Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Податкова система України

Тести Податкова система України

Тести Податкова система України: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тема 2. Тест –  Податкова система та її структура. Побудова податкової системи

1. До реальних податків відносяться:

А) прибутковий податок;

Б) мито;

В) податок на землю;

Г) ПДВ.

2. Податок з реклами – це податок:

А) непрямий;

Б) загальнодержавний;

В) місцевий;

Г) універсальний.

3. По способу стягування податки підрозділяються:

А) прямі і непрямі;

Б) на прибуток (доход), на додану вартість, ресурсні, на майно, на дії;

В) загальнодержавні і місцеві;

Г) кадастрові, деклараційні і попередні.

4. По об’єкту оподатковування податки підрозділяються:

А) прямі і непрямі;

Б) на прибуток (доход), на додану вартість, ресурсні, на майно, на дії;

В) загальнодержавні і місцеві;

Г) кадастрові, деклараційні і попередні.

5. По способу сплати податки підрозділяються:

А) прямі і непрямі;

Б) на прибуток (доход), на додану вартість, ресурсні, на майно, на дії;

В) загальнодержавні і місцеві;

Г) кадастрові, деклараційні і попередні.

6. Стосовно бюджетного устрою податки підрозділяються:

А) прямі і непрямі;

Б) на прибуток (доход), на додану вартість, ресурсні, на майно, на дії;

В) загальнодержавні і місцеві;

Г) кадастрові, деклараційні і попередні.

7. Прямі податки підрозділяються на:

А) реальні й особисті;

Б) реальні й індивідуальні;

В) індивідуальні й універсальні;

Г) універсальні й особисті.

8. Непрямі податки підрозділяються на:

А) реальні й особові;

Б) реальні й індивідуальні;

В) індивідуальні й універсальні;

Г) універсальні й особові.

9. Насичення дохідної частини бюджету здійснюється шляхом реалізації:

А) регулюючої функції податків;

Б) контрольної функції податків;

В) фіскальної функції податків;

Г) розподільної функції податків.

10. Загальнодержавні податки і збори встановлюються:

А) Верховною Радою України;

Б) Кабінетом міністрів України;

В) Президентом України;

Г) Міністром фінансів України.

11. Забезпечення незмінності податків і зборів і їх ставок, а також податкових

Пільг протягом бюджетного року – це принцип побудови системи

Оподаткування:

А) доступність;

Б) стабільність;

В) обов’язковість;

Г) соціальна справедливість.

Тема3. Тест –  Організація податкової служби.

Знайдіть єдино вірну відповідь

1. Державна податкова адмiнiстрацiя АР Крим пiдпорядковується:

А) Державнiй податковiй адміністрації України;

Б) Кабiнету Мiнiстрiв України;

В) Верховнiй Радi України;

Г) Мiнфiну АР Крим.

2 Державні податкові адміністрації в областях, містах Києві та Севастополі

Підпорядковуються:

А) Державному казначейству України;

Б) Міністерству фінансів України;

В) Державнiй податковiй адміністрації України;

Г) Державній контрольно-ревізійній службі України.

3. Державні податкові інспекції у районах та містах підпорядковуються:

А) відповідним органам служби безпеки;

Б) відповідним державним податковим адміністраціям в АР Крим, областях,

Містах Києві та Севастополі;

В) органам внутрішніх справ;

Г) Верховній Раді України.

4. Державну податкову службу України очолює:

А) Президент України;

Б) Міністр фінансів України;

В) Прем’єр-міністр України;

Г) Голова Державної податкової адміністрації України.

5. Голову Державної податкової адміністрації України призначає на посаду та звільняє з посади:

А) Президент України за поданням Прем’єр-міністра України;

Б) Міністр фінансів України за поданням Прем’єр-міністра України;

В) Прем’єр-міністр України;

Г) Кабінет Міністрів України.

6. Заступники Голови Державної податкової адміністрації України

Призначаються на посаду та звільняються з посади:

А) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;

Б) Міністром фінансів України за поданням Прем’єр-міністра України;

В) Прем’єр-міністром України за поданням Голови Державної податкової

Адміністрації України;

Г) Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової

Адміністрації України.

7. Начальники управлінь податкової міліції призначаються:

А) Президентом України;

Б) Головою Державної податкової адміністрації України;

В) Прем’єр-міністром України;

Г) Кабінетом Міністрів України.

8. Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

А) видає нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань

Оподаткування;

Б) здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень та витрат Державного

Бюджету України;

В) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій;

Г) розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок;

Д) невірна відповідь б).

9. Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

А) вносить пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

Б) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

В) забезпечує виготовлення марок акцизного збору;

Г) усі відповіді вірні.

11. Державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державні податкові інспекції в містах з районним поділом здійснюють такі функції:

А) вносять пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

Б) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, облік платників податків;

В) затверджують форми податкових розрахунків, звітів, декларацій;

Г) роз’яснюють через засоби масової інформації порядок застосування

Законодавчих актів про податки;

Д) вірні відповіді б) та г).

12. Права органів державної податкової служби:

А) здійснювати контроль за використанням коштів Державного бюджету

України;

Б) зупиняти операції платників податків на рахунках в установах банків;

В) встановлювати єдині правила ведення бухгалтерського обліку;

Г) застосовувати до підприємств, установ і громадян фінансові санкції;

Д) вірні відповіді б) та г);

Е) вірні відповіді б) та в).

13. Рішення про міри кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків застосовуються:

А) ПНА(І);

Б) податковою міліцією;

В) у судовому порядку;

Г) вірні відповіді б) і в).

14. Завданнями податкової міліції є:

А) запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування;

Б) розшук платників, які ухиляються від сплати податків;

В) формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників

Податків;

Г)попередження, виявлення, припинення та розкриття корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки;

Д) вірні відповіді а) та б);

Е) вірні відповіді а) та г).

15. Органами стягнення є:

А) митні органи;

Б) податкові органи;

В) установи Пенсійного фонду України;

Г) установи Фонду соціального страхування України;

Д) державні виконавці в рамках їхньої компетенції;

Е) вірні відповіді б) та д).

16. Нарахування пені починається:

А) від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну сплати податкового зобов’язання;

Б) від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну сплати податкового зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні;

В) з двадцятого дня, наступного за днем узгодження податкового зобов’язання платника податків – у випадку адміністративного оскарження податкового зобов’язання;

Г) усі відповіді невірні;

Д) вірні відповіді а) і б).

17. Платники податків і зборів зобов’язані:

А) ревізувати і перевіряти у міністерствах бухгалтерські документи;

Б) накладати на керівників та інших службових осіб підприємств

Адміністративні стягнення;

В) подавати до державних податкових органів декларації, бухгалтерську

Звітність;

Г) забезпечувати захист державного суверенітету.

18 Платники податків і зборів мають право:

А) ревізувати і перевіряти у міністерствах бухгалтерські документи;

Б) подавати державним податковим органам документи, що підтверджують

Право на пільги щодо оподаткування;

В) подавати до державних податкових органів декларації, бухгалтерську

Звітність;

Г) забезпечувати захист державного суверенітету.