Перейти к содержимому
Главная страница » Тест з ремонту машин та обладнання

Тест з ремонту машин та обладнання

Тест з ремонту машин та обладнання: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1.СЕГМЕНТИ НОЖА ЗАМІНЮЮТЬ НОВИМИ ПРИ:

1. Послабленні заклепок

2. При зносі різальної кромки понад 5 мм

3. При зносі різальної кромки понад 1 мм

4. При зносі різальної кромки понад 10 мм

2. ДЕФЕКТИ ШНЕКІВ ЖАТКИ_____________________________________

__________________________________________________________________

3. ПРИ ОБРИВІ СПИНКИ НОЖА ЇЇ:

1. Вибраковують

2. Зварюють газовим зварюванням за допомогою кондуктора

3. Зварюють електродуговим зварюванням за допомогою кондуктора

4. Зварюють електродуговим зварюванням за допомогою струбцини

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДРЕМОНТОВАНОГО КОМБАЙНА ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ПРИ:

1. Експлуатаційної обкатки

2. Приймально – здавальних випробуваннях

3. Випробування на стенді

4. Черговому ТО

5.НАЙЧАСТІШЕ ШНЕК ЖАТКИ ВИХОДИТЬ ІЗ ЛАДУ ВНАСЛІДОК:

1. Згину і обриву витків по зварному шву

2. Згину пальців

3. Зносу або пошкодженню центральної труби у зоні розміщення пальчикового механізму

4. Прогину центральної труби

6.СКЛАДЕНУ І ВІДРЕГУЛЬОВАНУ ПОХИЛУ КАМЕРУ ОБКАТУЮТЬ:

1. Після встановлення на комбайн

2. Разом із жаткою

3. Окремо, до встановлення на комбайн

4. Разом із молотильним апаратом

7.БИЛА МОЛОТИЛЬНОГО БАРАБАНУ ІЗ ЗНОШЕНИМИ РИФАМИ ДО ВИСОТИ МЕНШЕ 6 ММ:

1. Відновлюють наплавленням під шаром флюсу

2. Відновлюють наплавленням в середовищі СО2

3. Відновлюють вібродуговим наплавленням

4. Вибраковують

8. ПРИ НАЯВНОСТІ ТРІЩИН У СЕРЕДНІХ ДИСКАХ ОСТОВ МОЛОТИЛЬНОГО БАРАБАНУ:

1.вибраковують

2.відновлюють електродуговим зварюванням

3.відновлюють газовим зварюванням

4.відновлюють наплавленням

9.ДЛЯ КОМБАЙНІВ ПІСЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ:

1. Стендова обкатка

2. Обкатка пробігом без навантаження та під навантаженням

3. Приймально – здавальні випробування

4. Регулювання

10.ПЛАНКИ ПІДБАРАБАННЯ ЗІ ЗНОШЕНИМИ ПЕРЕДНІМИ ГРАНЯМИ:

1.вибраковують

2.наплавляють

3.наплавляють або переставляють на 180°

4.переставляють на 180°

11.МОЛОТИЛЬНІ БАРАБАНИ БАЛАНСУЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ:

1.зняття частини металу з більш важкої частини

2.заміни бил

3.шайб, встановлених під гайки болтів кріплення бил

4.спеціальних вантажів

12.ПРИ ПОВТОРНОМУ ОБРИВІ СПИНКУ НОЖА РІЗАЛЬНОГО АПАРАТУ:

1. Вибраковують

2. Зварюють газовим зварюванням за допомогою кондуктора

3. Зварюють електродуговим зварюванням за допомогою кондуктора

4. Зварюють електродуговим зварюванням за допомогою струбцини

13. ВІДТЯГУВАННЯ ЛЕМІШІВ МОЖНА ВИКОНУВАТИ НЕ БІЛЬШЕ:

1. 2 разів

2. 3 разів

3. 4 разів

4. 5 разів

14.ЛЕЗА ДИСКОВИХ НОЖІВ ПЛУГІВ ЗАТОЧУЮТЬ ДО ТОВЩИНИ:

1. 0,75 мм

2. 0,5 мм

3. 0,3 мм

4. 0,2 мм

15.РОБОЧІ ОРГАНИ КУЛЬТИВАТОРІВ (КРІМ РОЗПУШУВАЛЬНИХ ЛАП):

1. Відновлюються відтягуванням

2. Не відновлюються

3. Відновлюються наплавленням твердими сплавами

4. Приварюванням нового леза

16. ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ПЛУГА НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ:

1. Розміщення носка лемеша вище п’ятки

2. Зміщення заднього колеса від прямої, що проходить через польову кромку лемеша останнього корпуса, не більше 5 мм

3. Відхилення від паралельності польових обрізів відвалів і лемешів

4. Всі означені вище дії

17. ТОВЩИНА ЛЕЗА ДИСКІВ ДИСКОВИХ БОРІН ТА ЛУЩИЛЬНИКІВ ПОВИННА БУТИ У МЕЖАХ:

1. 0,1 – 0,5 мм

2. 0,5 – 0,75 мм

3. 0,5 – 1 мм

4. 0,75 – 1 мм

18. ШИРИНА ФАСКИ ЛЕМЕША ПІСЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ ПОВИННА СКЛАДАТИ:

1. 2 – 3 мм

2. 3 – 5 мм

3. 5 – 7 мм

4. 7 – 10 мм

19. ДЕТАЛІ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН ПРАЦЮЮТЬ:

1. В абразивному і адгезійному середовищі, при сухому терті

2. В абразивному середовищі, при сухому терті

3. В абразивному середовищі, при сухому терті і значних динамічних навантаженнях

20. ПІД ЧАС ВІДТЯГУВАННЯ ЛЕМЕШ НЕОБХІДНО НАГРІВАТИ ДО:

1. 700 – 900°С

2. 800 – 1000°С

3. 900 – 1200°С

4. 1000 – 1300°С

21. ЗНОШЕНІ ПОЛЬОВІ ДОШКИ:

1. Не відновлюються, замінюються новими

2. Використовуються для подальшої роботи

3. Використовуються для подальшої роботи перевертаючи їх на 180°

22. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДРЕМОНТОВАНОГО ДВИГУНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПРИ

1. Експлуатації

2. Діагностиці

3. Випробування на стенді

4. Черговому ТО

23. ПРИ ЗАТЯГУВАННІ ГАЙОК РІЗЬБОВИХ З‘ЄДНАНЬ НЕОБХІДНО

1. Затягувати гайки, ретельно змащуючи різьблення

2. Затягувати гайки за один прийом до відмовлення

3. Затягувати гайки за два-три прийоми до заданого значення

4. Затягувати гайки з постійним значенням моментом

24. ПОРЯДОК ЗАТЯГУВАННЯ ГАЙОК КРІПЛЕННЯ РОЗТАШОВАНИХ ПО КОЛУ ПОВЕРХНІ НАСТУПНИЙ

1.  Послідовно, поруч розташованих

2.  Хрест-навхрест

3.  Почергово через одну

4.  Порядок затягування не має значення

25. КЛЮЧ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТІЛЬКИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВІДРЕГУЛЬОВАНИЙ МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ ГАЙОК – ЦЕ _________________________________________________________

26. ЗУСИЛЛЯ ЗАПРЕСОВУВАННЯ ДЕТАЛІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД

1.  Модуля пружності матеріалу

2.  Номінального діаметра

3.  Від усіх перерахованих у відповідях факторів

4.  Характеру посадки з’єднання та довжини запресовування

27. БУДЬ-ЯКУ ТРІЩИНУ ШИЙКИ КОЛІНЧАТОГО ВАЛА МОЖНА ВИЯВИТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

1. Інфрачервоних променів

2. Простукування

3. Магнітного поля

4. Візуального огляду

28. ДЕТАЛІ ПО РОЗМІРАХ І РОЗМІРНИХ ГРУПАХ КОМПЛЕКТУЮТЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Економії запасних частин

2. Просторової геометрії виробу

3. Припасування деталей

4. Необхідного зазору або натягу

29. ПІСЛЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ В ЗАГАЛЬНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ РЕМОНТУ ВІДБУВАЄТЬСЯ

1. Дефектація деталей

2. Відновлення деталей

3. Зборка агрегатів

4. Виявлення прихованих дефектів деталей

30. ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ КЛЮЧ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ

1.для збільшення моменту затягування гайок

2. Затягування гайок до заданого моменту

3. Забезпечення постійного моменту затягування гайок

4. Обмеження мускульної сили слюсаря

31. СПОСІБ ПІДБирання ПРИ ЯКОМУ ДЕТАЛІ СОРТУЮТЬ НА РОЗМІРНІ ГРУПИ НАЗИВАЄТЬСЯ

1. Пригонкою

2. Індивідуальним

3. Повної взаємозаміни

4. Селективним

32. СТАТИЧНЕ БАЛАНСУВАННЯ являється достатнім ДЛЯ ЗРІВНОВАЖУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ

1. Малої довжини і великого діаметра

2. Великої довжини і малого діаметра

3. Які мають велику швидкість обертання

4. Які мають зміщення осі обертання від головної осі інерції

33. ДЛЯ РОЗБИРАННЯ НЕРУХОМИХ З’ЄДНАНЬ НЕОБХІДНО ЗАСТОСОВУВАТИ

1. Динамометричні ключі

2. Гайковерти

3. Знімачі

4. Молотки і наставки

34. ПРИ РОЗБИРАННІ ДВИГУНІВ НЕ РАЗКОМПЛЕКТОВУЮТЬСЯ

1.  Шатуни з колінчатим валом

2.  Штовхальники з блоком циліндрів

3.  Голівка циліндрів із блоком циліндрів

4.  Кришки корінних підшипників із блоком циліндрів

35. ЗЛАМАНУ ШПИЛЬКУ З ОТВОРУ ВИДАЛЯЮТЬ

1.  Екстрактором

2.  Гайковертом ударної дії

3.  Гідравлічним знімачем

4.  Зубилом і молотком

36. ТРІЩИНИ У ВОДЯНОЙ СОРОЧЦІ БЛОКУ ЦИЛІНДРІВ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ

1.  Гідравлічним випробуванням

2.  Ультразвуковим дефектоскопом

3.  Люмінесцентним дефектоскопом

4.  Простукуванням

37. ДОРЕМОНТНА ДІАГНОСТИКА МАШИНИ ПРОВОДИТЬСЯ В ПРОЦЕСІ

1. Визначення потреби в ремонті

2. Обкатування

3. Приймання машини в ремонт

4. Складання машини і агрегатів

38 ПРИ ЗНОСІ ПОВЕРХНІ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛА СОЛОМОТРЯСА ПІД ВТУЛКИ ПІДШИПНИКІВ:

1. Відновлюють наплавленням під шаром флюсу

2. Відновлюють наплавленням в середовищі СО2

3. Відновлюють вібродуговим наплавленням

4. Вибраковують

39. ЗІГНУТІ КОЛІНЧАСТІ ВАЛИ СОЛОМОТРЯСА:

1.  Правлять на холодну

2.  Правлять нагріваючи по всій довжині

3.  Вибраковують

4.  Правлять нагріваючи дефектні місця