Перейти к содержимому
Главная страница » Тести – Податкова політика

Тести – Податкова політика

Тести – Податкова політика: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тема 4. Тест- Податкова політика

Знайдіть єдино вірну відповідь

1. Податкова політика проводиться виходячи з принципів:

А) соціальна справедливість;

Б) стабільність;

В) гнучкість;

Г) усі відповіді вірні.

2. Зміни в податковій системі залежать від рішень уряду при проведенні:

А) дискреційної політики;

Б) недискреційної політики;

В) прогресивної політики;

Г) пропорційної політики.

3. На теоретичному припущенні, що податкова система сама по собі має здатність автоматично впливати на економічний цикл ґрунтується:

А) дискреційна політика;

Б) прогресивна політика;

В) політика “умонтованих стабілізаторів”;

Г) усі відповіді невірні.

4. При економічному спаді доцільно проводити податкову політику:

А) стримуючу;

Б) стимулюючу;

В) дискреційну;

Г) усі відповіді невірні.

5. Стримуючу бюджетно-податкову політику доцільно проводити у випадку:

А) інфляції попиту;

Б) інфляції пропозиції;

В) прогресивної податкової системи;

Г) вірні відповіді а) і в).

6. Для серйозних змін у кон’юнктурі потрібна бюджетно-податкова політика:

А) дискреційна;

Б) недискреційна;

В) стримуюча;

Г) стимулююча.

7. Податки повинні розподілятися в залежності від здатності платників

Виплачувати їх відповідно до:

А) принципу горизонтальної справедливості;

Б) критерію платоспроможності;

В) принципу вертикальної справедливості;

Г) критерію отриманих вигод.

8. Ставки податків повинні прямо залежати від доходу і багатства, – це:

А) критерій отриманих вигод;

Б) принцип вертикальної справедливості;

В) принцип горизонтальної справедливості;

Г) політика “умонтованих стабілізаторів”.

9 Групи громадян з високим рівнем доходів повинні платити більш високі

Податки, ніж ті, котрі мають низькі доходи, – це:

А) дискреційна політика;

Б) принцип рівнонапруженості;

В) принцип відкритості;

Г) принцип вертикальної справедливості.

12. Відносно більше податкове навантаження на групи платників з великими

Доходами означає:

А) регресивне оподатковування;

Б) пропорційне оподатковування;

В) прогресивне оподатковування;

Г) усі відповіді невірні.

13. Дозволяє рівномірно розподілити податкове навантаження по всім групам

Платників:

А) регресивне оподатковування;

Б) пропорційне оподатковування;

В) прогресивне оподатковування;

Г) усі відповіді невірні.

14. Сума податку, що сплачується платником, повинна дорівнювати тій сумі, що він згодний платити за одержувані їм суспільні блага у відповідності до:

А) принципу мінімізації;

Б) критерію платоспроможності;

В) принципу вертикальної справедливості;

Г) критерію отриманих вигод.