Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Життєві форми

Тест Життєві форми

Тест Життєві форми: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Хто вперше і коли застосував термін “життєва форма”:

А. Декандоль у 1809

Б. Гумбольт у 1807

В. Вармінг у 1884 р.

2. Як за системою Раункієра називається життєва форма рослин бруньки відновлення яких знаходяться біля поверхні грунту чи не вище 20-30 см:

А. Хамефіти

Б. Гемікриптофіти

В. Фанерофіти

3. Поняття “вид” та “життєва форма”:

А. Ідентичні

Б. Досить близькі

В. Абсолютно різні

4. Процентний розподіл видів за життєвими формами в рослинних угруповуваннях на території, що вивчається називають:

А. Біологічний спектр

Б. Рослинний склад

В. Біологічний комплекс

5. Яка життєва форма рослин переважає в тропічному кліматі:

А. Фанерофіти

Б. Гемікриптофіти

В. Криптофіти

6. Загальне число можливих морфологічних пристосувань до одного і того ж середовища:

А. Досить обмежене

Б. Має широкі межі

В. Необмежене

7. Що називають життєвою формою:

А. Морфологічний тип пристосування тварини чи рослини до основних факторів місцеіснувань та певного способу життя називають

Б. Морфологічний тип пристосування тварин чи рослин до окремих факторів середовища.

В. Фізіологічний тип пристосування тварин чи рослин до основних факторів середовища та певного способу життя

8. Як за системою Раункієра називається життєва форма рослин бруньки відновлення яких приховані у грунті чи знаходяться під водою:

А. Криптофіти

Б. Хамефіти

В. Гемікриптофіти

9. Як називається явище коли у різних за походженням видів, які ведуть подібний спосіб життя в близьких умовах середовища, розвиваються подібні риси будови:

А. Ароморфоз

Б. Дивергенція

В. Конвергенція

10. Система життєвих форм базується на ознаках:

А. Фенологічних

Б. Морфологічних

В. Генеративних

Відповіді до тесту  «Життєві форми»

1 варіант

   

1

В

      

2

А

      

3

В

      

4

А

      

5

А

      

6

А

      

7

А

      

8

А

      

9

В

      

10

Б