастіше застосовується у

А – чистих соснових насадженнях

В – дубових насадженнях з домішкою листяних

С – мішаних лісостанах

16. Термін проведення проріджень у хвойних і твердолистяних деревостанах?

1. 25-45 років

2. понад 50 років

3. 21-40 років

17. Ліквідація лісосічної захаращеності здійснюється:

А – в процесі рубок

В – не пізніше 1 місяця після рубок

С – при обсязі захаращеності понад 3 м3/га

D – при обсязі захаращеності понад 5 м3/га і більше

18. Призначити вид рубок догляду у насадженні (6Д2Г2Лп), 29 років:

1. освітлення

2. прочищення

3. проріджування

4. прохідні рубки

19. На які класифікаційні одиниці розділена територія України на підставі комплексного лісогосподарського районування?

1. господарські області, округи, райони, підрайони

2. регіони, території, зони

3. країни, підзони, регіони

20. Які види продуктивності розрізняються за проф.. І. С.Мєлєховим

1. деревна, біологічна, побічних користувань

2. деревна, екологічна, комплексна

3. деревна, біологічна, екологічна, комплексні

Тест № 3

1. Через скільки років повторюється добровільно-вибіркова рубка слабкої інтенсивності?

1. 3-5 років

2. 5-10 років

3. 12-15 років

2. Чи регламентується ширина лісосіки при поступових рубках?

1. регламентується

2. частково регламентується

3. не регламентується

4. приймається на свій розсуд

3. Лісовідновні рубки застосовують у таких деревостанах:

1. у стиглих деревостанах з повнотою 0,4

2. у лісах І-групи

3. у лісах ІІ-групи

4. у молодняках з повнотою 0,5

5. Для яких насаджень була запропонована рубка Вагнера?

1. для букових

2. для соснових

3. для ялинових

6. До вузьколісосічних рубок відносять рубки з шириною лісосіки (м):

1. до 100

2. до 150

3. до 50

4. до 250

7. При добровільно вибіркових рубках у смерекових деревостанах допускається зниження повноти до:

1. 0,7

2. 0,6

3. 0,5

4. 0,4

8. Кінцевий прийом поступової рубки у соснових деревостанах призначається за наявності такої кількості підросту (тис. шт/га):

1. понад дві

2. понад три

3. понад п’ять

4. понад шість

9. Костромська технологія з максимальним збереженням підросту передбачає:

1. валку дерев паралельно волоку

2. валку дерев на підкладочне дерево

3. валку дерев перпендикулярно до волоку

10.Який відсоток від стовбурної маси деревини становлять лісосічні відходи?

A. до 20%

B. до 40%

C. до 50%

11. При відведенні лісосік під проріджування дров’яні дерева позначаються знаком категорії технічної придатності

А – І

В – ІІ

С – Х

12. Доглядові рубання за інших рівнозначних умов призначаються в першу чергу в насадженнях вищих…

13. Метою доглядових рубань за лісом є:

догляд за підростом

2. покращення санітарного стану

3. отримання деревини

4. формування корінних деревостанів

14. Основною метою освітлення є:

1. формування складу

2. освітлення головної породи

3. формування крони

4. формування стовбура

15. Термін проведення прочищення у хвойних і твердолистяних деревостанах?

1. 5-12 років

2. 18-25 років

3. 11-20 років

16. Який вид рубок догляду проводиться у дубових насадженнях насіннєвого походження у віці 15 років?

17. Ліквідація позалісосічної захаращеності призначається як окремий захід, коли обсяг захаращеності у всіх вікових групах деревостанів становить:

А – 1 м3/га і більше

В – 2 м3/га і більше

С – 3 м3/га і більше

D – 4 м3/га і більше

18. При доглядових рубаннях в першу чергу вирубуються:

1. кращі

2. допоміжні

3. гірші

4. плюсові

19. Які характерні ознаки Полісся?

1. низинний рельєф, перевага піщаних грунтів, домінування сосни в деревостанах

2. гірський рельєф, буроземні ґрунти, домінування смерекових та букових насаджень

3. рівнинний рельєф, багаті ґрунти, домінування насаджень за участю дуба звичайного

20. Деревна продуктивність визначається ……

Тест № 4

1.Який відсоток запасу вирубується під час добровільно-вибіркової рубки сильної інтенсивності?

1. 10-15%

2. 5-8%

3. 15-35%

2. Кінцевий прийом поступової рубки у дубових деревостанах призначається за наявності такої кількості підросту (тис. шт/га):

1. понад три

2. понад десять

3. понад п’ять

4. понад сім

3. Лісовідновні рубки застосовують у деревостанах:

1. високоповнотних корінних

2. середньоповнотних похідних

3. стиглих корінних

4. середньовікових деревостанах з повнотою 0,3

4. Для яких умов рельєфу були запропоновані рубки Ебергарда?

1. рівнинного

2. гірського розчленованого рельєфу

3. горбистого

5. Який спосіб примикання лісосік застосовується у лісах України?

1. безпосередній

2. черезсмуговий

3. кулісний

4. шаховий

6. Який напрямок рубки у заплавних лісах?

1. на зустріч вітру

2. по горизонталі

3. на зустріч течії річки

4. з півночі на південь

7. При добровільно-вибіркових рубках у дубових деревостанах допускається зниження повноти до:

1. 0,7

2. 0,6

3. 0,5

4. 0,3

8. Який спосіб очищення лісосік заборонений в Україні на ділянках з наявним підростом?

1. утилізація

2. складання у групи

3. розкидання по площі

4. спалювання

9. Який відсоток підросту зберігається при застосуванні Костромської технології головних рубок?

1. 30-50%

2. 15-25%

3. 60-70%

10. Який відсоток від загальної маси запасу становлять лісосічні відходи?

1. до 20%

2. до 10%

3. до 30%

11. За проведення суцільної санітарної рубки насаджень без попереднього обстеження їх спеціальною комісією лісопатолога стягується… таксова вартість зрубної деревини

А – п’ятикратна

В – шестикратна

С – трикратна

Д – десятикратна

12. Метою доглядових рубань за лісом є:

1. догляд за підростом

2. покращення санітарного стану

3. отримання деревини

4. формування корінних деревостанів

13. Рубки догляду за лісом проводяться у таких деревостанах:

1. низькоповнотних

2. похідних

3. зріджених

4. високоповнотних

14. Основною метою проріджування є:

1. освітлення головної породи

2. формування складу

3. формування стовбура та крони

4. догляд за підростом

15. Термін проведення прохідних рубань у хвойних і твердолистяних деревостанах?

1. понад 30 років

2. понад 40 років

3. понад 50 років

16. При відведенні лісосік під проріджування ділові дерева позначаються умовним знаком категорії технічної придатності

А – І

В – ІІ

С – Х

17. Обрізування пошкоджених гілок у дерев з рослинами-паразитами здійснюється:

А – протягом літа

В – у лісах І групи

С – протягом вегетації

D – у лісах ІІ групи

18. При вибірковій санітарній рубці в першу чергу видаляють такі категорії дерев:

1. здорові

2. кращі

3. допоміжні

4. сухостійні

19. Які характерні ознаки Лісостепу?

1.низинний рельєф, перевага піщаних грунтів, домінування соснових деревостанів

2.гірський рельєф, перевага буроземних ґрунтів, домінування смерекових та букових насаджень

3.рівнинний рельєф, перевага багатих ґрунтів, домінування насаджень за участю дуба звичайного

20. Потенціальна продуктивність означає ……….

Тест № 5

1.Через скільки років повторюється добровільно-вибіркова рубка сильної інтенсивності?

1. 5-7 років

2. 10-12 років

3. 15-30 років

2. Механізовані улоговинні рубки відносяться до:

1. поступових

2. вибіркових

3. суцільнолісосічних

4. комбінованих

3. При формуванні насіннєвих ділянок цінних порід доцільно знижувати зімкнутість намету деревостану до 0,6-0,5 рубкою…

4. Для яких лісів були розроблені клиновидні рубки Ебергарда?

1. ялинових

2. ялиново-модринових

3. буково-ялицевих

5. Ліквідація захаращеності передбачає вибірку (м3/га):

1. до 5

2. до 10

3. до 20

4. до 15

6. При добровільно вибіркових рубках вибирають такі дерева:

1. дрібні

2. крупномірні

3. сухостійні

4. дерева певного розміру і стану

7. Кінцевий прийом поступової рубки у соснових деревостанах призначається за наявності такої кількості підросту (тис. шт/га):

1. понад дві

2. понад три

3. понад п’ять

4. понад шість

8. Костромська технологія з максимальним збереженням підросту передбачає:

1. валку дерев паралельно волоку

2. валку дерев на підкладочне дерево

3. валку дерев перпендикулярно до волоку

9.Який відсоток від стовбурної маси деревини становлять лісосічні відходи?

1. до 20%

2. до 40%

3. до 50%

10. За порушення термінів проведення санітарних рубок стягується… таксова вартість деревини, що підлягає вирубуванню

А – п’ятикратна

В – шестикратна

С – трикратна

Д – десятикратна

11. Метою доглядових рубань за лісом є:

1. догляд за підростом

2. покращення санітарного стану

3. отримання деревини

4. формування корінних деревостанів

12. При рубках догляду розрізняють такі методи:

1. комбінований

2. низовий

3. верховий

4. всі перелічені вище

13. Основною метою освітлення є:

1. формування складу

2. освітлення головної породи

3. формування крони

4. формування стовбура

14. Видалення живих гілок на деревах більшості деревних порід проводять…

А влітку

В ранньою весною

С восени

D взимку

15. Дозвіл на проведення суцільної санітарної рубки у лісах усіх груп незалежно від площі насаджень видають

А – органи лісового господарства області

В – директор ДЛГ

С – органи Мінекобезпеки

D – лісопатолог

16. В останню чергу рубки догляду призначають:

1. похідних деревостанах

2. корінних деревостанах

3. перегущених деревостанах

4. чистих деревостанах

17. Які ступені інтенсивності доглядових рубань встановлені в Україні?

1.слабка, помірна, сильна, дуже сильна

2.слабка, інтенсивна, відносна

3.нерівномірна, рівномірна, куртинна

18. У насадженнях насіннєвого походження інтенсивність зріджування буде… у порівнянні з паростковою.

19. Які характерні ознаки лісогосподарської області Українські Карпати?

1.низинний рельєф, перевага піщаних грунтів, домінування соснових деревостанів

2.гірський рельєф, перевага буроземних ґрунтів, домінування насаджень за участю смереки та бука

3.рівнинний рельєф, перевага багатих ґрунтів, домінування насаджень за участю дуба звичайного

20. Як можна підвищити продуктивність лісу?

1. впливаючи на клімат

2. впливаючи на деревостан

3. впливаючи на лісорослинні умови та на деревостан