Перейти к содержимому
Главная страница » Тести фізіології рослин з відповідями

Тести фізіології рослин з відповідями

Тести фізіології рослин з відповідями: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1.  Плазмоліз – це ….

2.  Деплазмоліз – це …

3.  Ферменти – це

4.  Транспірація – це …

5.  Види транспірації:

6.  Гутація – це …

7.  Плач рослин – це …..

8.  Фотосинтез – це …

9.  Хлороз – це …

10.Етіоляція – це

11.Дихання рослин – це

12. Гліколіз – це …

13.Бродіння – це…

14.Типи дихання рослин:

15. Мінеральне живлення – це…

16.Ріст – це…

17.Види спокою пагонів:

18.Розвиток – це…

19.Тропізми – це…

20.Фототропізми це рухи рослин викликані односторонньою дією………

21.Геотропізми це рухи рослин викликані односторонньою дією………

22.Настії – це…

23.Етапи росту рослинної клітини:

24.Типи росту органів рослин:

25.Фази розвитку рослин:

26.Яровизація це……

27.Жаростійкість – це

28.Холодостійкість це…

29.Морозостійкість це…

30.Зимостійкість це…

Відповіді на тестові запитання відкритого типу З фізіології рослин

1.  Плазмоліз – це …Відставання протопласта від оболонки внаслідок його зневоднення.

2.  Деплазмоліз – це …Заповнення плазмолізованою протоплазмою всього об’єму клітинної оболонки внаслідок вбирання води ззовні.

3.  Ферменти – Це речовини білкової природи, які відіграють роль каталізаторів.

4.  Транспірація – це …Процес випаровування води рослиною.

5.  Види транспірації: Продихова і кутикулярна.

6.  Гутація – це …Витікання води із спеціалізованих клітин листка.

7.  Плач рослин – це …Витікання пасоки із пошкодження дерева.

8.  Фотосинтез – це …Процес утворення зеленими рослинами органічних речовин із неорганічних (вуглекислого газу і води) за участю світлової енергії, поглинутої хлоропластами.

9.  Хлороз – це …Ріст рослин в умовах дефіциту заліза. При цьому листки примають блідо-зелений колір.

10.Етіоляція – це… Ріст рослин в умовах відсутності світла. Проростки не синтезують хлорофілів і мають біле або жовтувате забарвлення.

11.Дихання рослин – Це процес вивільнення енергії внаслідок біохімічного окислення органічних речовин до вуглекислоти і води, а також безкисневого розпаду органічних речовин.

12.Гліколіз – це …Багатоступеневе негідролітичне розщеплення гексози до піровиноградної кислоти.

13.Бродіння – це…Вивільнення енергії внаслідок безкисневого розпаду органічних речовин

14.Типи дихання рослин: Аеробне та анаеробне.

15.Мінеральне живлення – це…Поглинання, пересування і засвоєння мінеральних речовин рослиною.

16.Ріст – це…Незворотне збільшення довжини, об’єму і загальних розмірів рослини, її окремих органів, клітин і внутріклітинних структур.

17.Види спокою пагонів: Глибокий, вимушений.

18.Розвиток – це…Комплекс якісних змін структур і функцій, що виникають в процесі онтогенезу.

19.Тропізми – це…Рухи рослин, викликані односторонньою дією фактора.

20.Фототропізми це …Рухи рослин викликані односторонньою дією…світла.

21.Геотропізми – Це рухи рослин викликані односторонньою дією сили земного тяжіння.

22.Настії – це… Рухи рослин викликані дифузною дією фактора;

23.Етапи росту рослинної клітини: Ембріональна, розтягнення, диференціації.

24.Типи росту органів рослин: Апікальний (вершиною), латеральний (по діаметру), інтеркалярний (вставний), базальний (ріст основою пагона).

25.Фази розвитку рослин: Насіннєва, молодості, поступового дозрівання, стиглості і старіння. Виходячи з лісівничих міркувань практичного характеру, тільки три фази: молодості, стиглості і старіння.

26.Яровизація це…Вплив на рослину протягом 1-2 місяців температур 20-100С.

27.Жаростійкість – це…Властивість рослин переносити температури вище 40-450С.

28.Холодостійкість це…Властивість рослин переносити низькі позитивні температури

29.Морозостійкість це…Властивість рослин переносити низькі мінусові температури

30.Зимостійкість це…Властивість рослин переносити вплив комплексу несприятливих факторів.

Ведучий викладач, доц. Заїка В. К.