Перейти к содержимому
Главная страница » Тести із захисту лісу

Тести із захисту лісу

Тести із захисту лісу: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МНОЖИННИМ ВИБОРОМ

1.  Вкажіть ознаки рослин, котрі характерні для грибів: а) утворення сечовини у процесі обміну; б) розмноження спорами; в) мають хітин у клітинних оболонках.

2.  Вказати гриби, які живуть на мертвих субстратах і можуть переходити на живі рослини: а) Сапротрофи; б) Факультативні сапротрофи; в) Факультативні паразити.

3.  Вказати, яке значення мають склероції: а) Для зараження і поширення грибів; б) Для живлення та поширення грибів; в) Для успішної зимівлі грибів.

4.  Вказати, що отримують гриби-мікоризоутворювачі від рослин: а) Мінеральні сполуки; б) Воду; в) Вуглеводи і вітаміни.

5.  Вказати, до якої групи за типом живлення відносяться віруси:

А) Факультативні паразити; б) Облігатні паразити; в) Факультативні сапротрофи.

6.  Вказати оптимальну кислотність середовища для грибів: а) Ph=8-10,0; б) Ph=4-6,0; в) Ph=2-3,0.

7.  Вказати ознаки нектрієвого некрозу листяних порід: а) Наявність на засохлих гілках оранжевих спороношень у вигляді подушечок чи дрібних червоних перитеціїв; б) Наявність на гілках бурих стром у вигляді кульок; в) Наявність на гілках дрібних пухирців-пікнід.

8.  Вказати спороношення, що є характериним для іржастих грибів: а) Телейтоспороношення; б) Аскоспори; в) Ооспори.

9.  Вказати один з методів оздоровлення рослин від вірусних хвороб: а) Обприскування фунгіцидами; б) Протруєння насіння або живців; в) Термотерапія.

10.  Яку будову має гіменіальний шар грибів? а) Складається із сумок з сумкоспорами; б) Складається із базидій з базидіоспорами та безплідних клітин (щетинок, парафіз, цистид); в) Складається із конідієносців з конідіями.

11.  Вказати ознаки ураження деревних порід сірчаним ангідридом: а) Утворення бурих плям на листках, пожовтіння та побуріння кінців хвої; б) Побіління кінців листя; в) Крапчатість листків, хлороз.

12.  Вказати, у якій концентрації використовується бордоська рідина для обприскування рослин в період вегетації: а) 0,5-1 % розчин; б) 2-3 % розчин ; в) 5 % розчин.

13.  Вказати симптоми вилягання сіянців: а) Утворення бурих плям на листі, загнивання уражених тканин; б) Загнивання коренів, відмирання бічних корінців, витягається лише центральний циліндр; в) Утворення чорних плям на листках, почорніння стебла.

14.  Коли проводять обприскування проти шютте сосни? а) у період льоту сумкоспор; б) у період побуріння глиці на гілках; в) у період з”яви жовтих плям на глиці.

15.  Вказати фактори активного вродженого імунітету: а) Хімічні фактори (кислотність соку, наявність фенольних сполук, ростових та дубильних речовин); б) Функціональні та фізіологічні фактори (рух продихів, характер обміну речовин, здатність до заростання уражень); в) Антиінфекційні та антитоксичні реакції у рослин.

16.  Коли проводять першу обробку глиці проти соснового вертуна? а) В період льоту ецидіоспор; б) В період утворення золотистого нальоту базидіоспор на опалому листі осики; в) В період утворення ецидій на гілках сосни.

17.  Які заходи проводяться при середньому ступені зараження насадження кореневою губкою? а) Вибіркові санітарні рубки; б) Вибіркові санрубки з вирубкою ізолюючих смуг або частково-суцільні рубки і вибіркові санітарні рубки; в) Суцільні санітарні рубки.

18.  Вказати вид рослини-напівпаразита, що має плоди ягоди жовтого кольору і опадаюче взимку листя: а) омела біла; б) омела дубова; в) омела ялівцева.

19.  Коли відбувається зараження сосновою губкою? а) 15 років; б) 20 років; в) 25-30 років.

20.  Який гриб відноситься до грибів-деструкторів? а) стереум волосистий; б) стовповий гриб сосновий; в) пеніофора гігантська.

21.  У комах розрізняють такі типи крил: а) м”які; дуже м”які; тверді; дуже тверді; б) тверді; м”які перетинчасті; напівтверді перетинчасті; в) м”які; тверді; г) м”які; тверді; напівтверді.

22.  Бокова частина грудного членика комах називається: а) стерніт; б) плейрит; в) тергіт.

23.  Передня частина кровеносної судини називається: а) аорта; б) серце; в) діастола; г) систола.

24.  Тверді крила характерні для: а) жуків; б) клопів; в) мух; г) цикад.

25.  Верхня частина грудного членика комах називається: а) стерніт; б) плейрит; в) тергіт.

26.  Напівтверді крила характерні для: а) жуків; б) клопів; в) мух; г) цикад.

27.  Задня частина кровеносної судини називається: а) аорта; б) серце; в) діастола; г) систола.

28.  Нижня частина грудного членика комах називається: а) стерніт; б) плейрит; в) тергіт.

29.  Комахи дихають за допомогою: а) легенів; б) зябер; в) трахей; г) кутикули.

30.  Комахи мають: а) багато пар ніг; б) 6 ніг; в) 4 пари ніг; г) 6 пар ніг.

31.  Визначення поняття ентомофаг: а) організм, що живиться комахами; б) організм, що живиться рослинами; в) організм, що живиться кліщами.

32.  Заходи боротьби проти вовчка звичайного включають: а) застосування отруєних принад із ячменю, пшениці, пшона (на 1 кг зерна 30 г олії та 50 г 12%-ного дусту ГХЦГ); б) застосування настою або відвару тютюну, чистотіла великого, чемериці Лобеля; в) осіння перекопка грунту для знищення зимуючих лялечок; ручний збір гусениць або яєць.

33.  Щитівки, червчики та хермеси відносяться до наступної екологічної групи: а) відкритоживучі гризучі; б) сисні з ізолюючими тіло покривами; в) відкритоживучі сисні.

34.  Боверин відноситься до наступної групи мікробіологічних препаратів: а) вірусні; б) грибні; в) бактеріальні.

35.  Лепідоцид відноситься до наступної групи мікробіологічних препаратів: а) вірусні; б) грибні; в) бактеріальні.

36.  Заходи боротьби з малим осиковим вусачем включають: а) знищення пошкоджених гілок з галами до виходу жуків; б) обприскування стовбурів мінерально-масляною емульсією гексахлор-циклогексан; відбір незаражених садженців у розсаднику; в) знищення сильнозаражених дерев до вильоту жуків.

37.  Вовчки, ковалики, чорнотілки, попелиці відносяться до наступної екологічної групи: а) хвоє – та листогризучі; б) шкідники коріння; в) стовбурові шкідники.

38.  Що таке акліматизація ентомофагів: а) створення умов, що забезпечують їх збереження і нагромадження; б) пристосування інтродукованих ентомофагів до нових умов існування; в) переселення ентомофага із однієї зони в іншу у межах ареалу.

39.  Нарости (гали) на листках, бруньках, пагонах, корінні утворюють наступні комахи: а) мінуючі молі, довгоносики-трубкокрути; б) гусениці листовійок, павутинних молей; в) попелиці горіхотворки.

40.  Препаратом частково системної дії є: а) карбофос; б) хлорофос; в) фосфомід.

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ

 

1.  Антисептики – це…

2.  Гаусторії – це…

3.  Епіфітотії – це…

4.  Зигогамія – це…

5.  Міцелій – це…

6.  Карантин рослин – це система…

7.  Оогамія – це…

8.  Перитецій – це…

9.  Плеоморфізм – це здатність…

10.  Трахеомікоз – це..

11.  Відьмині мітли, як тип хвороб деревних порід, характеризуються…

12.  Назвіть анатомічні зміни, котрі виникають у хворій рослині, внаслідок її захворювання або пошкодження комахами.

13.  Перерахуйте методи діагностики захворювань лісових порід.

14.  Назвіть біопрепарати з антигрибною антибактеріальною дією.

15.  Бордоська рідина готується наступним чином…

16.  Перерахуйте типи хвороб деревних рослин, що найчастіше зустрічаються на Україні.

17.  Назвіть органи безстатевого розмноження грибів.

18.  Розподіл грибів в залежності від способу життя та ступеню паразитичної активності можна здійснити наступним чином…

19.  Перерахувати типи бактеріальних хвороб деревних та чагарникових порід.

20.  Опишіть відмінності персистентного (циркулятивного) та неперсистентного (пропагативного) способів передачі вірусної інфекції в природі.

21.  Назвіть основні етапи інфекційного процесу (патогенезу) у рослин.

22.  Перерахуйте категорії імунітету у рослин.

23.  Назвіть основних збудників хвороб насіння і плодів, що розвиваються протягом вегетаційного періоду.

24.  Перерахуйте основні захворювання проростків, сходів та сіянців деревних порід у розсадниках, що характеризуються їх загниванням.

25.  Назвіть збудників хвороб глицевих порід у розсадниках.

26.  Перерахуйте основних збудників захворювань листяних молодняків.

27.  Назвіть збудників трахеомікозів деревних порід.

28.  Перерахувати збудників ракових захворювань деревних рослин бактеріальної та грибної природи.

29.  Назвіть збудників кореневих гнилей деревних порід.

30.  Перерахувати найбільш небезпечних збудників стовбурних гнилей глицевих порід.

31.  Перерахувати найбільш небезпечних збудників стовбурних гнилей листяних порід.

32.  Назвіть гриби, котрі руйнують деревину у спорудах з постійним температурним режимом.

33.  Гіперметаморфоз – це…

34.  Диморфізм комах – це…

35.  Ентомофаг – це…

36.  Монофагія та поліфагія – це…

37.  Партеногенез – це…

38.  Педогенез або дитяче розмноження – це…

39.  Трофотаксис, хемотаксис, фототаксис, термотаксис, гідротаксис – це…

40.  Фазова стійкість ентомошкідників до інсектициду – це…

41.  Феромони – це…

42.  Назвіть типи ротових апаратів різних груп комах.

43.  Які типи яєць та яйцекладок у комах Ви знаєте?

44.  Назвіть фази постембріонального розвитку комах.

45.  Додаткове живлення комах полягає у…

46.  Перечисліть найголовніші з точки зору лісового господарства родини ряду Твердокрилі (Жуки).

47.  Перечисліть найголовніші з точки зору лісового господарства родини ряду Перетинчастокрилих.

48.  Перечисліть найголовніші з точки зору лісового господарства родини ряду Двокрилих.

49.  Назвіть методи боротьби з шкідливими комахами та вкажіть основний (на Вашу думку) метод.

50.  Наведіть класифікацію хімічних засобів боротьби і вкажіть їх місце у системі інтегрованого захисту лісу.

51.  Назвіть види лісопатологічних обстежень та способи обліку окремих видів шкідників.

52.  Зазначте, яких шкідників відносять до групи стовбурових?

53.  Перелічіть основні види хрущів і вкажіть, як їх розрізняють.

54.  Перелічіть основні види шкідників молодняків, зокрема тих, хто пошкоджує бруньки, пагони, листя.

55.  Вкажіть строки льоту та генерації соснових пилильщиків.

56.  Опишіть систему заходів боротьби з підкорним клопом.

57.  Перелічіть основних шкідників розсадників.

58.  Перелічіть головні види шкідників плодів та насіння.

59.  Вкажіть, за якими ознаками відрізняються шишки, пошкоджені вогнівкою, смолівкою, листовійкою та модриновою мухою?

60.  Перелічіть основних технічних шкідників деревини глицевих та листяних порід.