Перейти к содержимому
Главная страница » Тести по оподаткуванню

Тести по оподаткуванню

Тести по оподаткуванню: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Кожному з приведених у першій графі таблиці термінів, відзначених

Цифрами, знайдіть відповідне положення, відзначене буквою

 Тема 1. Тест –  Оподаткування та його теоретичні основи.

1. Суб’єкт оподатковування

А – ставка, зазначена безпосередньо в нормативному акті-аналогу

2. Носій податку

Б – термін, протягом якого формується податкова база й

Остаточно визначається розмір податкового зобов’язання

3. Об’єкт оподатковування

В – система наукових знань про суть і природу податків, їхню

Роль і значення в житті суспільства

4. Одиниця обкладання

Г – особа (юридична чи фізична), що реалізує юридичний

Обов’язок сплати податку

5. Джерело сплати

Д – кількісний вираз предмета оподатковування

6. Ставка податку

Е – відношення сплаченого податку до всього отриманого

Доходу

7. Податкові пільги

Є – спосіб внесення платником податків суми податку у

Відповідний бюджет (фонд)

8. Податкова база

Ж – доход платника податків, з якого сплачується податок

(заробітна плата, прибуток, відсотки)

9. Податковий оклад

З – сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій

Сфері

10. Податковий період

І – відношення сплаченого податку до податкової бази

11. Порядок сплати податку

К – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно

Платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана

Вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами

12. Принципи

Оподатковування

Л – одиниця виміру об’єкта оподатковування

13. Податкова теорія

М – розмір податку, встановлений на одиницю обкладання

14. Маргінальна ставка

Н – особа, що реально сплачує податок, та на яку

Приходиться остаточний податковий тиск як на кінцевого

Споживача

15. Фактична ставка

О – повне чи часткове звільнення від податків суб’єктів

Відповідно до чинного законодавства

16. Економічна ставка

П – сума податку, що сплачується суб’єктом з одного об’єкта

Знайдіть єдино вірну відповідь у тесті

1. До загальнодержавних податків відносять:

А) податок з реклами;

Б) ПДВ;

В) комунальний податок;

Г) готельний збір.

2. Сукупність податків, що стягуються в державі, а також форм і методів їхньої

Побудови – це:

А) податкова політика;

Б) податкова система;

В) фіскальна функція;

Г) принцип стабільності

3. Акцизний збір – це податок:

А) непрямий – індивідуальний;

Б) прямий – реальний;

В) прямий – особистий;

Г) непрямий – універсальний.

4. Податки виникли внаслідок:

А) розвитку торгівлі;

Б) появи держави;

В) становлення промисловості;

Г) формування товарно-грошових відносин.

5. Податки – це:

А) грошові утримання з кожної працюючої людини;

Б) грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;

В) грошові вилучення держави з прибутку і зарплати;

Г) обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб у бюджет у розмірах і в

Терміни, встановлені законом.

6. Недопущення яких-небудь проявів податкової дискримінації – забезпечення

Однакового підходу до суб’єктів господарювання – це принцип:

А) стимулювання;

Б) рівності;

В) стабільності;

Г) рівномірності сплати.

7 До місцевих податків і зборів відносять:

А) ринковий збір;

Б) податок на землю;

В) податок із власників транспортних засобів;

Г) комунальний податок;

Д) вірні а) і г).

8. Джерелом сплати податку є:

А) заробітна плата;

Б) прибуток;

В) відсотки;

Г) усі відповіді вірні.

9. Перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб здійснюється шляхом

Реалізації:

А) стимулюючої функції податків;

Б) регулюючої функції податків;

В) розподільної функції податків;

Г) контрольної функції податків.

10. До особових податків відносяться:

А) прибутковий податок;

Б) податок на землю;

В) мито;

Г) ПДВ.

11. Податок із власників транспортних засобів – це податок:

А) непрямий;

Б) прямий;

В) місцевий;

Г) універсальний.

12. Поповнення коштів державної скарбниці здійснюється шляхом реалізації

Функції податків:

А) стимулюючої;

Б) фіскальної;

В) регулюючої;

Г) контрольної.