Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Забруднення атмосфери

Тест Забруднення атмосфери

Тест Забруднення атмосфери: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Як називають механічні коливання, що виникають під час роботи різних технічних пристроїв, вузлів та агрегатів:

А. Шум

Б. Вібрації

В. Електромагнітні поля

2. Повітря вважають незабрудненим коли відношення концентрації шкідливої речовини, за певний проміжок часу, до відповідного значення ГДК не перевищує:

А. 1,0

Б. 1,2

В. 0,9

3. Гранично-допустима концентрація речовини це :

А. Мінімальний рівень забруднення, який людина витримує без шкоди своєму здоров’ю.

Б. Максимальний рівень забруднення, який людина витримує без шкоди своєму здоров’ю.

В. Мінімальний рівень забруднення, який вже починає позначатись на здоров’ї людини.

4. До якої з форм забруднень середовища відносять шум:

А. Енергетичні

Б. Фізичні

В. Механічні

5. Максимальна разова концентрація шкідливої речовини визначається як час врівноважування атмосфери за:

А. 40-60 хвилин

Б. 20-30 хвилин

В. 2-3 години

6. Які допустимі межі шумових забруднень:

А. 100-150 дБ

Б. 45-85 дБ

В. 150-180 дБ

7. Клас небезпеки речовини знаходять за значенням ГДК:

А. Робочої зони

Б. Середньодобової

В. Максимальної разової

8. Допустимим вважається шум, тривала дія якого не спричинює зниження гостроти сприймання звуку й забезпечує задовільну розпізнаваність мови на відстані:

А. 2,5 м

Б. 0,5 м

В. 1,5 м

9. Комплексний індекс забруднення атмосфери розраховують як суму?? найбільших значень індексів забруднення для окремих речовин:

А. П’яти

Б. Восьми

В. Трьох

10. Середньодобова ГДК це:

А. Максимальна доза, що не шкідлива для людини в разі тривалої (місяці, роки) дії

Б. Максимальна доза, що не шкідлива для людини в разі дії протягом доби

В. Мінімальна доза, що вже шкідливо впливає на здоров’я людини в разі тривалої дії

Відповіди до тесту

1 варіант

   

1

Б

      

2

А

      

3

Б

      

4

Б

      

5

Б

      

6

Б

      

7

А

      

8

В

      

9

А

      

10

А