Перейти к содержимому
Главная страница » Тести по химии 8 класс

Тести по химии 8 класс

Тести по химии 8 класс: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Хімія. ВАРІАНТ 1 (Масовий моніторинг)

1. Виберіть сучасне формулювання Періодичного закону Д. І. Менделєєва.

А. Властивості елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від їхньої атомної маси.

Б. Властивості елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядра атома.

В. Властивості елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від електронегативності.

Г. Властивості елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від їх валентності.

2. Назвіть хімічний елемент, що знаходиться в третьому періоді шостій групі Періодичної системи

Д. І. Менделєєва

А. Сульфур

Б. Оксиген

В. Фосфор

Г. Силіцій

3. У сьомій групі головній підгрупі знаходяться:

А. Найбільш активні метали – лужні метали

Б. Найбільш активні неметали – галогени

В. Благородні гази

Г. Амфотерні елементи

4. Розчин купрум (II) сульфату вступає в реакцію заміщення з металом:

А. ртуттю

Б. сріблом

В. залізом

Г. золотом

5. Реакцією нейтралізації називають реакцію:

А. взаємодії кислот і основних оксидів;

Б. взаємодії лугу з кислотним оксидом;

В. взаємодії лугу й солі;

Г. взаємодії кислоти й лугу.

6. Назвіть одиниці виміру «кількості речовини»

А. моль

Б. літр

В. грам/моль

Г. грам

7. Установіть відповідність між класом сполук і речовиною, що належить до зазначеного класу.

А. Кислотний оксид 1. P2O5

Б. Основний оксид 2. Mg(OH)2

В. Амфотерний гідроксид 3. NaOH

Г. Луг 4 Al(OH)3

5. MgO

8. Установіть відповідність між реагентами і продуктами їхньої взаємодії:

Реагенти

Продукти взаємодії

А. 2 HCl + Mg

1. MgCl2 + H2O

Б. 2 HCl + MgO

2. CaCl2 + 2H2O

В. 2 HCl +Ca(OH)2

3. CaCl2+ CO2 + H2O

Р. 2 HCl + CaCO3

4. MgCl2 + H2

 

5. CaCl2+ CO2

9. Розташуйте елементи в порядку збільшення металевих властивостей

А. Натрій 1.________

Б. Калій 2.________

В. Літій 3.________

10. Установіть послідовність отримання купрум(II) гідроксиду

А. купрум (II) хлорид 1.________

Б. купрум(II) оксид 2.________

В. мідь 3.________

11. Якій кількості речовини відповідають 5,6 л водню за нормальних умов.

Хімія. ВАРІАНТ 2 (Масовий моніторинг)

1. Назвіть хімічний елемент, що знаходиться в другому періоді восьмій групі Періодичної системи Д. І.Менделєєва

А. Гелій

Б. Флуор

В. Неон

Г. Ферум

2. Номер періоду відповідає:

А. кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Б. кількості електронів і протонів в атомі

В. кількості нейтронів в атомі

Г. кількості електронних шарів в атомі

3. У восьмій групі головній підгрупі знаходяться:

А. Найбільш активні метали – лужні метали

Б. Найбільш активні неметали – галогени

В. Благородні гази

Г. Амфотерні елементи

4. Оксид кальцію вступає в реакцію обміну

А. з натрій хлоридом

Б. з натрій гідроксидом

В. з хлоридною кислотою

Г. з магній оксидом

5. Виберіть правильне визначення оксиду.

А. Речовина, що складається з трьох елементів, один із яких – оксиген.

Б. Речовина, що складається з атомів металу і кислотного залишку.

В. Речовина, що складається з атомів металу й однієї або декількох гідроксильних груп

Г. Речовина, що складається з двох елементів, один із яких – оксиген.

6. Виберіть сучасне формулювання Періодичного закону Д. І. Менделєєва.

А. Властивості елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від їхньої атомної маси.

Б. Властивості елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від електронегативності.

В. Властивості елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядра атома.

Г. Властивості елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від їх валентності.

7. Установіть відповідність між класом сполук і речовиною, що належить до зазначеного класу.

А. Кислотний оксид 1. K2O

Б. Основний оксид 2. Zn(OH)2

В. Амфотерний гідроксид 3. CuSO4

Г. Луг 4 N2O5

5. Ba(OH)2

8. Установіть відповідність між реагентами й продуктами їхньої взаємодії:

Реагенти

Продукти взаємодії

А. H2SO4 + Cu(OH)2

1. не реагує

Б. H2SO4 +Cu

2. CuSO4 + 2 H2O

В. H2SO4 +Na2CO3

3. Na2SO4 + H2O + CO2

Г. H2SO4 + Zn

4. ZnSO4+ H2O

 

5. ZnSO4+ H2

9. Розташуйте елементи в порядку збільшення металевих властивостей

А. Натрій 1.________

Б. Алюміній 2.________

В. Магній 3.________

10. Установіть послідовність отримання купрум(II) гідроксиду

А. купрум(II) хлорид 1.________

Б. мідь 2.________

В. купрум(II) оксид 3.________

11. Розрахуйте масу двох моль води.