Перейти к содержимому
Главная страница » Тести олімпіада по фізиці

Тести олімпіада по фізиці

Тести олімпіада по фізиці: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Фізика. 1-й вар.

З єднайте стрілками фізичні величини з відповідними їм буквенними позначками та одиницями вимірювання:

 

 

Заповніть пусті місця в таблиці:

Фізична величина

Символ позначення

Одиниця в СІ

Формула для розрахунку

   

p = F /S

 

Еп

  

Сила тяжіння

   

 

3.    У посудини з однаковою площиною дна налили воду. Висота стовба води у посудинах однакова. В якому з них тиск на дно найбільший?

 

 

а) у посудині 1; б) у посудині 2; в) у обох посудинах однаковий; г) вірна відповідь вітсутня..

 

4. Пристрій для вимірювання атмосферного тиску:

а) ваги; б) барометр; в) лінійка; г) термометр.

 

5. Вид теплопередачі, завдяки якому вода в казанці нагрівається:

а) конвекція; б) випромінювання; в) теплопровідність; г) відбивання.

 

6. Хто швидше махає крилами:

А) муха; Б) джміль; В) комар, г) орел.

 

Тести олімпіади по фізиці в школі варіант 2

1. З’єднайте стрілками фізичні величини з відповідними їм буквенними позначками та одиницями вимірювання:

2. Заповніть пусті місця в таблиці:

Фізична величина

Символ позначення

Одиниця в СІ

Формула для розрахунку

 

  

Густина речовини

   
  

м

 

3. До опори підвішані однакові мідні кубики. Порівняйте потенціальні енергії тіл відносно  Землі.

 

а) Еп1 > Еп2; б) Еп1 < Еп2; в) Еп1 = Еп2; г) вірна відповідь відсутня.

 

4. Прилад для вимірювання температури тіла:

а) секундомір; б) ваги; в) лінійка; г) термометр.

 

5. Вид теплопередачі, завдяки якому іскри від вогнища піднімаються вгору:

а) конвекція; б) випромінювання; в) теплопровідність; г) нагрівання.

 

6. Торкнувшись рукою до дзвона, який звучить, людина відчує:

а) тепло; б) дрижання; в) удар електричним струмом; г) вірна відповідь відсутня.