Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Лісознавство

Тести Лісознавство

Тести Лісознавство: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Навчальний предмет “Лісознавство”

Тест № 1

1. НАУКА, ЯКА РОЗГЛЯДАЄ ПИТАННЯ ПРИРОДИ ЛІСУ, ЙОГО ПОНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ – ЦЕ:

А. Лісівництво

В. Лісознавство

С. Лісові культури

D. Лісова таксація

2. ВІДСТАЛІ В РОСТІ ДЕРЕВА З ОДНОБОКОЮ КРОНОЮ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО КЛАСУ РОСТУ ЗА КРАФТОМ:

А. ІІ

В. ІІІ

С. ІVБ

D. VА

3. НАКОПИЧЕННЯ НА ПОВЕРХНІ ГРУНТУ РОСЛИННОГО ОПАДУ І ВІДПАДУ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ПЕРЕГНИВАННЯ – ЦЕ:

А. Відпад

В. Рослинний опад

С. Позаярусна рослинність

D. Лісова підстилка

4. НАСАДЖЕННЯ З МОМЕНТУ УТВОРЕННЯ ПОЛОГУ І ДО ФОРМУВАННЯ ЗАГУЩЕНОЇ ХАЩІ НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. Молодняком

В. Жердняком

С. Середньовіковим

D. Стиглим

5. ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ДЕРЕВОСТАНУ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ЙОГО ЯКІСТЬ – ЦЕ:

А. Товарність деревостану

В. Бонітет деревостану

С. Повнота деревостану

D. Густота деревостану

6. БІОТИЧНІ ЧИННИКИ ЗА П. С.ПОГРЕБНЯКОМ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЮ НА ЛІС ФАКТОРІВ

А. Рослинних

В. Зоологічних

С. Антропогенних

D. Рослинних, тваринних і ценотичних

7. УЛЬТРАФІОЛЕТОВА РАДІАЦІЯ НАСТУПНИМ ЧИНОМ ВПЛИВАЄ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ

А. Прискорює

В. Сповільнює

С. Має невизначену дію

D. Не впливає

8. ПІДРІСТ ЯКИХ ПОРІД ЗДАТНИЙ ДОВШЕ ТРИМАТИСЬ ПІД НАМЕТОМ ДЕРЕВОСТАНІВ

А. Гігрофільних С. Солевитривалих

В. Світлолюбних D. Тіньовитривалих

9. ДОБРЕ РОЗВИНЕНИЙ ЖИВИЙ НАДГРУНТОВИЙ ПОКРИВ ПІД НАМЕТОМ ДЕРЕВОСТАНІВ СВІДЧИТЬ ПРО

А. Вимогливість до вологи С. Світлолюбність деревних порід

В. Підвищену газостійкість D. Тіньовитривалість деревних порід

10. ДО ЯКОЇ ГРУПИ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗА П. С.ПОГРЕБНЯКОМ НЕОБХІДНО ВІДНЕСТИ ВПЛИВ ГРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ

А. Абіотичні С. Едафічні

В. Антропогенні D. Біотичні

11. МОРОЗОБІЙНІ ТРІЩИНИ НАЙЧАСТІШЕ ВИНИКАЮТЬ

А. У нижній частині стовбура С. На середині стовбура

В. У корі D. У всіх перерахованих випадках

12. ЯКИЙ ВИД ДЕРЕВ НАЛЕЖИТЬ ДО МЕЗОФІТІВ:

А. Дуб пухнастий С. Граб звичайний

В. Сосна Банкса D. Верба сіра

13. ДЛЯ ЯКИХ ГРУНТІВ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСУВАТИ ЇХ ВАПНУВАННЯ:

А. Сухих В. Кислих С. Лужних D. Сирих

14. ГРУБУ ЛІСОВУ ПІДСТИЛКУ НАЗИВАЮТЬ:

А. Муль С. Мор

В. Модер D. Гумус

15. ІНДЕКС ТИПУ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ A3 ОЗНАЧАЄ

А. Свіжий субір С. Свіжий сугруд

В. Вологий бір D. Вологий груд

16. ВІК ЗМУЖНІЛОСТІ, АБО ПОНОВЛЮВАЛЬНОЇ СТИГЛОСТІ НАСТУПАЄ У ЯЛИНИ, СОСНИ КЕДРОВОЇ, БУКА У

А. 40-60 років

В. 60-80 років

С. 80-100 років

17. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД, ЩО ВИНИКАЄ ВНАСЛІДОК ЗРОЩЕННЯ ЇХ КОРІННЯ І НАДЗЕМНИХ ЧАСТИН МАЄ НАЗВУ:

А. Біофізична С. Біотрофна

В. Механічна D. Фізіологічна

18. ДЕРЕВОСТАНИ З ПОВНОТОЮ 1,0-0,8 НАЗИВАЮТЬ…

19. ОЛІГОТРОФИ – ЦЕ РОСЛИНИ, ЯКІ ЗРОСТАЮТЬ НА… ҐРУНТАХ

20. ДО ОСНОВНИХ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ НАЛЕЖАТЬ: ТИП ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ, ТИП ЛІСУ І…

Тест № 2

1. НАУКА, ЯКА ВИСВІТЛЮЄ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ РУБОК, ЛІСОВИРОЩУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ – ЦЕ:

А. Лісові культури

B. Лісознавство

C. Лісівництво

D. Лісовпорядкування

2. ВІДСТАЛІ В РОСТІ ДЕРЕВА З РІВНОМІРНО РОЗВИНУТОЮ КРОНОЮ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО КЛАСУ РОСТУ ЗА КРАФТОМ:

А. ІІ

В. ІІІ

С. ІVА

D. VБ

3. ДЕРЕВА, ЯКІ ВІДМЕРЛИ В ПРОЦЕСІ ПРИРОДНОГО ЗРІДЖЕННЯ ДЕРЕВОСТАНУ – ЦЕ:

А. Відпад

В. Рослинний опад

С. Позаярусна рослинність

D. Лісова підстилка

4. ЯКЩО ДЕРЕВА У ДЕРЕВОСТАНІ МАЮТЬ РІЗНИЦЮ У ВІЦІ, ЯКА ПЕРЕВИЩУЄ ТРИВАЛІСТЬ ОДНОГО КЛАСУ ВІКУ, ТАКИЙ ДЕРЕВОСТАН ВВАЖАЮТЬ:

А. Складним

В. Відносно одновіковим

С. Стиглим

D. Різновіковим

 

5. КІЛЬКІСТЬ ДЕРЕВ НА 1 ГА ЛІСОВОЇ ПЛОЩІ – ЦЕ:

А. Зімкнутість намету деревостану

В. Бонітет деревостану

С. Повнота деревостану

D. Густота деревостану

6. АЛЮВІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ П. С.ПОГРЕБНЯК ВІДНОСИВ ДО ФАКТОРІВ

А. Едафічних

В. Кліматичних

С. Геологічних

D. Біотичних

7. ФОТОСИНТЕЗ ПРОХОДИТЬ ПІД ДІЄЮ ПРОМІННЯ

А. Ультрафіолетового

В. Інфрачервоного

С. Видимого

D. Радіоактивного

8. БІЛЬШ ЧИСТИМИ Є ДЕРЕВОСТАНИ ТАКИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

А. Аборигенних

В. Інтродукованих

С. Світлолюбних

D. Тіньовитривалих

9. ПІД НАМЕТОМ ЯКИХ ДЕРЕВОСТАНІВ БІЛЬША ОСВІТЛЕНІСТЬ ПОВЕРХНІ ГРУНТУ

А. Аборигенних

В. Простих

С. Світлолюбних

D. Тіньовитривалих

10. ЯКІ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ ПОГАНО ПЕРЕНОСЯТЬ ПІЗНІ ВЕСНЯНІ ЗАМОРОЗКИ:

А. Модрина, сосна, ялина

В. Ясен, дуб, бук

С. Береза, граб, верба

D. Всі відповіді вірні

11. ОБМЕРЗАННЯ ПАГОНІВ НАЙЧАСТІШЕ ВІДМІЧАЄТЬСЯ У ТАКИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

А. Осика, сосна звичайна, модрина

В. Акація біла, айлант, софора

С. Дуб звичайний, вільха сіра, горобина

D. Липа дрібнолиста, вільха чорна, береза

12. ДО ГІГРОФІТІВ НАЛЕЖИТЬ:

А. Сосна звичайна С. Липа дрібнолиста

В. Клен гостролистий D. Вільха чорна

13. ЯКЕ З НАСТУПНИХ НАСАДЖЕНЬ ПРИ ПОВНОТІ 1,0 УТВОРЮЄ ЛІСОВУ ПІДСТИЛКУ ТИПУ “МОР” (ГРУБИЙ ГУМУС):

А. Ясеневе С. Дубове

В. Березове D. Ялинове

14. ДО ПОРІД-АЗОТОЗБИРАЧІВ НАЛЕЖИТЬ:

А. Вільха С. Клен

В. Граб D. Ясен

15. ІНДЕКС ТИПУ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ D2 ОЗНАЧАЄ

А. Свіжий субір С. Свіжий груд

В. Вологий субір D. Вологий сугруд

16. ЯКІ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ – ЛІСОУТВОРЮЮЧІ ДАЮТЬ БІЛЬШЕ НАСІННЯ:

А. Сосна

В. Дуб

С. Бук

17. ВЗАЄМОДІЯ, ЯКА ВІДБУВАЄТЬСЯ МІЖ ДЕРЕВНИМИ ПОРОДАМИ ПРИ ЗАПИЛЮВАННІ КВІТІВ НАЗИВАЄТЬСЯ

А. Генеалогічна

В. Фізіологічна

С. Біотрофна

18. ВІДНОШЕННЯ СУМИ ПЛОЩ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ УСІХ ДЕРЕВ ДЕРЕВОСТАНУ НА ВИСОТІ 1,3 М ДО СУМИ ПЛОЩ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕТИНІВ НОРМАЛЬНОГО ДЕРЕВОСТАНУ НАЗИВАЮТЬ…

19. МЕЗОТРОФИ – ЦЕ РОСЛИНИ, ЯКІ ЗРОСТАЮТЬ НА… ҐРУНТАХ

20. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЕВ, ЯКА ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИ ЗРОЩЕННІ ЇХ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ АБО НАДЗЕМНИХ ЧАСТИН НАЗИВАЄТЬСЯ…

Тест 3

1. ПРЕДМЕТОМ ЛІСОЗНАВСТВА Є:

А. Водні угіддя

В. Луг

С. Сільськогосподарські угіддя

D. Ліс

2. ВІДСТАЛІ В РОСТІ ДЕРЕВА З ДУЖЕ ВУЗЬКИМИ ТА НЕДОРОЗВИНЕНИМИ КРОНАМИ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО КЛАСУ РОСТУ ЗА КРАФТОМ:

А. І

В. ІІ

С. ІV

D. V

3. ВІДМЕРЛЕ ЛИСТЯ, ХВОЮ, ГІЛКИ, СУЧКИ, ПЛОДИ, СТЕБЛА ТРАВ’ЯНОГО ВКРИТТЯ ТА ІНШІ ОРГАНИ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ – ЦЕ:

А. Відпад

В. Рослинний опад

С. Позаярусна рослинність

D. Лісова підстилка

4. ЯКЩО ДЕРЕВОСТАНИ СТВОРЕНІ ЛЮДИНОЮ ШЛЯХОМ ВИСІВУ НАСІННЯ АБО САДІННЯ СІЯНЦІВ ТА САДЖАНЦІВ, ТО ВОНИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ Є:

А. Складним

В. Природними

С. Стиглим

D. Штучними

5. ВІДНОШЕННЯ СУМИ ПЛОЩ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПРОЕКЦІЙ КРОН ДЕРЕВОСТАНУ ДО ЙОГО ПЛОЩІ – ЦЕ:

А. Зімкнутість намету деревостану

В. Бонітет деревостану

С. Повнота деревостану

D. Густота деревостану

6. ЕДАФІЧНІ ФАКТОРИ ЦЕ

А. Чинники тваринного світу

В. Чинники рослинного світу

С. Чинники грунтово-гідрологічних умов

D. Кліматичні чинники

7. КИСЕНЬ ВИДІЛЯЄТЬСЯ ПРИ

А. Хемосинтезі

В. Освітленні

С. Фотосинтезі

D. Замерзанні

8. ВІД ГІЛОК ШВИДШЕ ОЧИЩАЮТЬСЯ

А. Солевитривалі деревні породи

В. Термофільні деревні породи

С. Світлолюбні деревні породи

D. Тіньовитривалі деревні породи

9. ТОВСТА І ТРІЩИНУВАТА КОРА СВІДЧИТЬ

А. Про світлолюбність деревної породи

В. Про нестачу поживних речовин

С. Про тінєвитривалість породи

D. Про надлишок вологи в грунтІ

10. ЯКА ДЕРЕВНА ПОРОДА Є НАЙБІЛЬШ ТЕПЛОЛЮБНОЮ

А. Береза повисла

В. Дуб звичайний

С. Сосна звичайна

D. Бук лісовий

11. ЯКІ ТИПИ ЗАМОРОЗКІВ ВИДІЛЯЮТЬ

А. Радіаційні

В. Адвективні

С. Адвективно-радіаційні

D. Всі перераховані вище

12. ДЕ БУДЕ ВИЩОЮ ТЕМПЕРАТУРА У СОНЯЧНИЙ ДЕНЬ

А. Під наметом деревостану 10С, повнотою 0.8

В. Під наметом деревостану 10Д, повнотою 0.8

С. Під наметом деревостану 5С5Д, повнотою 0.6

D. У полі

13. ДО ВІТРОВАЛОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПОРІД НАЛЕЖИТЬ:

А. Ясен звичайний С. Модрина європейська

В. Ялина європейська D. Дуб червоний

14. ДО ПОРІД-КАЛЬЦІЄФІЛІВ НАЛЕЖИТЬ:

А. Береза С. Дуб

В. Берест D. Липа

15. ІНДЕКС ТИПУ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ A2 ОЗНАЧАЄ

А. Свіжий субір С. Свіжий бір

В. Вологий субір D. Вологий бір

16. ІНДЕКС ТИПУ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ D0 ОЗНАЧАЄ

А. Дуже сухий бір С. Дуже сухий сугруд

В. Дуже сухий субір D. Дуже сухий груд

17. СКІЛЬКИ ТИПІВ ВЗАЄМОДІЙ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ЗАПРОПОНУВАВ М. В.КОЛІСНИЧЕНКО

А. 4

В. 6

С. 8

18. ЯКЩО РІЗНИЦЯ У ВІЦІ ДЕРЕВ ДЕРЕВОСТАНУ ПЕРЕВИЩУЄ ТРИВАЛІСТЬ КЛАСУ ВІКУ ТО ЙОГО НАЗИВАЮТЬ…

19. МЕГАТРОФИ – ЦЕ РОСЛИНИ, ЯКІ ЗРОСТАЮТЬ НА… ҐРУНТАХ

20. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЕВ, ЯКА ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІД ЧАС ЗАПИЛЕННЯ ЇХ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ НАЗИВАЄТЬСЯ…

Тест 4

1. ЯКІ ВЧЕНІ ПОЧИНАЛИ РОЗВИТОК ЛІСІВНИЦТВА ЯК НАУКИ:

А. Остапенко Б. Ф.

В. Криницький Г. Т.

С. Морозов Г. Ф.

D. Швиденко А. Й.

2. СЕРЕДНІ ДЕРЕВА, ЩО ЗАЙМАЮТЬ ПЕРЕХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ ВІД ДОМІНУЮЧОЇ ЧАСТИНИ НАМЕТУ ДО ПІДЛЕГЛОЇ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО КЛАСУ РОСТУ ЗА КРАФТОМ:

А. І

В. ІІ

С. ІІІ

D. ІVА

3. СУКУПНІСТЬ МОХІВ, ЛИШАЙНИКІВ, ТРАВ’ЯНИСТОЇ РОСЛИННОСТІ ТА НАПІВЧАГАРНИКІВ, ЯКІ ПОКРИВАЮТЬ ГРУНТ ПІД НАМЕТОМ ЛІСУ, НА ВИРУБКАХ І ЗГАРИЩАХ – ЦЕ:

А. Підгін

В. Підріст

С. Позаярусна рослинність

D. Живий надґрунтовий покрив

4. ЯКЩО ДЕРЕВА У ДЕРЕВОСТАНІ МАЮТЬ РІЗНИЦЮ У ВІЦІ, ЯКА НЕ ПЕРЕВИЩУЄ ТРИВАЛОСТІ ОДНОГО КЛАСУ ВІКУ, ТАКИЙ ДЕРЕВОСТАН ВВАЖАЮТЬ:

А. Складним

В. Відносно одновіковим

С. Стиглим

D. Різновіковим

5. ЯКЩО ПОВНОТА ДЕРЕВОСТАНУ Є 0,3 ТА МЕНШЕ, ТО ЦЕЙ ДЕРЕВОСТАН Є:

А. Високоповнотним

В. Середньоповнотним

С. Низькоповнотним

D. Рідколіссям

6. АТМОСФЕРНІ ФАКТОРИ У РОЗУМІННІ П. С.ПОГРЕБНЯКА ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ ФАКТОРІВ

А. Біотичних

В. Абіотичних

С. Антропогенних

D. Біогеоценотичних

7. СТІЙКІСТЬ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ПРОТИ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ ПРИРОДИ ХАРАКТЕРИЗУЄ

А. Взаємодією з кліматом

В. Їх лісівничі властивості

С. Репродуктивну здатність породи

D. Генеративну здатність породи

8. В МОЛОДОМУ ВІЦІ ШВИДШЕ РОСТУТЬ

А. Тіньовитривалі деревні породи С. Світлолюбні деревні породи

В. Солевитривалі деревні породи D. Термофільні деревні породи

9. ЯКИЙ ДЕРЕВОСТАН ОДНАКОВОГО ВІКУ (50 РОКІВ) ПРОПУСКАЄ БІЛЬШЕ СВІТЛА ПІД НАМЕТОМ

А. 10С, повнота 0.8 С. 6С2Д2Г, повнота 0.8

В. 10Яц, повнота 0.8 D. 5С5Д, повнота 0.8

10. НАЗВАТИ ОСНОВНУ ПРИЧИНУ ТРУДНОЩІВ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ НА ЛІСОВІЙ ГАЛЯВИНІ

А. Неродючі ґрунти С. Нестача вологи

В. Затінення від стін лісу D. Різні коливання температури

11. ДО ПОРІД КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛІМАТУ З ТЕПЛИМ ЛІТОМ І ХОЛОДНОЮ ЗИМОЮ ВІДНОСЯТЬСЯ

А. Ялиця кавказька, платан, граб, бук

В. Саксаул, дуб пухнастий, айлант, тополя срібляста

С. Горіх волоський, акація біла, фісташка, ясен

D. Вільха сіра, сосна звичайна, модрина сибірська, ялина звичайна

12. ЯКІ ДЕРЕВНІ РОСЛИНИ КРАЩЕ ВИТРИМУЮТЬ НЕСТАЧУ ОСВІТЛЕННЯ

А. Старші

В. Середньовікові

С. Пристигаючі

D. Молоді

13. ТОЛЕРАНТНИМ ВИДОМ ДО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ Є:

А. Ясен звичайний С. Береза повисла

В. Туя західна D. Сосна звичайна

14. ДО ПОРІД-АЦИДОФІЛІВ НАЛЕЖИТЬ:

А. Горіх С. Ялина

В. Липа D. Ясен

15. В. М.СУКАЧОВ ПОБУДУВАВ ЕДАФО-ФІТОЦЕНОЛОГІЧНІ РЯДИ ДЛЯ

А. Кедрових і модринових лісів С. Дубових і букових лісів

В. Соснових і ялинових лісів D. Березових і осикових лісів

16. ІНДЕКС ТИПУ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ А1 ОЗНАЧАЄ

А. Сухий бір С. Сухий сугруд

В. Сухий субір D. Сухий груд

17. ПОКАЗНИКОМ СТУПЕНЯ НАПРУЖЕНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЕВНИХ ПОРІД Є

А. Лісівничі властивості деревних порід

В. Конкурентноздатність

С. Внутрішнє лісове середовище

18. ПЕРЕЛІК ДЕРЕВНИХ ПОРІД ІЗ ВИЗНАЧЕННЯМ ЧАСТКИ КОЖНОЇ З НИХ У ЗАГАЛЬНОМУ ЗАПАСІ ДЕРЕВОСТАНУ НАЗИВАЮТЬ …

19. ЗА ВІДНОШЕННЯМ ДО РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ДЕРЕВНІ ПОРОДИ ПОДІЛЯЮТЬ НА ОЛІГОТРОФИ, МЕЗОТРОФИ І…

20. РОКИ, В ЯКІ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ РЯСНЕ ПЛОДОНОШЕННЯ ДЕРЕВ, НАЗИВАЮТЬСЯ… РОКАМИ

Тест 5

1. ЯКІ ВЧЕНІ ЗАЙМАЛИСЬ РОЗВИТКОМ ЛІСІВНИЦТВА, ЯК НАУКИ В КІНЦІ ХХ СТ.

А. Висоцький Г. М.

В. Швиденко А. Й.

С. Морозов Г. Ф.

D. Ткаченко М. О.

2. ВІДМИРАЮЧІ ТА МЕРТВІ ДЕРЕВА ВІДНОСЯТЬСЯ ДО КЛАСУ РОСТУ ЗА КРАФТОМ:

А. ІІ

В. ІІІ

С. ІV

D. V

3. СУКУПНІСТЬ РОСЛИН РІЗНИХ ВИДІВ (ЛІАН, ЛИШАЙНИКІВ), ЯКІ РОЗМІЩЕНІ В РІЗНИХ ЯРУСАХ ДЕРЕВОСТАНУ – ЦЕ:

А. Підгін

В. Підріст

С. Позаярусна рослинність

D. Живий надґрунтовий покрив

4. ГУСТИЙ ДЕРЕВОСТАН, У ЯКОМУ БІЛЬШІСТЬ ДЕРЕВ МОЖЕ ДАТИ ПРИ ВИРУБУВАННІ ТАКИЙ СОРТИМЕНТ, ЯК ЖЕРДИНА, НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. Молодняком

В. Жердняком

С. Середньовіковим

D. Стиглим

5. ДІЛЯНКА ЛІСОВОЇ ПЛОЩІ, НА ЯКІЙ ВІДСУТНІЙ ДЕРЕВОСТАН, АЛЕ ЗБЕРЕГЛИСЯ ЕЛЕМЕНТИ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ – ЦЕ:

А. Деревостан

В. Вікно деревостану

С. Галявина

D. Узлісся

6. ПОШКОДЖЕННЯ ЛИСТЯ НЕПАРНИМ ШОВКОПРЯДОМ ЦЕ ВПЛИВ ФАКТОРА

А. Рослинного

В. Ценотичного

С. Зоологічного

D. Антропогенного

7. ФАР ВКЛЮЧАЄ ПРОМЕНІ ЗА ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ, МКМ:

А. 0,29-0,38

В. 0,39-0,71

С. 0,72-4,00

D. 4,00-24,00

8. МЕТОД ТУРСЬКОГО-НІКОЛЬСЬКОГО З ВИЗНАЧЕННЯ СВІТЛОВИБАГЛИВОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД НОСИТЬ НАЗВУ

А. Методу таксаційного

В. Візуального

С. Фотометричного

D. Етіолювання

9. ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ФОТОСИНТЕЗУ Є

А. 5-15º

В. 10-20º

С. 20-30º

D. 15-40º

10. ДО ЯКОЇ ГРУПИ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗА П. С.ПОГРЕБНЯКОМ НЕОБХІДНО ВІДНЕСТИ ВПЛИВ РОСЛИН І ТВАРИН

А. Абіотичні

В. Геологічні

С. Антропогенні

D. Біотичні

11. НАЙЧАСТІШЕ МОРОЗОБІЙНІ ТРІЩИНИ ВИНИКАЮТЬ У

А. Сосни звичайної, ялини звичайної, модрини

В. Берези повислої, осики, вільхи чорної

С. Дуба, ясена, бука, горіха волоського

D. Горобини, вільхи сірої, сосни кедрової сибірської

12. ДО КСЕРОФІТІВ НАЛЕЖИТЬ:

А. Сосна звичайна С. Липа дрібнолиста

В. Клен гостролистий D. Береза пухнаста

13. ДЛЯ ЯКИХ ГРУНТІВ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСУВАТИ ЇХ ГІПСУВАННЯ:

А. Сухих В. Кислих С. Лужних D. Сирих

14. М’ЯКУ ЛІСОВУ ПІДСТИЛКУ НАЗИВАЮТЬ:

А. Муль С. Мор

В. Модер D. Гумус

15. ІНДЕКС ТИПУ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ В4 ОЗНАЧАЄ

А. Сирий субір С. Сирий сугруд

В. Вологий субір D. Вологий сугруд

16. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАСІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІТРУ ВЛАСТИВЕ ПОРОДАМ:

А. Анемохорам

В. Орнітохорам

С. Барохорам

17. У РОЗВИТКУ ЛІСОСТАНУ ДО ЗМИКАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ЛІСУ ОСНОВНИМ ПРОТИРІЧЧЯМ Є:

А. Між спадковими вимогами даного виду до певних умов життя і конкретними умовами існування

В. Міжвидова боротьба

С. Внутрішньовидова боротьба

18. ДЕРЕВОСТАНИ З ПОВНОТОЮ 0,7-0,6 НАЗИВАЮТЬ…

19. ДО ВЕРТИКАЛЬНИХ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ НАЛЕЖАТЬ ДОЩ, СНІГ ТА…

20. ПРОЦЕС ЗМІНИ НА ОДНІЙ І ТІЙ ЖЕ ПЛОЩІ ОДНИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ІНШИМИ НАЗИВАЄТЬСЯ…