Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Стратегії сталого розвитку

Тести Стратегії сталого розвитку

Тести Стратегії сталого розвитку: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести для перевірки знань з дисципліни: „Стратегії сталого розвитку”, з вівповідями

Тест 1.Сучасні загрози існування людства

1.  На генетичному рівні можуть відбуватися мутації внаслідок дії забруднень:

–  1)=в статевих клітинах;

–  2)=в соматичних клітинах;

–  3)=в статевих і соматичних клітинах.

2.  Найнебезпечніші забруднення біологічного характеру можуть бути:

–  1)=позахромосомними генетичними утвореннями (плазмідами) та вірусами;

–  2)=деякими комахами та іншими тваринами;

–  3)=отруйними та алергенними рослинами.

3.  Забруднення визивають в біомембранах:

–  1)=порушення їх проникливості і структури;

–  2)=зміну їх хімічного складу;

–  3)=деструкцію ліпідів.

4. В онтогенезі забруднення визивають:

–  1)=порушення процесів росту та розмноження;

–  2)=захворювання тварин, рослин;

–  3)=підсилення темпів росту.

–  4) =зменшення темпів росту.

Тест 2. Демографічні основи сталого розвитку

1.  Оптимальна чисельність населення Землі:

–  1)=35 млрд.

–  2)=7,5 млрд.

–  3)=1,5 млрд.

2.  Вперше зроблено оцінку оптимальної чисельності населення Землі в наступній роботі:

– 1) =“Пределы роста”

–  2)=“До того, как умрет природа”

–  3)=“Эволюционная экология ”

3.  Для простого відновлення населення сім’z повинна бути:

–  1)=з 5 осіб;

–  2)=з 3 осіб;

–  3)=з 4 осіб.

4.  Що Ви розумієте під поняттям “демографічна політика”:

–  1)=соціальні пільги молодятам;

–  2)=економічне та соціальне державне регулювання чисельності населення;

–  3)=податки на холостяків.

5.  Що Ви розуміти під поняттям “планування сім’ї”:

–  1)=вік вступу до шлюбу;

–  2)=державні пільги батькам;

–  3)=планування народжуваності.
Тест 3. Збереження біорізноманіття

1.  Біорізноманіття – це:

–  1)-сукупність живих організмів відповідної ландшафтно-географічної зони;

–  2)-сукупність живих організмів планети;

–  3)-тваринні ресурси Землі;

–  4)-рослинні ресурси Землі.

2.  Цілями збереження біорізномаїття є:

–  1)-набрання чинності Конвенції по біорозмаїттю;

–  2)-регулярне висвітлення в ЗМІ стану екосистем планет;

–  3)-комплекс урядових, наукових, соціальних і технологічних рішень, що направлені на збереження біорозмаїття.

3.  Управління збереженням біорозмаїття вимагає:

–  1)-створення об’єктів ПЗФ;

–  2)-комплекс урядових, наукових, фінансових, технологічних та інформаційних заходів, що дозволяє зберігати або відновлювати біорозмаїття

–  3)-інвентаризацію біологічних ресурсів;

4. Реалізація проектів збереження біорозмаїття:

– 1)-дозволить зберегти сталість екосистем

– 2)-буде підтримувати окремі екосистеми;

– 3)-дозволить створити мережу ПЗФ:

– 4)- є основою для раціонального використання біологічних ресурсів

5.Еталонами природи є:

1) національні природні парки;

2) природні заповідники;

3) заказники;

4) рекреаційні зони.

6.Заповідні території створені для:

1) збереження генофонду планети;

2) збереження окремих видів тварин;

3) збереження окремих видів тварин.

7.

8.
Тест 4. Співвідношення виробничих і охороняємих територій.

1.  Заповідники – це:

1)-ділянки унікального навколишнього середовища

2)-еталони природи відповідних ландшафтно-географічних зон;

3)-ділянки, на яких заборонені деякі форми господарювання;

2.  Заказники – це:

1)-ділянки, на яких заборонено окремі форми діяльності;

2)-ділянки для спеціального використання ресурсів.

3)-еталони природи;

3.  Національні природні парки – це:

1)-ділянки, на яких заборонено будь-яку господарську діяльність;

2)-ділянки переважно дикої природи, що поділені на декілька зон з різним статусом;

3)-унікальні ділянки дикої природи.

4.  Дайте визначення оптимального співвідношення площ ПЗФ та виробничих:

1)-ПЗФ – біля 10%;

2)-Виробничі – біля 20%.

3)-50% на 50%;

Ключ до тестів:

Тест 1: -3,1,1,1,

Тест 2: -3,1,3,2,3,

Тест 3: -2,3,2,1

Тест 4: – 2,1,2,1