Перейти к содержимому
Главная страница » Тести для електриків

Тести для електриків

Тести для електриків: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

ТЕСТ 1

1. Умовне графічне позначення освітлювальної лампи розжарювання

 

1 – 2 – 3 –

2. Нумерацію формул в тексті пояснювальної записки проводять, як:

1 – (1.1); (1.2); (1.3) 2 – Форм.1.1; Форм. 1.2; Форм. 1.3 3 – 1;2;3;

3. Лінія електричного зв’язку в електричних схемах позначається, як:

1 ( ) 2 – ( ) 3 – ( )

4. Позиційне позначення магнітного пускача на принципової електричної схеми наводять, як:

1. – КМ 2.- МП 3.- К

5. Основним документом який містить вимоги, щодо правил використання електричних схем є:

1. – Закон України 2. – Державний стандарт України 3. – норми Технологічного проектування

6. Умовне графічне позначення автоматичного вимикача на принципових електричних схемах:

 

1.- 2. – 3.-

7. Технічний проект містить:

1.- Тільки креслення 2.- Тільки пояснювальну записку 3. – Креслення і пояснювальну записку

8. Відповідальність за якість технічного проекту несе:

1.- Держава 2.- Директор організації розробника проект 3.- Виконавець проекту

9. Найбільша кількість ліній по товщині на одній електричній схемі

1 – 3 2 – 4 3 – 2

10. Розміри полів в тексті технічного документу формату А4 (мм)

Зліва х зверху х справа x знизу

1 – 20Х20Х20Х10, 2 – 25Х20Х20Х10, 3 – 25Х10Х10Х5

11. Позиційне позначення на принципових схемах датчика температури

1 – ВК 2 – BL 3 – ВР

12. Умовне графічне позначення на принципових схемах катушки електромагнітного апарату

 

1 – 2 – 3 –

13. Розмір аркуша формату А4 (мм)

1 – 210Х300; 2 – 210Х297; 3 – 205Х305.

14. Нумерацію ілюстрацій в пояснювальній записці проводять, як:

1 – малюнок 2.3; 2- Рисунок 2.3; 3 – Рис.2.3

15. Код структурної схеми

1 – Е1 2 – Е2 3 – Е3

16. Код плана розташування електрообладнання

1 – Е1 2 – Е2 3 – Е3

17.Умовне графічне позначення на принципових схемах вимірювального приладу

 

1 – 2 – 3 –

18. Умовне графічне позначення на принципових схемах кінцевого вимикача

 

1 – 2 – 3 –

19. Умовне графічне позначення на принципових схемах контакта теплового реле

 

1 – 2 – 3 –

20.Позиційне позначення на принципових схемах освітлювальної лампи

1 – ЕL 2 – НL 3 – SL

ТЕСТ 2

1. Нумерацію таблиць в тексті розрахунково-пояснювальної записки проводять, як:

1 – (1.1); (1.2); (1.3) 2 – Табл.1.1; Табл.1.2; Табл.1.3 3 – Таблиця 1.1; Таблиця 1.2; Таблиця 1.3;

2. Лінія механічного зв’язку в електричних схемах позначається, як:

1. ( ) 2 – ( ) 3 – ( )

3. Позиційне позначення реле часу на принципової електричної схеми наводять, як

1 – КМ 2 – КТ 3 – РВ

4. Основним документом який містить вимоги, щодо правил виконання технічних проектів є:

1. Закон України 2. Положення про проектні роботи 3. Норми технологічного проектування

5. Умовне графічне позначення магнітного пускача з тепловим реле на принципових електричних схемах:

1 – 2 – 3 –

6. Типовий проект містить:

1 – Тільки креслення 2 – Тільки пояснювальну записку 3 – Креслення і пояснювальну записку

7. Технічний проект узгоджують з :

1 – Державними органами 2 – Директором замовника проекту

3 – З органами визначеними в технічному завданні проекту

8. Розміри полів в тексті технічного документу формату А4 (мм) зліва х зверху х справа

1 – 20х20х20х10, 2 – 25х20х20х10, 3 – 25х10х10х5

9. Умовне графічне позначення на принципових схемах замикаючого контакта реле часу з затримкою, що діє при замиканні

 

1 – 2 – 3

10. Умовне графічне позначення освітлювальної лампи розжарювання

1 – 2 – 3 –

11. Найбільша кількість ліній по товщі ні на одній електричній схемі

1 – 3 2 – 4 3 – 2

12. Розмір аркуша формату А4 (мм)

1 – 210х300; 2 – 210х297; 3 – 205х305.

13.Умовне графічне позначення на принципових схемах катушки електромагнітного апарату

 

1 – 2 – 3 –

14. Позиційне позначення на принципових схемах датчика тиску

1 – ВК 2 – BL 3 – ВР

15. Позиційне позначення на принципових схемах частотоміра

1 – PF 2 – PI 3 – РR

16. Умовне графічне позначення на принципових схемах з самостійним повертанням

 

1 – 2 – 3 –

17. Умовне графічне позначення на принципових схемах освітлювальної лампи

 

1 – 2 – 3 –

18. Позиційне позначення на принципових схемах сигнальної лампи

1 – ЕL 2 – НL 3 – SL

19. Позиційне позначення на принципових схемах вимикача, що спрацьовує відмінно тиску

1 – SP 2.- SQ 3.-SK

20. Код схеми з’єднань

1 – Е4 2 – Е6 3 – Е7

ТЕСТ 3

1. При рукописному способі виконання технічного проекту нумерацію розділів виконують, як

1 – I ; II; III 2 – 1;2;3 3 – Розділ 1; Розділ 2; Розділ 3

2.Нумерацію формул в тексті пояснювальної записки проводять, в межах

1 – всього документу 2 – одного розділу 3 – одного підрозділу

3. Лінія відокремлення груп елементів в електричних схемах позначається, як:

1- ( ) 2 – ( ) 3 – ( )

4. Позиційне позначення проміжного реле на кресленні принципової електричної схеми наводять, як

1 – РП 2 KV 3 – P

5. Технічний проект розробляють на основі отримання виконавцем:

1 – технічного завдання і довідки з банку 2 – узгодженого технічного завдання

3 – технічного завдання і довідки з налогової інспекції

6. Державний стандарт України що містить вимоги до виконання технічних проектів:

1 – ДСТУ 1000-02 2 – ДСТУ 3008-95 3 – ДСТУ 2038-93

7. Умовне графічне позначення електричного двигуна на принципових електричних схемах:

1 – 2 3 –

8. Умовне графічне позначення кінцевого вимикача на принципових електричних схемах

1 – 2 3 –

9. В якому випадку розробку технічного проекту здійснюють у дві стадії:

1 – по бажанню замовника 2 – при використанні типового проекту

3 – в залежності від складності проекту

10. Перелік організацій та установ для узгодження технічного завдання встановлюється:

1 – на основі вимог замовника проекту 2 – на основі норм технологічного проектування 3 – на основі розпорядження органів влади

11. Розмір аркуша формату А4 (мм)

1 – 210х300; 2 – 210х297; 3 – 205х305

12. Розміри полів в тексті технічного документу формату А4 (мм)

зліва х зверху х справа

1 – 20х20х20х10, 2 – 25х20х20х10, 3 – 25х10х10х5

13. Позиційне позначення на принципових схемах фотоелемента

1 – ВК 2 – BL 3 – ВР

14. Умовне графічне позначення на принципових схемах запобіжника

 

1 – 2 – 3 –

15. Умовне графічне позначення на принципових схемах замикаючого контакта реле часу з затримкою, що діє при розмиканні

 

1 – 2 – 3 –

16. Код схеми з’єднань

1 – Е4 2 – Е6 3 – Е7

17. Умовне графічне позначення газорозрядної лампи

1 – 2 – 3 –

18. Нумерацію ілюстрацій в пояснювальної записці проводять, як:

1 – малюнок 2 – Рисунок 2.3 3 – Рис. 2.3

19. Найбільша кількість ліній по товщіні на одній електричній схемі

1 – 3 2 – 4 3 – 2

20. Умовне графічне позначення на принципових схемах з самостійним повертанням

 

1 – 2 – 3 –

ТЕСТ 4

1. Посилання на першоджерела в тексті пояснювальної записки приводять, як:

1 – (1);(2);(3) 2 – л.1; л.2; л.3; 3 – [1]; [2]; [3]

2. Лінії електричних кіл в схемах змінюють напрямок під кутом:

1 – 90 2 – 60 3 – любим кутом

3. Позиційне позначення магнітного пускача на принципової електричної схеми наводять, як:

1 – КМ 2 – МП 3 – КК

4. Основним документом, який містить вимоги, щодо правил виконання електричних схем є:

1 – Закон України 2 – Державний стандарт України 3 – Норми технологічного проектування

5. Умовне графічне позначення контактів реле часу на принципових електричних схемах:

1 – 2 – 3 –

6. Умовне графічне позначення контактів теплового реле на принципових електричних схемах:

 

1 – 2 – 3 –

7. Виконавець підписує технічний проект тільки на:

1Кресленнях 2 – пояснювальній записці 3 – кресленнях і пояснювальній записці

8. Відповідальність за якість технічного проекту несе:

1 – Держава 2 – Директор організації розробника проекту 3 – Виконавець проекту

9. Позиційне позначення на принципових схемах фотоелемента

1 – ВК 2 – BL 3 – ВР

10. Умовне графічне позначення на принципових схемах запобіжника

1 – 2 – 3 –

11. Розміри полів в тексті технічного документу формату А4 (мм) зліва х зверху х справа

1 – 20х20х20х10, 2 – 25х20х20х10, 3 – 25х10х10х5

12. Розмір аркуша формату А4 (мм)

1 – 210х300; 2 – 210х297; 3 – 205х305

13. Найбільша кількість ліній по товщі ні на одній електричній схемі

1 – 3 2 – 4 3 – 2

14. Код функціональної схеми

1 – Е1 2 – Е2 3 – Е3

15. Умовне графічне позначення сигнальної лампи

1 – 2 – 3 –

16. Умовне графічне позначення на принципових схемах освітлювальної лампи

 

1 – 2 3-

17. Позиційне позначення на принципових схемах сигнальної лампи

1 – ЕL 2 – НL 3 – SL

18. Позиційне позначення на принципових схемах вимикача, що спрацьовує відмінно тиску

1 – SP 2.- SQ 3.-SK

19. Позиційне позначення на принципових схемах потенціометра

1 – RS 2 – RK 3 – RP

20. Умовне графічне позначення на принципових схемах без самостійного повертання

 

1 – 2 – 3-