Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Регіональне лісівництво

Тести Регіональне лісівництво

Тести Регіональне лісівництво: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Навчальний предмет “Регіональне лісівництво”

Тест № 1

1. Найбільшою територіальною одиницею комплексного лісогосподарського районування є:

1)  лісогосподарський район

2)  лісогосподарська область

3)  лісогосподарський округ

4)  географічний ареал виду

2. Індексація заплавного варіанту типу лісу на погано дренованих ділянках з дуже тривалим затопленням:

1)  ЗІ

2)  ЗІІ

3)  ЗІV

4)  ЗV

3. У насадженнях експлуатаційного цільового призначення основним способом рубки залишається:

1)  вибірковий

2)  суцільний вузькосічний

3)  поступовий

4)  санітарний

4. У Лісостепу переважають такі породи:

1)  шпилькові

2)  твердолистяні

3)  м’яколистяні

4)  кущі

5. Основна увага при проведенні рубок догляду у насадженнях Степу повинна бути направлена на збереження:

1)  листяних порід

2)  хвойних порід

3)  вологи у грунті

4)  підросту

6. Територія гірського Криму розчленована на лісогосподарські округи (кількість):

1)  один

2)  два

3)  три

4)  чотири

7. Санітарні рубки на пізньолітніх згарищах закінчують до:

1)  першого грудня поточного року

2)  першого серпня

3)  першого липня

8. Як проводяться прохідні рубки в ушкоджених техногенним впливом лісах?

1)  інтенсивно

2)  регулярно

3)  не проводяться

9. Найвища радіоактивність повітря при лісосічних роботах у радіоактивно забруднених лісах спостерігається:

1)  взимку

2)  влітку у суху сонячну погоду

3)  восени в дощову погоду

10. Яка ширина лісосіки при проведені рубки Корнаковського?

1)  20 м

2)  25 м

3)  50м

11. Для яких насаджень Лісостепу запропоновані рубки Корнаковського?

1)  букових

2)  дубових

3)  соснових

12. У якому насадженні Прикарпаття необхідно провести прочищення комбінованим методом:

1)  8С2Д

2)  4С3Д3Г

3)  9См1Бк

4)  7См3Бк

13. Яку рубку догляду необхідно призначити у насадженні Карпат – 8Д2Яц, вік 14 років, повнота 1,0:

1)  освітлення

2)  прохідну

3)  прочищення

14. В якому насадженні провести освітлення верховим методом?

1)  8С2Д

2)  9См1Бк

3)  6Д2Г2Лп

15. Який спосіб головної рубки відносять до системи вибіркових рубок?

1)  суцільна

2)  групово-вибіркова

3)  добровільно-вибіркова

16. Головною породою сухих грудів у Степу є…

17. Основним способом реконструкції малоцінних чистих грабняків Криму є ……………………. .

18. Термін проведення проріджень у дубових лісостанах Лісостепу становить …………………. .

19. Площа лісосіки при суцільній рубці у лісах Степу не повинна перевищувати …….. га.

20. У грабових дібровах Криму роль екологічної домішки виконує……………….. .

Тест № 2

1. Найменшою територіальною одиницею комплексного лісогосподарського районування України є:

1)  лісогосподарський округ

2)  лісогосподарська область

3)  лісогосподарський район

4)  адміністративний район

2. Індексація заплавного варіанту типу лісу на погано дренованих ділянках з тривалим затопленням:

1)  ЗІ

2)  ЗІІ

3)  ЗІІІ

4)  ЗІV

3. У рекреаційно-середовище-захисно-експлуатаційній системі насаджень переважає частка насаджень:

1)  заповідних

2)  експлуатаційних

3)  генетичних

4)  похідних

4. Переважаючим типом лісу Лісостепу є свіжі та вологі:

1)  субори

2)  бори

3)  діброви

4)  бучини

5. У лісах Гірськокримського лісогосподарського округу розроблена регіональна система господарювання:

1)  захисно-рекреаційна

2)  експлуатаційна

3)  водоохоронна

6. Санітарні рубки на ранньолітніх згарищах закінчують до:

1)  першого липня

2)  першого грудня

3)  першого серпня поточного року

7. У насадженнях середнього і слабкого ступеня пошкодження промисловими викидами інтенсивність рубки догляду повинна бути:

1)  10-15%

2)  16-25%

3)  бути мінімальною (до 10%)

8. У забруднених радіонуклідами лісах при відведенні ділянок в рубку відбираються зразки:

1)  хвої

2)  деревини та грунту

3)  підстилки

9. Режим ведення лісового господарства у лісах природно заповідного фонду визначається:

1)  станом насаджень

2)  віковою структурою деревостанів

3)  цільовим призначенням природоохоронних об’єктів

10. При добровільно вибірковій рубці у дубовому деревостані лісостепу повнота після зрідження може бути знижена до:

1)  0,8

2)  0,4

3)  0,5

11. Яку рубку запроектувати у насадженні Степу – 5Дз2Бст3Клп, 12 років:

1)  освітлення

2)  прочищення

3)  прохідну

12. Оптимальна інтенсивність зрідження грабинникових дібров Криму при проведені проріджування:

1)  слабка

2)  помірна

3)  середня

13. До якої групи лісів віднесені насадження Південного Степу:

1)  першої

2)  другої

3)  третьої

14. Лісогосподарське значення форми і розміру лісосіки?

1)  впливає на напрям лісосіки

2)  на спосіб примикання

3)  на засівання лісосіки

15. Скільки одиниць складу домішки необхідно залишити в корінних деревостанах ясеневої діброви при прохідній рубці?

1)  одну

2)  дві

3)  три

16. Який спосіб рубки відноситься до лісовідновної в умовах Південного Степу?

1)  прочищення

2)  санітарна суцільна

3)  рівномірно-поступова

17. У насадженні Полісся складом 10С у віці 11 років при повноті 1,0 необхідно запроектувати рубку догляду……………… .

18. У стиглому насадженні Подільської височини складом 8Д2Г, вік 120 років, повнота 0,8, підріст – 3 тис. шт/га необхідно запроектувати рівномірно-поступову ………….. – прийомну рубку.

19. У насадженні заплави Дніпра складом 4Дз1Б4Кл1Г віком 22 роки, повнота 0,8 необхідно провести рубку догляду………………. .

20. При рівномірному розміщенні дерев сосни в умовах свіжого дубового субору прочищення проводять……………. технологічним способом.

У питаннях 1-16 обведіть номер правильної відповіді;

17-20 – доповніть твердження, вписавши слова або цифри.

Тест № 3

1. Основною одиницею комплексного лісогосподарського районування України є:

1)  лісогосподарський район

2)  лісогосподарська область

3)  лісогосподарський округ

4)  адміністративний район

2. Індексація заплавного варіанту типу лісу на добре дренованих грунтах з тривалим затопленням (до 60 днів і більше):

1)  ЗІІІ

2)  ЗІV

3)  ЗV

4)  ЗІІ

3. У експлуатаційно–середовище-захисній – системі насаджень переважають цільові типи насаджень:

1)  заповідно-генетичні

2)  приблизно однакові площі цільових типів або з перевагою середовище-захисних

3)  рекреаційні

4)  експлуатаційні

4. За межею ареалу граба до сходу в лісах Лісостепу основними типами лісу є:

1)  дубові субори

2)  грабові бучини

3)  кленово-липові діброви та судіброви

4)  суяличини

5. У лісах Степу необхідно формувати деревостани:

1)  чисті

2)  змішані

3)  прості

6. Система господарювання у Південнобережному окрузі повинна мати напрям:

1)  експлуатаційний

2)  полезахисний

3)  екологозахисний

7. Санітарні рубки на весняних згарищах починають негайно після відведення деревостанів у рубку і закінчують до:

1)  першого серпня

2)  першого липня

3)  першого грудня поточного року

8. Основне завдання при веденні господарства в лісах що піддаються інтенсивному техногенному впливу:

1)  отримання деревини

2)  підвищення біологічної стійкості

3)  заготівля недеревних ресурсів

9. На ділянках лісу зі щільністю забруднення радіоцезієм від 2,1 до 5,0 Кі/км2 заборонено:

1)  використання деревини

2)  їстівних грибів і ягідних рослин

3)  проведення рубок лісу

10. До природо-заповідного фонду України належать:

1)  природні заповідники

2)  осушені ліси

3)  зелені зони міст і сіл

11. Запроектувати найбільш раціональний спосіб головної рубки у насадженні: 7Бк3Яц (Карпати), повнота 0,5, підріст бука і ялиці в кількості 10 тис. шт/га (рівномірний):

1)  суцільна

2)  санітарна суцільна

3)  рівномірно поступова двохприйомна

12. Яка рубка відноситься до рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства у насадженнях Криму:

1)  прочищення

2)  добровільно вибіркова

3)  суцільнолісосічна

13. Які чинники вважаються основними при виділені варіантів заплавних типів лісу?

1)  рельєф і ґрунти

2)  ґрунти і термін затоплення

3)  склад деревостану

14. Який метод рубки догляду у насадженні:7Д2Б1Ос, віком 15 років?

1)  низовий

2)  комбінований

3)  верховий

15. На схилах якої крутизни інтенсивність рубки догляду у гірських лісах буде найменшою:

1)  пологих

2)  покатих

3)  стрімких

16. У заплавних лісах для суцільної рубки прийнято напрямок рубки – проти ………………………. .

17. Кінцевий прийом поступової рубки у ялицевих насадженнях Карпат призначається за наявності не менш як………….. тис. шт./га життєздатного підросту.

18. У гірських лісах технологічні процеси залежать від крутизни…

19. Середньопасічна технологія розроблена з метою застосування її для прохідних рубок і……………… .

20. Ширина лісосік суцільних рубок у заплавних лісах Степу становить………. метрів.

У питаннях 1-15 обведіть номери правильної відповіді;

16-20 – доповніть твердження, вписавши одне слово.

Тест №4

1. Як індексують заплавний ліс на добре дренованих ділянках з короткостроковим затопленням (до 15 днів)?

1) 3ІІІ;

2) В2;

3) ЗІ;

4) С2.

2. Для рекреаційно-середовище-захисної системи ведення лісового господарства переважаючими будуть цільові насадження:

1) експлуатаційні;

2) середовище-захисні та рекреаційні;

3) заповідні;

4) генетичні.

3. Догляд за другим ярусом у дубових лісостанах Лісостепу необхідно починати:

1) на початку прочищення;

2) в кінці прочищення і на початку проріджування;

3) в кінці проріджування;

4) на початку прохідної рубки.

4. За відсутності підгінних порід у лісостанах Степу другий ярус необхідно формувати з:

1) трав;

2) граба;

3) високорослих чагарників.

5. Основним напрямком розвитку лісового господарства Криму є:

1) ведення рубок догляду;

2) ведення головних рубок;

3) заліснення сильно-еродованих схилів і непридатних для сільського господарства земель.

6. У гірських місцях специфіка санітарних рубок залежить від:

1) віку насаджень;

2) повноти насаджень;

3) санітарного стану насаджень.

7. Основою для проведення лісогосподарських заходів у пошкоджених аеротехногенним впливом лісах є:

1) лісотаксаційні виділи;

2) матеріали лісовпорядкування;

3) ступінь пошкодження деревостанів.

8. На ділянках зі щільністю забруднення радіонуклідами від 1 до 5 Кі/км2 обмежено або заборонено використання:

1) деревини;

2) дров;

3) їстивних грибів та лікарських рослин.

9. Для забезпечення радіаційної безпеки працівників лісового господарства на територіях, забруднених радіонуклідами організовується:

1) проведення інструктажів;

2) індивідуальний дозиметричний контроль;

3) душові кімнати.

10. До природно-заповідного фонду України належить:

1) протиерозійні ліси;

2) біосферні заповідники;

3) водоохоронні ліси.

11. Ширина лісосіки суцільних рубок у хвойних лісах І групи Лісостепу становить:

1) 50 м;

2) 100 м;

3) 250 м.

12. Яку головну рубку треба запроектувати у насадженні: 1СмЯц7Бк (Карпати), повнота 1,0, підріст відсутній?

1) суцільну санітарну;

2) реконструктивну;

3) рівномірно поступову.

13. Який напрямок лісосіки для суцільної рубки у заплавних лісах?

1) на зустріч вітру;

2) проти течії річки;

3) під прямим кутом до русла річки.

14. Запроектувати вид рубки у насадженні заплати ріки Лісостепу складом: 4Д2Кл2Лп1Б1Яс, вік 25 років, повнота 0,9.

1) освітлення;

2) прочищення;

3) проріджування.

15. Раціональний спосіб рубки у насадженні південного схилу Криму: склад – 8ГС1Ялв1Дп, повнота 0,4, вік 18 років, тип лісу – Д2ГсДп.

1) освітлення;

2) прочищення;

3) реконструктивний.

16. Для Гірськокримського округу розроблена захисно – ……….………. система ведення лісового господарства.

17. Для Середньоруського лісостепового округу розроблена захисно – ………….. система ведення лісового господарства.

18. У гірських лісах напрямок суцільно лісосічної рубки прийнято………………. .

19. При вузькопасічній технології рубок догляду ширина пасіки не повинна перевищувати …… м.

20. Добровільно-вибіркові та поступові рубки проводяться за технологією, яка забезпечує збереження залишених дерев і …………………

Тест №5

1. Індексація заплавного варіанту типу лісу на добре дренованих ділянках з середнім затопленням (до 30 днів)

1) 3І;

2) В2;

3) С4;

4) 3ІІ;

2. Скільки типів цільових насаджень виділяють у заплавних лісах?

1) один;

2) два;

3) три;

4) чотири.

3. Прочищення у дубових лісостанах Лісостепу повторюють через:

1) два роки;

2) сім років;

3) три-п’ять років;

4) сім років.

4. При догляді за сосновими культурами у лісах Степу перевагу необхідно віддавати сосні:

1) звичайній;

2) кримській;

3) жовтій;

4) веймутовій.

5. Найважливішими лісогосподарськими заходами у гірських лісах Криму є:

1) головні рубки;

2) реконструктивні рубки;

3) рубки догляду;

4) санітарні.

6. Малоцінні молодняки з переважанням другорядних порід (500-1000 шт./га) в гірських лісах Карпат виправляють шляхом:

1) рубок догляду;

2) санітарних рубок;

3) реконструктивних рубок.

7. Санітарний стан пошкоджених та всихаючих внаслідок аеротехногенного впливу деревостанів оцінюється за:

1) шкалою росту і розвитку дерев (Крафта);

2) шкалою категорій санітарного стану;

3) шкалою газостійкості дерев.

8. Який режим ведення господарства у лісах зі щільністю забруднення радіоцезієм від5,1 до 15,0 Кі/км2?

1) обмежено використання певних сортиментів деревини;

2) деревина використовується повністю;

3) заборонено використання деревини.

9. Всі ліси з радіоактивним забрудненням ґрунту понад 15,1 Кі/км2 відносять до:

1) першого класу пожежної безпеки;

2) другого класу;

3) третього класу.

10. Переважаючий тип лісу Байрачного Степу:

1) В2дС

2) D2гД;

3)D2-БстКпД

11. У букових лісах Карпат з повнотою 0,9 і більше проводяться:

1) двохприйомні рубки;

2) триприйомні рубки;

3) чотириприйомні рубки.

12. Якої рубки вимагає насадження Головної гряди Криму (600 м. н.р. м.): 4Дск4Г2Кл, вік 17 років, повнота 0,8, тип лісу D1-гДск?

1) освітлення;

2) прочищення;

3) прохідної.

13. Яка інтенсивність зрідження у середньовіковому сосновому деревостані Південного макросхилу Кримських гір?

1) слабка;

2) сильна;

3) помірна.

14. Повторність прохідних рубок у дубових насадженнях Лісостепу:

1) до 5 років;

2) більше 10 років

3) 6-10 років.

15. Напрямок суцільнолісосічної рубки у гірських лісах:

1) вздовж горизонталей;

2) вниз по схилах;

3) вверх по схилах.

16. У лісах Києво-Чернігівського Поліського округу переважає ведення лісового господарства за захисно ……………….. системою.

17. Для кожної ділянки лісу, що відводиться для головної рубки, визначається технологія розробки лісосіки та спосіб ……………………. .

18. На кожну лісосіку до початку її розробки складається …………………. .

19. Плакорні місцезростання лісових насаджень розміщені на …………… .

20. Лісосіки з наявністю життєздатного підросту, який забезпечує лісовідновлення, повинні розроблятися