Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Основи лісівництва

Тести Основи лісівництва

Тести Основи лісівництва: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Навчального предмета “Основи лісівництва”

Тест № 1

1 ЕДАФІЧНА СІТКА АЛЄКСЄЄВА-ПОГРЕБНЯКА ХАРАКТЕРИЗУЄ

А. Лісорослинні умови

Б. Бонітет деревостану

В. Форму насадження

2. ДЕРЕВОСТАН Є КОМПОНЕНТОМ

А. Таксаційного виділу

Б. Насадження

В. Лісового зрубу

3. ВИДАМИ КОРИСТУВАННЯ ЛІСОМ Є

А. Поступове, промислове

Б. Головне, проміжне, побічне

В. Суцільне і вибіркове

4. НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА “ЗАГАЛЬНЕ ЛІСІВНИЦТВО “ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА

ТАКІ СКЛАДОВІ, ЯК

А. Лісівництво і таксація

Б. Лісівництво і лісознавство

В. Лісознавство і землеробство

5. РУБКИ КРАВЧИНСЬКОГО БУЛИ ЗАСТОСОВАНІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ

А. Дубових лісів

Б. Смерекових (ялинових) лісів

В. Осикових лісів

6. ДО ВИБІРКОВИХ РУБОК НАЛЕЖАТЬ:

А. Підшукові

Б. Суцільнолісосічні

В. Прохідні

7. ТИПОМ КИСЛОЇ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ Є

А. Мулль

Б. Торф

В. Мор (Rо-гумус)

8. ЛІСИСТІСТЬ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 1.01.2005 РОКУ СТАНОВИТЬ

А. 10,2 %

Б. 15,6 %

В. 20,3 %

9. ЯКЩО НА ДІЛЯНЦІ ПЛОЩЕЮ 1.0 га Є ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛИЦІ

у кількості: 1річок –8000 шт; 2-3 р-1500 шт ; 4-7 р.-500 шт; старше 7 років -300 шт.,

то оцінка успішності поновлення за шкалою професора Горшеніна М. М буде:

Категорія успішності поновлення

Кількість надійного підросту цінних порід в тис. шт на 1 га в переважаючому віці

 

1-річки

2-3 річки

4-7-річки

старше 7 р.

Добре

більше 40

більше10

більше 6

більше 4

Задовільне

26-40

6-10

3-6

2-4

Недостатнє

15-25

3-5

1-2

0.5-1

Незадовільне

менше 15

менше 3

менше 1

менше 0.5

Перевідний коефіцієнт

0.15

0.6

1.0

1.5

А. Незадовільне В. Задовільне

Б. Недостатнє Г. Добре

10. КОЕФІЦІЄНТ СЕЛЯНІНОВА ЗА ДАНИМИ НАВЕДЕНОЇ ТАБЛИЦІ

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

За рік

T сер

-3,7

-3,6

0,2

7,0

14,2

15,8

17,6

17,1

12,8

7,6

2,6

-3,0

7,6

Опади

29

26

28

40

51

60

75

80

50

39

46

36

586

БУДЕ РІВНИМ :

А. 0,33

Б. 1,33

В. 3,42

11. ОСВІТЛЕННЯ Є ВИДОМ:

А. Рубок догляду

Б. Суцільнолісосічних рубок

В. Санітарних рубок

12. НАЙБІЛЬША ПЛОЩА ЛІСІВ Є:

А. У Степу

Б. На Поліссі

В. У Криму

13. НАЙВИЩУ ЛІСИСТІСТЬ МАЄ______________________ ОБЛАСТЬ УКРАЇНИ

Доповніть твердження, вставивши одне слово у називному відмінку

14. ВАЖЛИВИМ ЗАВДАННЯМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ГАЛУЗІ Є

А. Збереження й відновлення захисних функцій лісу

Б. Виробництво кори

В. Вирощування жита

15. ХАРАКТЕРНОЮ ОСОБЛИВІСТЮ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Є

А. Довгостроковість виробництва

Б. Літній період виробництва

В. Велика потреба у комбайнах.

16. КОМПОНЕНТОМ ЛІСУ Є

А. Наземний трав’яно-моховий покрив

Б. Посіви жита на лісосіці

В. Порубочні залишки на зрубі

17. ФОРМУЛА Г. М.ВИСОЦЬКОГО ( N = A+F+V+T) ВІДОБРАЖАЄ

А. Сонячну активність

Б. Водний баланс у лісі

В. Кількість виділеного лісом кисню

18. ДОЩОВІ ЗЛИВИ ЗУМОВЛЮЮТЬ НА ЛІСОСІКАХ

А. Площинну ерозію грунту

Б. Збільшення численності дерев

В. Покращення якості лісовозних доріг

19. ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНОЮ ВВАЖАЄТЬСЯ СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ, ЯКЩО

ДОВЖИНА ХВИЛЬ СТАНОВИТЬ

А. 0,10 – 0,12 5

Б. 0,35 – 0,7

В. 1,67- 2,80

20. БОНІТЕТ ДЕРЕВОСТАНУ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗА ТАКИМИ ТРЬОМА ОЗНАКАМИ, ЯК

ПОХОДЖЕННЯ, ВИСОТА І ________________

ДОПОВНІТЬ ЦЕ ТВЕРДЖЕННЯ

Тест № 2

1.ЛІСОЗНАВСТВО – ЦЕ :

А. Теоретична основа загального лісівництва

Б. Розділ таксації

В. Вид рубки лісу

2. ЛІСИСТІСТЬ ЛЬВІВЩИНИ СТАНОВИТЬ :

А. 12 %

Б. 44 %

В. 28 %

3. ЛІСОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ – ЦЕ:

А. Всі соснові ліси

Б. Всі ліси на території України

В. Старовікові ліси України

4. У ЛІСОВОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ ЧАСТКА СТИГЛИХ І ПЕРЕСТІЙНИХ ЛІСІВ

ЗА ДАНИМИ ОБЛІКУ 1996 РОКУ СТАНОВИТЬ :

А. Майже 50 %

Б. Менше 4%

В. 11.2 %

5. ВИДАМИ КЛІМАТИЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ДЕРЕВ Є:

А. Опал кореневої шийки

Б. Коренева губка

В. Ошмигування хвої

6. ВІТРОВАЛИ НАЙЧАСТІШЕ СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ У :

А. Ялинових лісах

Б. Дубових лісах

В. Березових лісах

7. ЗА УЧАСТЮ СВІТЛА У РОСЛИН ВІДБУВАЄТЬСЯ :

А. Проростання насіння

Б. Синтез хлорофілу

В. Транспортування води клітинами

8. ПОВЕРХНЕВИЙ СТІК ВОДИ НА ПОЛОГОМУ СХИЛІ БУДЕ НАЙБІЛЬШИМ

А. Під наметом лісу

Б. На лісосіці

В. На лісовій поляні

9. ЯКЩО НА ДІЛЯНЦІ ПЛОЩЕЮ 0.5 га Є ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ СОСНИ

у кількості: 1 річок – 2000 шт; 2-3 річок – 1500 шт; 4-7 річок – 1000 шт; старше 7 рокiв – 0,7 тис. штук сiянцiв, то за шкалою професора Горшеніна М. М

Категорія успішності поновлення

Кількість надійного підросту цінних порід в тис. шт на 1 га в переважаючому віці

 

1-річки

2-3 річки

4-7-річки

старше 7 р.

Добре

більше 40

більше10

Більше 6

більше 4

Задовільне

26-40

6-10

3-6

2-4

Недостатнє

15-25

3-5

1-2

0.5-1

Незадовільне

менше 15

менше 3

менше 1

менше 0.5

Перевідний коефіцієнт

0.15

0.6

1.0

1.5

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ БУДЕ:

А. Добре В. Недостатнє

Б. Задовільне Г. Незадовільне

10. КОЕФІЦІЄНТ СЄЛЯНІНОВА Г. Т. ЗА ДАНИМИ ТАБЛИЦІ

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

За рік

T сер

-4.4

-3.2

1.0

7.6

13.3

16.4

18.2

17.0

13.2

8.0

2.7

-1.7

7.4

Опади

32

34

32

49

77

93

112

93

61

56

50

41

730

БУДЕ РІВНИМ :

А. 0,45

Б. 3,04

В. 2.01

11. СУМА ПЛОЩ ПЕРЕТИНУ ВСІХ СТОВБУРІВ НА ВИСОТІ 1,3 м – ЦЕ

АБСОЛЮТНА _______________ ДЕРЕВОСТАНУ

Доповніть твердження, вписавши одне словоу відповідному відмінку.

12. А, В, С, D – ЦЕ СИМВОЛИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РЯД ЕДАФІЧНОЇ СІТКИ АЛЄКСЄЄВА-ПОГРЕБНЯКА:

А. Гетерогенний

Б. Трофогенний

В. Гетеротрофний

13. ЯКИЙ ВЧЕНИЙ-ЛІСОЗНАВЕЦЬ ВИДІЛИВ ТРИ ГРУПИ ФАКТОРІВ ЛІСОУТВОРЕННЯ – АБІОТИЧНІ, БІОТИЧНІ ТА АНТРОПОГЕННІ:

А. Крюденер А. А.

Б. Герушинський З. Ю.

В. Погребняк П. С.

14. ПОЄДНАННЯ ТРОФОТОПА ТА ГІГРОТОПА У ЕДАФІЧНІЙ СІТЦІ АЛЄКСЄЄВА –

ПОГРЕБНЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. Бонітет

Б. Едатоп (едафотоп)

В. Кліматоп

15. МІКОТРОФНІСТЬ – ЦЕ СПЕЦИФІЧНИЙ ХАРАКТЕР ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ЗА

ДОПОМОГОЮ _________________

Доповніть твердження, вписавши одне словоу відповідному відмінку.

16. ДУЖЕ ГЛИБОКИМИ НАЗИВАЮТЬСЯ ГРУНТИ, ПОТУЖНІСТЬ ЯКИХ

БІЛЬША ЗА:

А. 0,5 м

Б. 0,7 м

В. 1.2 м

17. ЯКА ІЗ ВКАЗАНИХ ХВОЙНИХ ПОРІД МОЖЕ ДАВАТИ КОРЕНЕВУ

ПОРОСТЬ:

А. Модрина

Б. Сосна

В. Тис

18. ПІДНЕВІЛЬНО – ВИБІРКОВІ РУБКИ – ЦЕ ОДИН ІЗ СПОСОБІВ:

А. Системи суцільних рубок

Б. Системи вибіркових рубок

В. Системи комбінованих рубок

19. ОСВІТЛЕННЯ У КУЛЬТУРАХ СОСНИ ПРОВОДЯТЬ У ВІЦІ

А. 40-50 років

Б. За 10 років до головної рубки

В. 5-10 років

20. САНІТАРНІ РУБКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

А. Для оздоровлення насаджень

Б. Для відлякування звірини

В. Для посилення вітростійкості дерев

Тест № 3

1.ЛІСІВНИЦТВО – ЦЕ НАУКА ПРО :

А. Практику здійснення лісогосподарських робіт

Б. Особливості таксації дерев

В. Специфіку лісових хвороб

2. НАЙБІЛЬШУ ПЛОЩУ ЛІСІВ МАЄ :

А. Фінляндія

Б. Канада

В. Японія

3. ВСІ ЛІСИ УКРАЇНИ СТАНОВЛЯТЬ ЇЇ :

А. Лісовий фонд

Б. Рослинний ресурс

В. Природно-заповідний фонд

4. ОБЛІК ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПРОВОДЯТЬ:

А. Податкова інспекція

Б. Академія наук

В. Лісовпорядкувальні підприємства

5. ХВОРОБИ ЛІСУ СТУДЕНТИ ДЕТАЛЬНО ВИВЧАЮТЬ У КУРСІ :

А. ФітопатологіїЇ

Б. Лісознавства

В. Таксації лісу

6. ПОВЕРХНЕВУ КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ НАЙЧАСТІШЕ МАЄ:

А. Ялина

Б. Дуб

В. Сосна

7. ТЕПЛО Є НЕОБХІДНОЮ УМОВОЮ ДЛЯ :

А. Проростання насіння

Б. Поширення насіння

В. Запасання насіння мишовидними гризунами

8. ПОПОВНЕННЯ ГЛИБИННИХ ВОД РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЯК ОДНА ІЗ СТАТЕЙ

ВОДНОГО БАЛАНСУ У ФОРМУЛІ

А. Вмсоцького Г. М.

Б. Нестерова М. С.

В. Горшеніна М. М.

9. ЯКЩО НА ДІЛЯНЦІ ПЛОЩЕЮ 2.0 га Є ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ СОСНИ

у кількості: 1 річок – 2200 шт; 2-3 річок – 1600 шт; 4-7 річок – 800 шт; старше 7 рокiв – 0,5 тис. штук сiянцiв, то за шкалою професора Горшеніна М. М

Категорія успішності поновлення

Кількість надійного підросту цінних порід в тис. шт на 1 га в переважаючому віці

 

1-річки

2-3 річки

4-7-річки

старше 7 р.

Добре

більше 40

більше10

Більше 6

більше 4

Задовільне

26-40

6-10

3-6

2-4

Недостатнє

15-25

3-5

1-2

0.5-1

Незадовільне

менше 15

менше 3

менше 1

менше 0.5

Перевідний коефіцієнт

0.15

0.6

1.0

1.5

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ БУДЕ:

А. Добре В. Недостатнє

Б. Задовільне Г. Незадовільне

10. КОЕФІЦІЄНТ СЄЛЯНІНОВА Г. Т. ЗА ДАНИМИ ТАБЛИЦІ

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

За рік

T сер

-4,1

-2,7

1,8

7,6

13,5

16,1

18.0

17.1

13.2

8.3

2,5

-1,7

7,5

Опади

30

29

3

45

64

94

94

89

60

50

43

35

668

БУДЕ РІВНИМ :

А. 0,45

Б. 3,04

В. 1,68

11. ОБМІР ДІАМЕТРІВ ДЕРЕВ ПІД ЧАС ЇХ ВИМІТКИ ДЛЯ ВИРУБУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВИСОТІ:

А. Кореневої шийки

Б. Початку крони.

В. Висоті грудей (1,3 м)

12. 0, 1, 2, 3, 4, 5 – ЦЕ СИМВОЛИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РЯД ЕДАФІЧНОЇ СІТКИ

АЛЄКСЄЄВА-ПОГРЕБНЯКА:

А. Гетерогенний

Б. Гігрогенний

В. Трофогенний

13. ХТО ІЗ ВЧЕНИХ – ЛІСОЗНАВЦІВ РОЗГЛЯДАВ ШІСТЬ ФАКТОРІВ

ЛІСОУТВОРЕННЯ :

А. Крюденер А. А.

Б. Морозов Г. Ф.

В. Погребняк П. С.

14. ТИП ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ У ЕДАФІЧНІЙ СІТЦІ АЛЄКСЄЄВА –

ПОГРЕБНЯКА ВИДІЛЯЮТЬ ЗА ПОЄДНАННЯМ

А. Бонітет у і повноти

Б. Трофотопа і гігротопа

В. Вологості й освітленості ділянки

15. МІКОРИЗНІСТЬ – ЦЕ СПЕЦИФІЧНЕ ЗАРАЖЕННЯ КОРЕНІВ РОСЛИН

_________________

Доповніть твердження, вписавши одне словоу відповідному відмінку.

16. У КАРПАТАХ ПІД ЛІСОМ ПЕРЕВАЖАЮТЬ ГРУНТИ:

А. Сірі лісові

Б. Бурі лісові

В. Деградовані чорноземи

17. ЯКА ІЗ УКАЗАНИХ ХВОЙНИХ ПОРІД Є ПЕРЕВАЖАЮЧОЮ У ЛІСАХ КАРПАТ:

А. Модрина

Б. Сосна

В. Ялина (смерека)

18.ДОБРОВІЛЬНО – ВИБІРКОВІ РУБКИ – ЦЕ ОДИН ІЗ СПОСОБІВ:

А. Системи суцільних рубок

Б. Системи вибіркових рубок

В. Системи комбінованих рубок

19. РУБКУ ДОГЛЯДУ “ ПРОРІДЖЕННЯ” У СОСНОВИХ ЛІСАХ ПРОВОДЯТЬ У ВІЦІ

А. 40-50 років

Б. За 10 років до головної рубки

В. 10-20 років

20. РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

А. Для оздоровлення насаджень

Б. Для отримання світлового приросту дерев

В. Для отримання стиглої деревини

Тсст № 4

1.ЗАГАЛЬНЕ ЛІСІВНИЦТВО – ЦЕ НАУКА ПРО :

А. Особливості обміру дерев та деревостанів

Б. Теорію вирощування лісів та системи їх рубок, про практику здійснення

лісогосподарських заходів

В. Специфіку і поширення лісових хвороб

2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ГАЛУЗЬ НАЛЕЖИТЬ ДО :

А. Загальноосвітньої сфери

Б. Невиробничої сфери.

В. Сфери матеріального виробництва

3. НАЙБІЛЬША ПЛОЩА ЛІСІВ УКРАЇНИ ПЕРЕБУВАЄ У ВІДАННІ :

А. Міністерства аграрної політики

Б. Комітету лісового господарства

В. Міністерства оборони

4. ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУПЕНЯ РОСТУ Й РОЗВИТКУ ДЕРЕВ

ЗАСТОСОВУЮТЬ ШКАЛУ:

А. Орлова М. М.

Б. Крафта Г.

В. Горшеніна М. М.

5. ДІЛЯНКУ ЛІСУ, ОДНОРІДНУ ЗА ДЕРЕВНОЮ І ЧАГАРНИКОВОЮ РОСЛИННІСТЮ

ТА ТРАВ’ЯНИМ ПОКРИВОМ НАЗИВАЮТЬ

А. Насадженням

Б. Узліссям

В. Вирубкою

6. ПЕРЕВАЖАЮЧОЮ ЛІСОУТВОРЮЮЧОЮ ПОРОДОЮ ПОЛІССЯ Є:

А. Ялина

Б. Дуб

В. Сосна

7. СУХОЛЮБИВІ ВИДИ РОСЛИН НАЗИВАЮТЬСЯ:

А. Мезогігрофіти

Б. Ксерофіти

В. Галофіти

8. ЯК ОДНА ІЗ СТАТЕЙ ВОДНОГО БАЛАНСУ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ

А. Поверхневий стік

Б. Снігозатримання

В. Весняний стік

9. ЯКЩО НА ДІЛЯНЦІ ПЛОЩЕЮ 1.0 га Є ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ СОСНИ

у кількості: 1 річок – 13200 шт; 2-3 річок –400 шт; 4-7 річок – 20 шт; старше 7 рокiв – 10 штук сiянцiв, то за шкалою професора Горшеніна М. М

Категорія успішності поновлення

Кількість надійного підросту цінних порід в тис. шт на 1 га в переважаючому віці

 

1-річки

2-3 річки

4-7-річки

старше 7 р.

Добре

більше 40

більше10

Більше 6

більше 4

Задовільне

26 -40

6-10

3-6

2-4

Недостатнє

15 -25

3-5

1-2

0.5 -1

Незадовільне

менше 15

менше 3

менше 1

менше 0.5

Перевідний коефіцієнт

0.15

0.6

1.0

1.5

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ БУДЕ:

А. Добре В. Недостатнє

Б. Задовільне Г. Незадовільне

10. КОЕФІЦІЄНТ СЄЛЯНІНОВА Г. Т. ЗА ДАНИМИ ТАБЛИЦІ

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

За рік

T сер

-5.4

-4.4

0.1

7.0

13.5

16.6

18.4

17.4

13.0

7.4

1.8

-2.8

6.9

Опади

29

24

28

48

68

93

89

72

50

44

36

30

613

БУДЕ РІВНИМ :

А. 1,45

Б. 1,54

В. 1,68

11. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СВІТЛОЛЮБНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ТУРСЬКОГО –

НІКОЛЬСЬКОГО ПОЛЯГАЄ У ЗАСТОСУВАННІ:

А. Їх притінення

Б. Збільшення освітленості

В. Застосуванні додаткового освітлення у нічний час

12. ДО ОСНОВНИХ ЛІСОТИПОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІСІВНИЧОЇ ШКОЛИ НАЛЕЖИТЬ:

А. Тип ландшафту

Б. Тип узлісся

В. Тип деревостану

13. ХТО ІЗ ВЧЕНИХ – ЛІСОЗНАВЦІВ ЗАПРОПОНУВАВ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПЕТРОГРАФІЧНИ Й СКЛАД ГРУНТУ У ЯКОСТІ ЛІСОТИПОЛОГІЧНОЇ ОЗНАКИ:

А. Крюденер А. А.

Б. Морозов Г. Ф.

В. Погребняк П. С.

14. ТИП ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ А5 У ЕДАФІЧНІЙ СІТЦІ АЛЄКСЄЄВА –

ПОГРЕБНЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ

А. Сухий бір

Б. Мокрий бір

В. Мокрий субір

15. ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ І ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ, ЩО

ВИРАЖАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ СЕРЕДНЮ ВИСОТУ ДЕРЕВОСТАНУ, ЙОГО ВІК ТА

ПОХОДЖЕННЯ, НАЗИВАЄТЬСЯ _________________

Доповніть твердження, вписавши одне словоу відповідному відмінку.

16. НА ПОЛІССІ ПІД СОСНОВИМИ ЛІСАМИ ПЕРЕВАЖАЮТЬ:

А. Сірі лісові грунти

Б. Бурі лісові грунти

В. Дерново-підзолисті грунти

17. ЯКА ІЗ УКАЗАНИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД, ЯК ПРАВИЛО, ВВАЖАЄТЬСЯ ГОЛОВНОЮ:

А. Береза

Б. Сосна

В. Горобина

18.ПІДШУКОВІ РУБКИ – ЦЕ ОДИН ІЗ СПОСОБІВ:

А. Системи суцільних рубок

Б. Системи вибіркових рубок

В. Системи комбінованих рубок

19. ПРОХІДНУ РУБКУ У СОСНОВИХ ЛІСАХ ЗАВЕРШУЮТЬ:

А. 30-40 років

Б. За 10-20 років до головної рубки

В. 20 – 25 років

20. ВІКОМ СТИГЛОСТІ ДЛЯ СОСНИ В УКРАЇНІ ВВАЖАЄТЬСЯ

А. 80 років

Б. 40 років

В.120 років

Тест № 5

1.ЛІСИСТІСТЬ ПОЛІССЯ ЯК ПРИРОДНОЇ ЗОНИ СТАНОВИТЬ :

А. 15,6 %

Б. 14.3%

В. 26.1 %

2. ВОДООХОРОННІ ЛІСИ НАЛЕЖАТЬ ДО :

А. Першої групи лісів

Б. Другої групи лісів

В. Третьої групи лісів

3. ДО ПЕРШОГО КЛАСУ КРАФТА НАЛЕЖАТЬ ДЕРЕВА :

А. Найкраще розвинуті високостовбурні

Б. Найкраще розвинені сухостійні

В. Дререва, що формують другий ярус насадження

4. СКЛАД ДЕРЕВОСТАНУ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ :

А. За висотою дерев.

Б. За площею крон

В. За співвідношенням запасу деревних порід.

5. ОБЕЗЛІСНЕНУ ДІЛЯНКУ НАЗИВАЮТЬ

А. Насадженням

Б. Узліссям

В. Зрубом

6. ЛІСОВИЙ ПОЯС НА ВИСОТІ 1500 М НАД РІВНЕМ МОРЯ У КАРПАТАХ ФОРМУЄ:

А. Ялина

Б. Дуб

В. Сосна

7. ВОЛОГОЛЮБИВІ ВИДИ РОСЛИН НАЗИВАЮТЬСЯ:

А. Мезоксерофіти

Б. Ксерофіти

В. Гігрофіти

8. ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНУ РАДІАЦІЮ ФОРМУЮТЬ СОНЯЧНІ ПРОМЕНІ З ДОВЖИНОЮ ХВИЛЬ

А. 0,39- 0.71 мкм

Б. 4.01-24.0 мкм

В. 0.72-4.00 мкм

9. ЯКЩО НА МИНУЛОРІЧНОМУ ГОРІЛЬНИКУ ПЛОЩЕЮ 0.2 га Є ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ БЕРЕЗИ

у кількості: 1 річок – 31000 шт; 2-3 річки – відсутні ; 4-7 річки – відсутні; старше 7 рокiв – відсутні, то за шкалою професора Горшеніна М. М

Категорія успішності поновлення

Кількість надійного підросту цінних порід в тис. шт на 1 га в переважаючому віці

 

1-річки

2-3 річки

4-7-річки

старше 7 р.

Добре

більше 40

більше10

Більше 6

більше 4

Задовільне

26 -40

6-10

3-6

2-4

Недостатнє

15 -25

3-5

1-2

0.5 -1

Незадовільне

менше 15

менше 3

менше 1

менше 0.5

Перевідний коефіцієнт

0.15

0.6

1.0

1.5

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ БУДЕ:

А. Добре В. Недостатнє

Б. Задовільне Г. Незадовільне

10. КОЕФІЦІЄНТ СЄЛЯНІНОВА Г. Т. ЗА ДАНИМИ ТАБЛИЦІ

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

За рік

T сер

-4,7

-3,6

0,2

7,0

14,1

16,8

18,6

17,1

12,8

7,6

2,6

-3,0

7,6

Опади

29

26

28

40

51

83

78

80

50

39

46

36

586

БУДЕ РІВНИМ :

А. 1,41

Б. 2,54

В. 1,68

11. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СВІТЛОЛЮБНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ЗА ВІЗНЕРОМ

ПОЛЯГАЄ У ЗАСТОСУВАННІ

А. Їх притінення

Б. Використання фотографічного паперу

В. Додаткового освітлення

12. ДО ОСНОВНИХ ЛІСОТИПОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІСІВНИЧОЇ ШКОЛИ НАЛЕЖИТЬ:

А. Тип ландшафту

Б. Тип узлісся

В. Тип лісорослинних умов

13. ХТО ІЗ НАЗВАНИХ ВЧЕНИХ – ЛІСОЗНАВЦІВ ПЕРШИМ ОФІЦІЙНО

ВИКОРИСТАВ НАРОДНІ НАЗВИ ТИПІВ ЛІСУ :

А. Генко Н. К.

Б. Морозов Г. Ф.

В. Погребняк П. С.

14. ТИП ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ А2 У ЕДАФІЧНІЙ СІТЦІ АЛЄКСЄЄВА –

ПОГРЕБНЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ

А. Свіжий бір

Б. Мокрий бір

В. Мокрий субір

15. ПОКАЗНИК КІЛЬКОСТІ ДЕРЕВ У НАСАДЖЕННІ НА ПЛОЩІ В 1 га

НАЗИВАЄТЬСЯ _________________ДЕРЕВОСТАНУ

Доповніть твердження, вписавши одне словоу відповідному відмінку.

16. У ЛІСОСТЕПУ ПІД ДУБОВИМИ ЛІСАМИ ПЕРЕВАЖАЮТЬ:

А. Сірі лісові грунти

Б. Бурі лісові грунти

В. Дерново-підзолисті грунти

17. ЯКА ІЗ УКАЗАНИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ВВАЖАЄТЬСЯ ПІДГОНОМ:

А. Липа

Б. Сосна

В. Бук

18.РУБКИ ДОГЛЯДУ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ:

А. Отримання стиглої деревини

Б. Регулювання складу насадження

В. Заготівлі фанерного кряжу

19. ОСВІТЛЕННЯ У СОСНОВИХ ЛІСАХ ПРОВОДЯТЬ У ВІЦІ

А. 40-50 років

Б. За 10 років до головної рубки

В. 5-10 років

20. У ОСИКИ ПЕРЕВАЖАЮЧИМ Є ПОРОСЛЕВЕ ПОНОВЛЕННЯ

А. Кореневими паростками

Б. Від пня

В. Порослеве поновлення не відбувається