Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Ремонт машин

Тести Ремонт машин

Тести Ремонт машин: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Комплексні тестові завдання з блоку дисциплін «Технічний сервіс в агропромисловому комплексі» та «Ремонт машин і обладнання»

101. Який із параметрів не перевіряють при складанні зубчастих передач?:

1) пляму контакту;

2)  бічний зазор;

3)  радіальне і торцеве биття;

4)  модуль зачеплення. @

102. При складанні підшипників кочення з валами, якщо обертається вал, нерухому посадку обов’язково повинне мати:

1)  зовнішнє кільце підшипника;

2)  внутрішнє кільце; @

3)  обидва кільця.

103. Підшипники кочення встановлюють на вали:

1) набиванням;

2)  накручуванням;

3)  напресуванням. @

104. При складанні і комплектуванні часто застосовують:

1) підгінні операції; @

2)  операції з дефектування;

3)  операції діагностування.

105. Для зменшення вібрацій деталей, що обертаються на великих швидкостях застосовують:

1)  дефектування;

2)  обкатування;

3)  балансування. @

106. Якого способу балансування не існує?:

1) статичного;

2)  селективного; @

3)  динамічного.

107. Яким із способів не можна зафіксувати різьбові спряження?:

1) шплінтуванням;

2)  стягуванням дротом;

3)  кернуванням і заклепуванням;

4)  розвертанням. @

108. Для полегшення запресовування підшипників кочення на вали застосовують:

1)  нагрівання підшипника у оливо-водяній ванні; @

2)  охолодження підшипника;

3)  зовнішнє кільце підшипника нагрівають, а внутрішнє – охолоджують.

109. Яким із способів не визначають бічний зазор у зубчастій передачі при складанні?:

1)  прокатуванням свинцевої пластинки;

2)  проведенням розрахунків; @

3)  вимірюванням за допомогою щупів.

 

110. Яка з операцій не входить до технологічного процесу фарбування?:

1) підготовка до фарбування;

2)  знезараження; @

3)  ґрунтування і шпаклювання;

4)  фарбування і сушіння.

111. Для видалення старої фарби застосовують:

1) харчову соду;

2)  кальциновану соду;

3)  змиви. @

112. Яким із способів не видаляють іржі при очищенні металевих поверхонь?:

1)  очищенням хімічними перетворювачами;

2)  абразивно-пневматичним;

3)  гідромеханічним; @

4)  травленням кислотами.

113. Для створення надійного антикорозійного покриття і забезпечення високої міцності зчеплення фарби з поверхнею деталі застосовують:

1)  шпаклювання;

2)  фарбування;

3)  ґрунтування. @

114. Для вирівнювання нерівностей застосовують:

1) ґрунтування;

2)  шпаклювання; @

3)  шліфування.

115. Для механізації фарбувальних операцій не застосовують:

1)  пневматичні розпилювачі;

2)  щітки і валики; @

3)  занурення у ванни з фарбою.

116. Яким із способів не сушать деталі після фарбування?:

1) ультразвуковим; @

2)  холодним;

3)  гарячим;

4)  конвекційним.

117. Сушіння вузлів, агрегатів і машин гарячим способом проводиться:

1) під відкритим небом;

2)  в приміщенні майстерні;

3)  в сушильних камерах. @

118. Вкажіть, який із видів обкатки вказаний невірно:

1) експлуатаційна;

2)  ручна; @

3)  стендова.

119. Основним завданням обкатки є:

1) підготовка машин до експлуатаційних навантажень; @

2)  підготовка машин до ремонту;

3)  підготовка машин до зберігання.

120. За температурним режимом обкатка буває:

1) експлуатаційна і стендова;

2)  холодна і гаряча; @

3)  напівхолодна і напівгаряча.

121. У процесі обкатки відбувається:

1) взаємне припрацювання спряжених деталей; @

2)  регулювання спряжень;

3)  відновлення спряжень.

122 При стендовій обкатці застосовують:

1) спеціальні пристосування;

2)  розвантажувальні стенди;

3)  навантажувально-гальмівні стенди. @

123. Стуки і шуми під час обкатки прослуховують за допомогою:

1) стетоскопа; @

2)  моментоскопа;

3)  дефектоскопа.

124. Технологічний процес по відновленню справності і працездатності деталі з умовою надання їй розмірів до рівнів, вказаних в нормативно-технічній документації називають:

1) відновленням деталі;

2) ремонтом деталі; @

3) заміною деталі.

125. Технологічний процес по відновленню справності і працездатності деталі з умовою надання їй розмірів до рівня нової деталі називають:

1) відновленням деталі; @

2) заміною деталі;

3) ремонтом деталі.

126. При ремонті деталей способом ремонтних розмірів більш дорожчу деталь:

1) обробляють до регламентованого ремонтного розміру; @

2) замінюють новою;

3) обробляють до номінального розміру.

127. Який із названих способів відновлення деталей не пов’язаний з нанесенням на зношені поверхні шару металу?:

1) наплавлення;

2) пластичне деформування; @

3) гальванічне нарощення.

128. При зварюванні деталей із вуглецевих сталей з нижнім розміщенням шва силу струму визначають за формулою:

1)

2) @

3)

129. Що означають цифри в позначенні типу електрода Э-42?:

1) границя міцності при згині, МПа;

2) мінімальний гарантований тимчасовий опір розриву шва, кгс/мм2;@

3) мінімальний гарантований тимчасовий опір стиску, кгс/мм2.

130. Який вид покриття, яке наносять на електроди, названий невірно?:

1) тонке;

2) товсте;

3) середнє. @

131. Що означають цифри в позначенні марки електрода ОЗН-250?:

1) силу струму при зварюванні;

2) твердість поверхні в третьому шарі наплавленого металу, НВ250; @

3) мінімальний гарантований тимчасовий опір розриву шва, кгс/мм2.

132. Який із названих способів не відноситься до газового зварювання?:

1) лівий;

2) гарячий; @

3) правий.

133. Яке із видів зварювання не відноситься до автоматичного?:

1) зварювання чавунними електродами; @

2) вібродугове наплавлення;

3) наплавлення під шаром флюсу;

4) електроконтактне приварювання.

134. За формулою визначають:

1) масу деталі при відновленні електролітичними покриттями;

2) середню товщину нанесеного шару металу;

3) діаметр зварювального електроду. @

135. Який із захисних інертних газів використовують при зварюванні і наплавленні алюмінієвих деталей?:

1) гелій;

2) аргон; @

3) вуглекислий газ.

136. Який із захисних інертних газів використовують при зварюванні і наплавленні стальних та чавунних деталей?:

1) вуглекислий газ; @

2) аргон;

3) азот.

137. Яка із названих речовин не належить до захисних середовищ при механізованому зварюванні і наплавленні?:

1) 20%-ний розчин технічного гліцерину;

2) флюс АН-348А;

3) 3%-ний розчин каустичної соди. @

138. Яким із названих способів наплавлення неможливо наплавити шийку стального вала діаметром 20 мм?:

1) під шаром флюсу; @

2) вібродуговим;

3) в середовищі захисних газів.

139. За ступінню механізації зварювання поділяється на:

1) холодне, напівгаряче і гаряче;

2) ручне, напівавтоматичне і автоматичне; @

3) праве і ліве.

140. Яка товщина нарощеного шару утворюється при газополум’яному напилюванні?:

1) 2,5…3,5 мм;

2) 0,1…0,5 мм; @

3) 1,5…3,0 мм.

141. Яка кислота входить до складу електроліту для хромування?:

1) сірчана; @

2) соляна;

3) борна.

142. Який із видів відновлення деталей пластичним деформуванням проводиться при дії на деталь електричного струму?:

1) правка гнуттям;

2) алмазне вигладжування;

3) електромеханічна обробка; @

4) правка розкручуванням.

143. Яка з названих речовин входить до складу епоксидної суміші?:

1) пластифікатор; @

2) флюс АФ-4А;

3) хлористий амоній.

144. ПОС-40 – це:

1) марка електроду;

2) марка клею;

3) марка припою. @

145. ВС-10Т – це:

1) марка флюсу;

2) марка клею; @

3) марка припою.

146. Для усунення тріщин в корпусних деталях застосовують:

1) полімерні матеріали; @

2) електролітичні покриття;

3) паяння.

147. Що означають цифри в марці припою ПОС-30?:

1) відсотковий вміст олова в припої; @

2) температуру плавлення припою;

3) відсотковий вміст свинцю в припої.

148. При електролітичному покритті деталей катодом являється:

1) деталь, що відновлюється; @

2) спеціальні стержні;

3) гальванічна ванна.

149. Для видалення окисної плівки при паянні і захисту деталей від окислення при паянні застосовують:

1) припої;

2) присадки;

3) флюси. @

150. З якою метою застосовують осцилятори при зварюванні?:

1) для випрямлення змінного струму;

2) для пониження напруги зварювання;

3) для підвищення стійкості горіння дуги. @

151. Під час зварювання постійним струмом прямої полярності до зварюваної деталі під’єднують:

1) позитивний полюс; @

2) негативний полюс;

3) будь-який із полюсів.

152. Під час зварювання постійним струмом зворотної полярності до зварюваної деталі під’єднують:

1) позитивний полюс;

2) негативний полюс; @

3) будь-який із полюсів.

153. Під час зварювання змінним струмом до зварюваної деталі під’єднують:

1) позитивний полюс;

2) негативний полюс;

3) будь-який із полюсів. @

154. Цифри в марці зварювального трансформатора ТС-300 означають:

1) максимальний зварювальний струм, А; @

2) потужність, кВА;

3) зварювальну напругу, В.

155. Вкажіть, яка із марок зварювального обладнання є джерелом змінного зварювального струму?:

1) ТД-500; @

2) ПСГ-500;

3) АСБ-300М.

156. Який із способів відновлення деталей передбачає нарощування деталей?:

1) відновлення до ремонтного розміру;

2) відновлення деталей із застосуванням додаткових деталей;

3) відновлення до номінального розміру. @

157. Правильне взаємне розміщення деталей відновлюють:

1) проведенням регулювань; @

2) відновленням до ремонтного розміру;

3) відновленням до номінального розміру.

158. Який із видів електродугового зварювання вказаний невірно?:

1) зварювання плавким електродом;

2) зварювання неплавким електродом;

3) безелектродне зварювання. @

159. Як називається нарощування, яке ґрунтується на перенесенні металу з електроду-аноду на відновлювану деталь-катод під час проходження іскрових розрядів в газовому середовищі?:

1) електролітичне покриття;

2) електроіскрове нарощування; @

3) електромеханічна обробка.

160. З якою метою проводять ізоляцію поверхонь перед нанесенням електролітичного покриття?:

1) для захисту поверхні від корозії;

2) для кращого нанесення покриттів;

3) для захисту поверхонь, які не підлягають нарощуванню. @

161. Для видалення окисних плівок перед нанесенням електролітичних покриттів застосовують:

1) знежирення;

2) травлення (декапірування); @

3) ізоляцію.

162. Який вид обробки широко застосовують при всіх способах відновлення деталей?:

1) електролітичні покриття;

2) зварювання чи наплавлення;

3) механічну обробку; @

4) паяння.

163. Який із способів зварювання чавунних деталей названий невірно?:

1) гарячий;

2) холодний;

3) змішаний; @

4) напівгарячий.

164. При зварюванні деталей з алюмінієвих сплавів окисну плівку видаляють:

1) випалюванням;

2) обробкою флюсами; @

3) знежиренням.

165. Зварювання в середовищі захисних газів як правило є:

1) автоматичним;

2) напівавтоматичним; @

3) ручним.

166. Хонінгування використовують для обробки:

1) зовнішніх поверхонь;

2) отворів; @

3) зовнішніх і внутрішніх поверхонь.

167. Поверхні, що визначають положення деталей під час обробки, називають:

1) допоміжними (технологічними) базами; @

2) вимірювальними базами;

3) основними (конструкторськими) базами.

168. Який із названих способів термічного зміцнення дає можливість збільшити поверхневу твердість без підвищення крихкості?:

1) нормалізація;

2) гартування струмами високої частоти; @

3) відпалювання.

169. Яка змащувально-охолоджувальна рідина використовується під час хонінгування?:

1) дизельне паливо; @

2) 3…5%-ний розчин емульсолу;

3) 3…6%-ний розчин кальцинованої соди.

170. Припуском на обробку є величина шару металу, який:

1) буде наплавлений в процесі відновлення;

2) буде осаджений при електролізі;

3) буде знято в процесі обробки. @

171. Під час зварювання на постійному струмі зворотної полярності температура:

1) вища на електроді; @

2) вища на деталі;

3) однакова на електроді і деталі.

172. Під час зварювання на змінному струмі температура:

1) нижча на електроді;

2) однакова на електроді і деталі; @

3) нижча на деталі.

173. Для фінішної обробки внутрішніх поверхонь циліндрів застосовують:

1) розточування;

2) суперфінішування;

3) шліфування;

4) хонінгування. @

174. Зварювання тріщин у деталях з тонколистової сталі проводять:

1) методом відпалювальних валиків;

2) напівавтоматом в середовищі вуглекислого газу; @

3) електроконтактним напіканням;

4) електроіскровим нарощуванням.

175. Для компенсації зношеного шару внутрішньої поверхні пустотілої деталі застосовується:

1) роздавання;

2) обтискання; @

3) витягування;

4) вдавлювання.

176. Під час гарячого зварювання чавунної деталі вірогідність «відбілювання» зменшується при охолодженні:

1) повільному; @

2) швидкому;

3) швидкому ступінчастому.

167. На зчеплення з основним металом нарощеної деталі під час нанесення гальванічного покриття впливає:

1) ступінь очищення поверхні; @

2) шорсткість поверхні;

3) мікротвердість поверхні.

168. При ремонті деталей паянням температура плавлення припою по відношенню до температури плавлення основного металу деталі:

1) вища;

2) нижча; @

3) однакова.

169. Пластифікатор вводять до складу епоксидної суміші з метою:

1) підвищення міцності;

2) підвищення пластичності; @

3) прискорення сушіння.

170. Хімічний склад покриття при вібродуговому наплавленні в середовищі охолоджувальної рідини можна змінити:

1) частотою вібрації мундштука з дротом;

2) зміною сили струму;

3) хімічним складом дроту. @

171. Під час зварювання чавунних деталей використовують:

1) метод відпалювальних валиків; @

2) флюс АФ-4А;

3) попереднє нагрівання деталі з наступним швидким охолодженням.

172. Захист зварного шва від окислення при зварюванні алюмінієвих деталей виконується:

1) флюсом АФ-4А; @

2) вуглекислим газом;

3) стисненим повітрям.

173. Автоматичне наплавлення під шаром флюсу призначена для деталей, що мають зноси:

1) великі; @

2) малі;

3) величина зносу не має значення.

174. В марці наплавочного дроту Нп-30ХГСА буквою «Г» позначено хімічний елемент:

1) марганець; @

2) германій;

3) хром.

175. Основою електролітичних способів відновлення деталей є закон:

1) Фарадея;

2) Ампера;

3) Гальвані. @

176. Для виготовлення анодів при хромуванні деталей використовується:

1) свинець; @

2) хром;

3) маловуглецева сталь.

177. Для виготовлення анодів при осталюванні деталей використовується:

1) мідь;

2) свинець;

3) маловуглецева сталь. @

178. Декапірування поверхні перед гальванічним нарощуванням деталей призначене для:

1) видалення окисних плівок; @

2) видалення слідів жиру;

3) забезпечення допуску на розмір.

179. Термічна обробка деталей після хромування призначена для:

1) видалення водню;

2) підвищення твердості;

3) зняття внутрішніх напружень. @

180. Флюс під час паяння деталей призначений для:

1) захисту поверхонь паяння від окислення; @

2) економії припою;

3) зберігання тепла під час паяння.

181. Для автоматичного наплавлення під шаром флюсу використовують струм:

1) змінний;

2) постійний; @

3) постійний і змінний.

182. Під час автоматичного наплавлення під шаром флюсу краще використовувати полярність струму:

1) зворотну; @

2) пряму;

3) не має значення.

183. Усунути короблення привалкових площин корпусних деталей можна:

1) фрезеруванням площин; @

2) підбиранням спряженої деталі;

3) притиранням.

184. Велика теплопровідність алюмінію при його зварюванні призводить до:

1) до втрати теплової енергії; @

2) до значної усадки зварного шва;

3) до додаткової витрати електродів.

185. Відновлення спряжень методом ремонтних розмірів призводить до:

1) до зменшення питомих тисків в спряженні;

2) до погіршення мащення;

3) до зміни зазору. @

186. Кращий результат для тонколистової сталі дає зварювання:

1) постійним струмом зворотної полярності; @

2) постійним струмом прямої полярності;

3) змінним струмом.

187. Вібродугове наплавлення проводиться:

1) постійним струмом прямої полярності;

2) змінним струмом;

3) постійним струмом зворотної полярності. @

188. При електроіскровій обробці деталей більше руйнується:

1) анод; @

2) катод;

3) анод і катод руйнуються рівномірно.

189. Яке захисне середовище використовується при зварюванні алюмінієвих деталей?:

1) аргон; @

2) флюс АН-348А;

3) водяний пар.

190. Відновити посадку в з’єднанні можна за рахунок:

1) відновлення розмірів вала і отвору до номінальних; @

2) збільшення розміру отвору і зменшення розміру вала;

3) збільшення розміру отвору і відновлення вала до номінального розміру.

191. Навантаження під час відновлення деталей роздаванням направлене:

1) перпендикулярно деформуванню;

2) в напрямку деформування по зовнішньому розміру; @

3) протилежно деформуванню.

192. Навантаження під час відновлення деталей обтисканням діє в напрямку:

1) деформування по внутрішньому розміру; @

2) протилежному деформуванню;

3) перпендикулярному деформуванню.

193. Навантаження під час відновлення деталей осадженням діє в напрямку:

1) протилежному деформуванню;

2) перпендикулярному деформуванню; @

3) що співпадає з деформуванням.

194. Навантаження під час відновлення деталей витягуванням діє в напрямку:

1) перпендикулярному видовженню деталі; @

2) паралельному деформуванню деталі в сторону зменшення розміру;

3) перпендикулярному зменшенню довжини деталі.

195. Навантаження під час відновлення шліців деталей вдавлюванням направлена:

1) перпендикулярно деформуванню в сторону збільшення ширини шліців; @

2) перпендикулярно деформуванню в сторону зменшення ширини шліців;

3) в сторону деформування шліців.

196. При електроіскровому нарощуванні до деталі підключається:

1) анод;

2) катод; @

3) нульовий провід.

197. Обробка деталі до ремонтного розміру дозволяє відновити:

1) потрібну шорсткість поверхні;

2) міцність деталей;

3) параметри зношеної посадки. @

198. Пластичність епоксидній композиції надає:

1) наповнювач;

2) пластифікатор; @

3) затверджувач.

199. Паяння використовується для відновлення з’єднань:

1) роз’ємних;

2) нероз’ємних; @

3) різьбових.

200. З допомогою епоксидних композицій можна усунути:

1) знос шпонкових канавок;

2) знос шліців;

3) тріщини і пробоїни. @