Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Розведення сільськогосподарських тварин

Тести Розведення сільськогосподарських тварин

Тести Розведення сільськогосподарських тварин: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести по дисципліне «Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії» (модуль 1)

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант №1

100

1. Лактаційний період це:

1

період від запуску до отелення

2

період від запліднення до отелення

3

період від отелення до запліднення

4

період від отелення до запуску

100

2. Забійний вихід – це:

1

відношення забійної маси до передзабійної

2

відношення маси м’якоті до маси туші

3

відношення маси туші до передзабійної маси

4

відношення маси м’якоті до маси кісток

50

3. Тварини, які пристосовані до умов домашнього господарства й здатні розмножуватись в домашніх умовах це:

1

приручені тварини

2

свійські тварини

3

сільськогосподарські тварини

4

дикі тварини

50

4. Назвіть дикого предка великої рогатої худоби:

1

зубр

2

буйвол

3

тур

4

бізон

100

5. Кількість молока за лактацію визначають як:

1

суму кількості молока по місяцях

2

відношення кількості однопроцентного молока до базисної жирності

3

відношення кількості однопроцентного молока до 100

4

середньоарифметичним способом за щомісячними показниками

100

6. Чисельна група тварин, які мають спільне походження та схожість за рядом характерних, стійко успадковуваних особливостей – це є:

1

вид

2

порода

3

популяція

4

ареал

100

7. Достатньо чисельна частина породи, тварини якої добре пристосовані до умов певної зони називається:

1

лінією

2

родиною

3

породним типом

4

відріддям

75

8. За рівнем продуктивності, кількістю, людської праці, затраченої на їх виведення, поділяються на:

1

заводські, перехідні, примітивні

2

стародавні, універсальні, поліпшені, аборигенні

3

зональні, широкого ареалу

75

9. Сервіс-період у корів в середньому триває:

1

45- 60 днів

2

21-23 дні

3

285 днів

4

305 днів

100

10. Процес змін у функціях організму, який забезпечує його здатність до існування в певному середовищі – це є процес:

1

адаптації

2

регенерації

3

акліматизації

4

інтеграції

75

11. Назвіть всі фактори, які впливають на формування порід:

1

соціально-економічні, акліматизація, природно-географічні

2

акліматизація, адаптація

3

природно-географічні

4

умови природного середовища

100

12. Збереженість у свинарстві оцінюють за:

1

кількістю поросят отриманих від свиноматки за опорос

2

середньою масою одного поросяти в приплоді

3

живою масою гнізда в 21 денному віці

4

відношенням кількості поросят при відлученні до їх кількості при народженні, вираженим у відсотках

100

13.Смушками називають:

1

шкурки новонароджених ягнят (1-3), волосяний покрив яких має вигляд завитків

2

шкурки, зняті з дорослих овець і молодняку старше 5 місяців

3

зстрижену з вівці вовну, яка не розпадається

4

відношення маси митої вовни до маси немитої вовни, виражене у відсотках

100

14. У птахівництві несучість прийнято визначати за:

1

кількістю яєць, знесених куркою за певний період (місяць, 300 днів, 500 днів життя, рік, все життя)

2

віком знесення першого яйця

3

відношенням кількості запліднених яєць до закладених в інкубатор, вираженим у %

4

за кількістю виведеного молодняку вираженому у % від запліднених яєць

75

15. Назвіть просту масть коней:

1

булана

2

чорна

3

сіра

4

бура

100

16. Основа структурна одиниця породи, має кількісну відмінність, достатньо чисельна, походить від видатного родоначальника і зберігає протягом ряду поколінь високі ознаки родоначальника – це є:

1

породний тип

2

породна група

3

відріддя

4

лінія

50

17. Період від запліднення яйцеклітини до закінчення життя – це є:

1

онтогенез

2

філогенез

3

ріст

4

диференціація

100

18. Процес збільшення маси клітин і тканин організму – це є:

1

ріст

2

диференціація

3

спеціалізація

4

інтеграція

75

19. За характером росту осьового і периферичного скелету в ембріональний і постембріональний період до якого типу росту тварин належить свині:

1

першого

2

другого

3

третього

75

20. Найбільш тривалою фазою ембріогенезу є:

1

зародкова

2

передплідна

3

плідна

4

післяплідна

75

21. Середня тривалість ембріонального періоду свиней становить:

1

114

2

152

3

285

4

340

100

22. Критичні точки вирощування с.-г. тварин – це:

1

час переходу від одного якісного стану до іншого

2

час закладання зародкових листків і органів тварини

3

час статевого дозрівання

50

23. В яку з фаз постембріонального періоду тварина є найбільш продуктивною:

1

новонародженості

2

молочну

3

статевого дозрівання

4

зрілості

5

старіння

75

24. Середня тривалість господарського використання становить у корів:

1

5-6 отелень

2

4-6 років

3

15-20 років

4

5-6 років

75

25. Приріст тварин за певний проміжок часу виражений у % називається:

1

абсолютний

2

відносний

3

середньодобовий

100

26. Екстер’єрний профіль – це:

1

графічне зображення відхилень промірів тіла тварин від стандарту

2

зображення тварини в профіль на фото

3

графічне зображення промірів тіла тварин

100

27. Сукупність фізіологічних, морфологічних, біохімічних властивостей організму тварин у зв’язку з їх конституцією, продуктивністю і племінними якостями –це:

1

кондиція

2

габітус

3

екстер’єр

4

конституція

75

28. Назвіть тип конституції, запропонований Івановим М. Ф.:

1

рихлий

2

дихальний

3

щільний

4

міцний

100

29. Чим більша енергія росту певної частини тіла, тим:

1

більша потреба її в поживних речовинах. Частини тіла, які в період недостатньої годівлі інтенсивніше ростуть затримуються в рості, але зміни компенсуються

2

менша потреба її в поживних речовинах.

3

більша її потреба в поживних речовинах. Частини тіла, які в період недостатньої годівлі інтенсивніше ростуть більше затримуються в рості і зміни є незворотними.

50

30. Форма недорозвинутості у початковій фазі післяутробного розвитку – це є:

1

інфантилізм

2

неотенія

3

ембріоналізм