Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Лісова історія

Тести Лісова історія

Тести Лісова історія: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тестові питання з дисципліни «Історія лісівництва в Україні», «Лісова історія»

1. Коли склалися умови для зародження життя на Землі?

а) 5,0-4,5 млрд. років тому

б) 4,5-4,0 млрд. років тому

в) 3,0-3,5 млрд. років тому

2. Що таке догеологічний етап розвитку Землі?

а) період від часу утворення планети до часу виникнення на її поверхні життя.

б) період виникнення на її поверхні життя

3. Скільки років тривав геологічний етап розвитку Землі?

а) 500 млн. років

б) 1 млрд. років

в) 1,5 млрд. років

4. В якій частині біосфери поширений ліс?

а) атмосфері

б) гідросфері

в) літосфері

5. Скільки років тривав криптозойський етап розвитку земної поверхні?

а) 1 млрд. років

б) 4 млрд. років

в) 500 млн. років

6. Скільки років тривав фанерозойський етап розвитку земної поверхні?

а) 1 млрд. років

б) 4 млрд. років

в) 570 млн. років

7. В яких роках тривала архейська ера криптозойського етапу розвитку земної поверхні?

а) 4,5-2,7 млрд. років тому

б) 2,7-0,57 млрд. років тому

в) останні 500 млн. років тому

8. В яких роках тривала протерозойська ера криптозойського етапу розвитку земної поверхні?

а) 4,5-2,7 млрд. років тому

б) 2,7-0,57 млрд. років тому

в) останні 500 млн. років

9. В яких роках тривала палеозойська ера фанерозойського етапу розвитку земної поверхні?

а) 570-230 млн. років тому

б) 230-65 млн. років тому

в) останні 65 млн. років тому

10. В яких роках тривала мезозойська ера фанерозойського етапу розвитку земної поверхні?

а) 570-230 млн. років тому

б) 230-65 млн. років тому

в) останні 65 млн. років тому

11. В яких роках тривала кайнозойська ера фанерозойського етапу розвитку земної поверхні?

а) 570-230 млн. років тому

б) 230-65 млн. років тому

в) останні 65 млн. років тому

12. Який з цих періодів не відноситься до палеозойської ери?

а) кембрійський

б) ордовицький

в) силурійський

г) девонський

д) юрський

е) пермський

13. Який з цих періодів не відноситься до мезозойської ери?

а) тріасовий

б) юрський

в) кам’яновугільний

г) крейдовий

14. Який з цих періодів не відноситься до кайнозойської ери?

а) крейдовий

б) третинний

в) четвертинний

15. Якими були перші живі організми?

а) гетеротрофними

б) автотрофними

16. Яка лісова рослинність переважала на Прикарпатті в ранньому четвертинному період?

а) хвойних порід

б) листяних порід

17. У якій ері почався вихід живих організмів на суходіл?

а) протерозойській

б) палеозойській

в) мезозойській

18. У якому періоді палеозойської ери з’являються перші найпростіші наземні рослини (псилофіти)?

а) кембрійському

б) ордовицькому

в) силурійському

г) девонський

д) кам’яновугільному

е) пермському

19. У якому періоді палеозойської ери з’являються бенетити (викопні голонасінні рослини)?

а) кембрійському

б) ордовицькому

в) силурійському

г) девонському

д) кам’яновугільному

е) пермському

20. Наприкінці якого періоду мезозойської ери з’явилися перші ссавці?

а) тріасового

б) юрського

в) крейдового

21. На початку якого періоду мезозойської ери панівного положення у флорі набули покритонасінні?

а) тріасового

б) юрського

в) крейдового

22. Які періоди відносяться до четвертинного періоду історії розвитку земної поверхні

а) плейстоцен

б) неогеновий

в) голоцен

г) палеогеновий

23. З яким природнім процесом пов’язаний плейстоцен?

а) наставанням льодовика

б) відступанням льодовика

в) наставанням і відступанням льодовика

24. Коли настала сучасна епоха голоцену?

а) близько 14 тис. років тому

б) близько 10 тис. років тому

в) близько 8 тис. років тому

25. Що таке голоцен?

а) дольодовиковий період

б) післяльодовиковий період

в) льодовиковий період

26. Що таке плейстоцен?

а) дольодовиковий період

б) післяльодовиковий період

в) льодовиковий період

27. В якому періоді розвитку земної поверхні з’явилися перші представники хребетних тварин?

а) кембрійському

б) ордовицькому

в) силурійському

г) девонському

28. Коли розпочався вихід живих організмів на суходіл?

а) архейська ера

б) палеозойська ера

в) мезозойська ера

29. В якому періоді розвитку земної поверхні пануюче місце а рослинному покриві займали папороті, хвощі, плауни?

а) силурійському

б) девонському

в) пермському

г) кам’яновугільному

30. Що таке калом іти?

а) гігантські хвощі

б) плауни

в) водорості

31. Що таке бенетити?

а) деревовидні папороті

б) викопні голонасінні рослини

в) викопні покритонасінні

32. В якому періоді розвитку земної поверхні відбувалося вимирання рослинності кам’яновугільного періоду?

а) силурійському

б) девонському

в) пермському

33. Коли почався швидкий розвиток плазунів?

а) палеозойська ера

б) мезозойська ера

в) кайнозойська ера

34. Коли на суходолі північної частини півкулі великі площі займали представники хвойних?

а) архейська ера

б) палеозойська

в) мезозойська

35. В якому періоді розвитку земної поверхні були поширені птеридоспермові?

а) тріасовому

б) юрському

в) крейдовому

36. Коли на земні поверхні було формування степів і саван?

а) палеозойська ера

б) мезозойська ера

в) кайнозойська ера

37. Що таке трансгресія моря?

а) процес наступання моря на суходіл

б) процес відступання моря із суходолу

38. Що таке регресія моря?

а) процес наступання моря на суходіл

б) процес відступання моря із суходолу

39. Коли сформувався сучасний комплекс рослинного та тваринного світу з перевагою покритонасінних та ссавців?

а) в криптозої

б) в мезозої

в) в кайнозої

г) в палеозої

40. Який характер мала рослинність Лісостепу на початку четвертинного періоду?

а) лісовий

б) лісостеповий

в) степовий

41. Основна деревна порода Полісся в період раннього голоцену?

а) дуб

б) береза

в) сосна

42. Основні деревні породи Прикарпаття в період середнього голоцену?

а) ялина, сосна

б) сосна

в) ялина, сосна та широколистяні

43Основні деревні породи Прикарпаття в період пізнього голоцену?

а) ялина, сосна

б) сосна

в) бук, ялиця

44. Які ліси були поширені на території Опялля, Розточчя і Поділля в період раннього голоцену?

а) березово-соснові з участю широколистяних порід

б) сосново-широколистяні

в) сосново-широколистяні з участю вологолюбних порід

45. Які ліси були поширені на території Опялля, Розточчя і Поділля в період середнього голоцену?

а) березово-соснові з участю широколистяних порід

б) сосново-широколистяні

в) сосново-широколистяні з участю вологолюбних порід

46. Які ліси були поширені на території Опялля, Розточчя і Поділля в період раннього голоцену?

а) березово-соснові з участю широколистяних порід

б) сосново-широколистяні

в) сосново-широколистяні з участю вологолюбних порід

47. Головна деревна порода Прикарпаття в період раннього голоцену?

а) ялина, сосна

б) сосна

в) бук, ялиця

48. Які ліси були поширені на території Українського Полісся в період раннього голоцену?

а)соснові та березово-соснові

б) соснові з елементами дубового лісу

в) мішані з участю вологолюбних порід

49. Які ліси були поширені на території Українського Полісся в період середнього голоцену?

а) соснові та березово-соснові

б) соснові з елементами дубового лісу

в) мішані з участю вологолюбних порід

50. Які ліси були поширені на території Українського Полісся в період пізнього голоцену?

а) соснові та березово-соснові

б) соснові з елементами дубового лісу

в) мішані з участю вологолюбних порід

51. Якими породами були зайняті основні площі Лісостепу у першому тисячолітті?

а) хвойними

б) листяними

в) мішаними

52. Якими породами були зайняті основні площі Поліссі у першому тисячолітті?

а) хвойними

б) листяними

в) мішаними

53. Які головні породи переважали на території Карпат у першому тисячолітті?

а) бук, дуб, смерека, ялиця

б) бук, смерека, ялиця

в) бук, сосна, дуб

54. Які головні породи переважали на території Криму у першому тисячолітті?

а) бук, дуб, смерека, ялиця

б) бук, смерека, ялиця

в) бук, сосна кримська, дуб

55. Що таке палеоліт?

а) давній кам’яний вік

б) новий кам’яний вік

56. Що таке неоліт?

а) давній кам’яний вік

б) новий кам’яний вік

57. Що було першим технічним здобутком?

а) винайдення вогню

б) виникнення сільського господарства

в) розвиток рільництва

58. Коли виникло сільське господарство

а) в палеоліті

б) в неоліті

59. Основна деревна порода Карпат в період раннього голоцену?

а) дуб

б) бук

в) сосна

60. Основна деревна порода Карпат в період середнього голоцену?

а) сосна

б) смерека

в) бук

61. Основна деревна порода Карпат в період пізнього голоцену?

а) дуб

б) смерека

в) бук

62. Площа лісів України в першому тисячолітті?

а) 10 млн. га

б) 15 млн. га

в) 27 млн. га

63. Коли виникло виробництво поташу на Україні?

а) 20 ст.

б) 10 ст.

в) 15 ст.

64. Що таке Буди?

а) виробництво скла

б) виробництво поташу

в) виробництво селітри

65. Що таке Бурти?

а) виробництво заліза

б) виробництво поташу

в) виробництво селітри

66. Що таке Рудні?

а) виробництво скла

б) виробництво заліза

в) виробництво поташу

67. Що таке Гути?

а) виробництво заліза

б) виробництво скла

в) виробництво селітри

68. Скільки необхідно переробити деревини, щоб отримати 1 центнер поташу?

а) 500 м3

б) 300 м3

в) 100 м3

69. З яких деревних порід виготовляли поташ Перлаш?

а) дуб, бук, в’яз

б) сосна, смерека

в) тополя, граб

70. З яких деревних порід виготовляли поташ Смольчугу?

а) дуб, бук, в’яз

б) сосна

в) граб

71. Коли припинилось виробництво поташу в Україні?

а) 19 ст.

б) 18 ст.

в) 20 ст.

72. Яке скло поставлялось з України в Московію?

а) кришталь

б) віконне

в) бемське

73. Скільки поташу необхідно додавати для виготовлення кришталю?

а) 15%

б) 27%

в) 42%

74. Скільки пудів заліза виробляла середня рудня?

а) 200-400

б) 800-900

в) 500-700

75. Куди вивозилась деревина дуба у 19 ст.?

а) Німеччину.

б) Польщу

в) Францію

76. Початок цукроваріння в Україні?

а) 18 ст.

б) 19 ст.

в) 20 ст.

77.Скільки деревини витрачалось для переробки 16,3 тон буряків?

а) 10-20 м3

б) 40-50 м3

в) 80-100 м3

78. Деревину яких порід використовували при виробництві поташу

а) твердолистяних

б) хвойних

в) мяколистяних

79. Що таке смольчуга?

а) поташ гіршого ґатунку

б) поташ найкращого ґатунку

80. Що таке перлаш?

а) поташ гіршого ґатунку

б) поташ найкращого ґатунку

81. Коли в Україні почалось впроваджуватися лісопиляння?

а) 16 ст.

б) 17 ст.

в) 18 ст.

82. В якому столітті на території України були спорудженні перші залізниці?

а) 16 ст.

б) 18 ст.

в) 19 ст.

83. Скільки десятин якісного будівельного лісу потрібно було на спорудження однієї верстви залізниці.

а) 2,0

б) 2,5

в) 3,0

84. В якому столітті починається найбільш хижацьке винищення лісів України, що особливо позначилось на лісистості Степової та Лісостепової зон?

а) початок 18 ст.

б) кінець 18- початок 19 ст.

в) середина 19 ст.

г) кінець 19 ст.

85. З появою якого транспорту значно розширилася територія лісів, які зазнали експлуатації?

а) залізничного

б) автомобільного

86. Скільки необхідно зрубати лісу, щоб отримати 1 ц поташу?

а) 1,0

б) 1,5

в) 2,0

87. В якому столітті було винайдено парову машину, з розвитком якої починається широкий розвиток парових тартаків?

а) 17 ст.

б) 18 ст.

в) 19 ст.

88. Коли виникло виробництво целюлози?

а) 18 ст.

б) 19 ст.

в) 20 ст.

89. Деревину яких порід використовували при виробництві целюлози?

а) хвойних

б) листяних

в) мішаних

90. В якому столітті набули значного поширення деревообробні ремесла?

а) 15 ст.

б) 16 ст.

в) 17 ст.

91. Поряд із яким виробництвом розміщувалися поташні буди?

а) виробництво скла

б) виробництво селітри

в) виробництво заліза

92. Коли в Україні почалось виробництво скла?

а) 15 ст.

б) 16 ст.

в) 17 ст.

93.В якому столітті виробництво скла в Україні набуло розквіту?

а) 16 ст.

б) 17 ст.

в) 18 ст.

94. Скільки поташу необхідно додавати для виготовлення бемського скла?

а) 20%

б) 30%

в) 40%

95. Скільки поташу необхідно додавати для виготовлення простого скла?

а) 10%

б) 20%

в) 30%

96. Коли в Карпатах почалося виплавляння заліза на деревному вугіллі

а) 50-х роках 18 ст.

б) 60-х роках 18 ст.

в) 70-х роках 18 ст.

97. Коли припинилось кустарна виплавка заліза у Карпатах і в Галичині?

а) середина 18 ст.

б) початок 19 ст.

в) середина 19 ст.

98.Скільки в середньому становило щорічне виробництво селітри в Україні?

а) 550 т

б) 600 т

в) 650 т

99. Якими пилками почали лісопиляння в Україні?

а) поперечними

б) поздовжніми

100. Дрова яких деревних порід були найкращим паливом для цукроваріння?

а) дуб, граб, ясен

б) ялина, ялиця, сосна

в) вільха, осика, береза

101. В якому столітті в Україні почали добувати кам’яне вугілля?

а) 17 ст.

б) 18 ст.

в) 19 ст.

102. В якому столітті бере свій початок лісівнича наука в Україні?

а) 16 ст.

б) 17 ст.

в) 18 ст.

103. В якому столітті почали створювати перші лісові культури?

а) 17 ст.

б) 18 ст.

в) 19 ст.

104. Де І. Я.Данилевським були здійснені перші спроби заліснення пісків?

а) на Харьківщині

б) на Полтавщині

в) на Херсонщині

105. В якому році на базі Велико-Анадольської дільниці створили дослідне лісництво, яке відіграло важливу роль у розвитку полезахисного лісорозведення?

а) 1900 р.

б) 1902 р.

в) 1905 р

106. Хто створив першу науково обґрунтовану класифікацію лісів?

а) Г. Ф.Морозов

б) Є. В.Алексєєв

в) П. С.Погребняк

107. Хто заклав основи української лісової типології?

а) Д. В.Воробйов

б) Є. В.Алексєєв

в) П. С.Погребняк

108. Де у 1925 р. було організовано Бюро з лісової дослідної справи в Україні

а) Київ

б) Харьків

в) Львів

109. В якому столітті були здійснені перші спроби лісорозведення в Україні

а) 17 ст.

б) 18 ст.

в) 19 ст.

110.Хто такі меноніти?

а) іноземні колоністи

б) управителі

в) лісники

111. В якому році була організована експедиція В. В.Докучаєва, яка мала неоціненне значення для розвитку теорії і практики полезахисного лісорозведення?

а) 1890 р.

б) 1892 р.

в) 1895 р.

112. В якому році створено Інститут Лісу АН України

а) 1965

б) 1945

в) 1955

113. Коли створено УкрНДІЛГА?

а) 1935

б) 1929

в) 1937

114. Скільки наукових лабораторій має у своєму складі УкрНДІЛГА

а) 15

б) 13

в) 11

115. В якому році було створено трирічну лісову школу у Львові?

а) 1914

б) 1850

в) 1874

116. В якому році у Львові створено Львівський лісотехнічний інститут?

а) 1951

б) 1945

в) 1947

117. В якому році Львівський лісотехнічний інститут реорганізовано в Український державний лісотехнічний університет?

а) 1985

б) 1990

в) 1993

118. В якому столітті на Запорізькій Січі видавались ордери на розведення лісу?

а) 16 ст.

б) 19 ст.

в) 18 ст.

119. В якій місцевості проводив посадки лісу І. Я.Данилевський?

а) на Харківщині

б) на Хмельниччині

в) на Полтавщині

120. Яку деревну породу для посадок використовував І. Я.Данилевський?

а) дуб

б) березу

в) сосну

121.Скільки десятин лісу створив І. Я.Данилевський?

а) 500

б) 800

в) 1000

122. Хто вважається піонером полезахисного лісорозведення?

а) І. Я.Данилевський

б) В. Я.Ломиковський

в) В. П.Скаржинський

123. В якій місцевості проводив лісорозведення В. ЯЛомиковський?

а) Харківщина

б) Херсонщина

в) Полтавщина

124. В якій місцевості проводив лісорозведення В. П.Скаржинський?

а) Херсонщина

б) Полтавщина

в) Донеччина

125. Скільки десятин лісу створив В. П.Скаржинський?

а) 600

б) 800

в) 400

126. В якому році було створено перше степове лісівництво?

а) 1870

б) 1843

в) 1901

127. Хто був першим лісничим степового лісництва?

а) Г. Ф.Морозов

б) Г. М.Висоцький

в) В. Є.Графф

128. Якій деревній породі надавав перевагу В. Є.Графф?

а) дубу

б) грабу

в) ясену

129. Скільки десятин лісу створив В. Є.Графф?

а) 200

б) 723

в) 144

130. Якій деревній породі надавав перевагу Л. Г.Барк?

а) ясену

б) дубу

в) клену

131. Який тип лісових культур створив Г. М.Висоцький?

а) деревний

б) деревно-тіньовий

в) деревно-чагарниковий

132. Який тип лісових культур створив М. Я.Дахно?

а) деревний

б) деревно-тіньовий

в) деревно-чагарниковий

133. Коли сформувались лісорослинні зони України?

а) в ранньому голоцені

б) в середньому голоцені

в) в пізньому голоцені

134. Перші законодавчі акти про охорону природи?

а) за часів Київської Русі

б) за часів Петра І

в) на початку 20 ст.

135. Лісистість України?

а) 21 %

б) 17,3 %

в) 15,6 %

136. Яка деревна порода займає перше місце в Україні по площі?

а) береза

б) бук

в) сосна

137. Яка деревна порода найбільш поширена в Карпатах?

а) береза

б) бук

в) смерека

138. Яка деревна порода найбільш поширена на Поліссі?

а) береза

б) сосна

в) дуб

139. Яка деревна порода найбільш поширена у Лісостепу?

а) сосна

б) клен

в) дуб

140. Де розташована науково-дослідна база НЛТУ?

а) в Брюховичах

б) в Янові

в) в Моршині

141. Скільки кафедр функціонує на ЛГФ НЛТУ?

а) 7

б) 5

в) 4

142. Коли на Україні почали виділятися заповідні ділянки для охорони та збільшення чисельності рідкісних представників тваринного й рослинного світу?

а) 18 ст.

б) 19 ст.

в) 20 ст.

143. В якому році на Україні створено заповідник «Асканія-Нова»?

а) 1905 р.

б) 1919 р.

в) 1922 р.

144. В якому році на Україні створено заповідник «Розточчя»?

а) 1984 р.

б) 1974 р.

в) 1994 р.

145. Коли була розроблена перша карта про ліси України Г. Боплана?

а) 15 ст.

б) 18 ст.

в) 17 ст.