Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Технічний сервіс і Ремонт машин

Тести Технічний сервіс і Ремонт машин

Тести Технічний сервіс і Ремонт машин: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Комплексні тестові завдання з блоку дисциплін «Технічний сервіс в агропромисловому комплексі» та «Ремонт машин і обладнання»

201. Біметалічні електроди використовують для зварювання деталей:

1)  стальних;

2)  чавунних; @

3)  алюмінієвих.

202. При холодному зварюванні чавунних деталей силу струму визначають за формулою:

1)

2)

3) @

203. В марці зварювального дроту Св-08Г2С буквою «Г» позначено хімічний елемент:

1) германій;

2) марганець; @

3) хром.

204. В марці наплавочного дроту Нп-08Х14 буквою «Х» позначено хімічний елемент:

1) германій;

2) марганець;

3) хром. @

205. Вкажіть найбільш поширений і доступний спосіб оцінки технічного стану циліндро-поршневої групи:

1)  за витратою картерної оливи на вигорання; @

2)  за кількістю газів, що прориваються в картер;

3)  за величиною вакууму над поршнями циліндрів.

206. Вкажіть, який з параметрів дизельної паливної апаратури не визначається під час діагностування:

1)  перевірка стану підкачувального насосу;

2)  перевірка стану фільтруючих елементів тонкого очищення палива;

3)  продуктивність елементів паливного насосу високого тиску;

4)  якість притирання нагнітальних клапанів. @

207. Вкажіть, який з параметрів технічного стану дизельної паливної апаратури визначається моментоскопом КИ-4941:

1)  тиск початку впорскування палива форсунками;

2)  момент початку подачі палива елементами паливного насосу високого тиску; @

3)  стан підкачувального насосу;

4)  стан прецизійних пар паливного насосу високого тиску.

208. Вкажіть, який з параметрів стану циліндро-поршневої групи визначається індикатором витрати газів КИ-13671 або КИ-4887-ІІ:

1)  величину вакууму над поршнями в циліндрах;

2)  кількість газів, що прориваються в картер; @

3)  величину компресії в циліндрах;

4)  витрата картерної оливи на вигорання.

209. Вкажіть, який з параметрів стану циліндро-поршневої групи визначається компресиметром моделі 179 чи КИ-861:

1)  величину вакууму над поршнями в циліндрах;

2)  кількість газів, що прориваються в картер;

3)  величину компресії в циліндрах; @

4)  витрата картерної оливи на вигорання.

210. Вкажіть, який з параметрів стану циліндро-поршневої групи визначається вакуумметром КИ-5315:

1)  величину вакууму над поршнями в циліндрах; @

2)  кількість газів, що прориваються в картер;

3)  величину компресії в циліндрах;

4)  витрата картерної оливи на вигорання.

211. Вкажіть, які зовнішні ознаки граничного зносу вкладишів і шийок колінчастого вала:

1)  зниження тиску в головній оливній магістралі та відсутність стуків при прослуховуванні в зоні корінних опор колінчастого вала;

2)  зниження тиску в головній оливній магістралі та стуки при прослуховування в зоні корінних опор колінчастого вала; @

3)  зниження компресії в циліндрах;

4)  втрата потужності двигуна.

212. Вкажіть, які зовнішні ознаки зниження подачі оливи насосом та порушенням регулювання зливного та редукційного клапанів:

1)  зниження тиску в головній оливній магістралі та відсутність стуків при прослуховуванні в зоні корінних опор колінчастого вала; @

2)  зниження тиску в головній оливній магістралі та стуки при прослуховування в зоні корінних опор колінчастого вала;

3)  втрата потужності двигуна.

213. Перевірка працездатності двигуна трактора відноситься до операцій:

1) ТО-2;

2) СТО;

3) ЩТО; @

4) ТО-1.

214. Перевірка зовнішнім оглядом відсутності підтікань палива, оливи, електроліту, охолоджувальної рідини та усунення у випадку їх виявлення виконується при проведенні:

1)  ЩТО; @

2)  ТО-1;

3)  ТО-2.

215. Операція зливання відстою з фільтрів грубого очищення палива тракторного двигуна відноситься до операцій:

1)  ТО-2;

2)  ЩТО;

3)  ТО-1; @

4)  ТО-3.

216. Перевірка рівня оливи в складових частинах трактора і, за необхідності, доливання її до норми відноситься до операцій:

1)  ЩТО;

2)  ТО-1; @

3)  ТО-2;

4)  ТО-3.

217. Перевірка і, за необхідності, регулювання теплових зазорів газорозподільного механізму тракторного двигуна відноситься до операцій:

1)  СТО;

2)  ТО-2; @

3)  ТО-1;

4)  ТО-3.

218. Заміна оливи в картері тракторного двигуна виконується при проведенні:

1)  ТО-2; @

2)  ЩТО;

3)  ТО-3;

4)  ТО-1.

219. Заміна оливи в картері автомобільного двигуна виконується при проведенні:

1)  ТО-2;

2)  ЩТО;

3)  СТО; @

4)  ТО-1.

220. Вкажіть, яким приладом під час діагностування визначають ефективну потужність двигуна:

1)  індикатор витрати картерних газів КИ-13671 або КИ-4887-ІІ;

2)  індикатор потужності двигуна ИМД-Ц; @

3)  індикатор годинникового типу ИЧ-10.

221. Вкажіть, які причини зумовлюють появу синього диму при роботі прогрітого двигуна:

1)  низька компресія, забруднення фільтрів тонкого очищення палива;

2)  несправність форсунок, вигорання картерної оливи, неповне згорання палива, переохолодження двигуна; @

3)  потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри, знос насосу ручного підкачування палива.

222. Вкажіть, які причини зумовлюють появу білого диму при роботі прогрітого двигуна:

1)  низька компресія, забруднення фільтрів тонкого очищення палива;

2)  несправність форсунок, вигорання картерної оливи, неповне згорання палива, переохолодження двигуна;

3)  потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри, пізнє впорскування палива або пізнє запалювання. @

223. Вкажіть, які причини зумовлюють появу коричневого або чорного диму при роботі прогрітого двигуна:

1)  низька компресія, раннє впорскування палива або раннє запалювання, надлишок і неповне згорання палива; @

2)  несправність форсунок, вигорання картерної оливи, неповне згорання палива, переохолодження двигуна;

3)  потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри, пізнє впорскування палива або пізнє запалювання.

224. Вкажіть, що не є причиною поганого запуску двигуна:

1)  мала компресія;

2)  несправності оливного насосу; @

3)  потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри;

4)  несправності системи пуску.

225. Вкажіть, яка з ознак не є наслідком зносу циліндро-поршневої групи:

1)  поганий запуск двигуна;

2)  низький тиск оливи в головній магістралі; @

3)  велике вигорання картерної оливи;

4)  зниження потужності двигуна.

226. Який з параметрів технічного стану двигуна є регульованим?:

1)  тепловий зазор в газорозподільному механізмі; @

2)  зазор між шийками колінчастого вала і вкладишами;

3)  хід поршня.

227. Який з параметрів технічного стану двигуна є регульованим?:

1)  зазор в замку поршневих кілець;

2)  тиск початку впорскування палива форсунками; @

3)  робочий об’єм циліндрів.

228. Який з параметрів технічного стану двигуна є регульованим?:

1)  зазор по висоті між кільцями і канавками поршня;

2)  хід поршня;

3)  натяг паса вентилятора і генератора. @

230. Який з параметрів технічного стану двигуна є регульованим?:

1)  момент початку подачі палива чи запалювання; @

2)  зазор між шийками колінчастого вала і вкладишами;

3)  хід поршня.

231. Який з параметрів технічного стану двигуна є нерегульованим?:

1)  момент початку подачі палива чи запалювання;

2)  зазор між шийками колінчастого вала і вкладишами; @

3)  натяг паса вентилятора і генератора.

235. Який з параметрів технічного стану двигуна є нерегульованим?:

1)  хід поршня; @

2)  тепловий зазор в газорозподільному механізмі;

3)  момент початку подачі палива чи запалювання.

236. Який з параметрів технічного стану двигуна є нерегульованим?:

1)  хід поршня; @

2)  натяг паса вентилятора і генератора;

3)  тиск початку впорскування форсунками.

237. Який з параметрів технічного стану двигуна є нерегульованим?:

1)  зазор між шийками колінчастого вала і вкладишами; @

2)  натяг паса вентилятора і генератора;

3)  тепловий зазор в газорозподільному механізмі.

238. Вкажіть, за допомогою якого контрольно-вимірювального приладу проводиться перевірка кількості газів, що прориваються в картер:

1)  компресиметр моделі 179 чи КИ-861;

2)  індикатор витрати газів КИ-13671 або КИ-4887-ІІ; @

3)  димомір РДМ-4.

239. Вкажіть, за допомогою якого контрольно-вимірювального приладу проводиться перевірка величини компресії в циліндрах:

1)  компресиметр моделі 179 чи КИ-861; @

2)  індикатор витрати газів КИ-13671 або КИ-4887-ІІ;

3)  димомір РДМ-4.

240. Вказати, якому несправному спряженню двигуна характерний сильний звук глухого тону, що нагадує звук дзвону (може бути непостійним) під час прослуховування:

1)  поршень – циліндр; @

2)  поршневий палець – втулка верхньої головки шатуна;

3)  клапан – днище поршня.

241. Вказати, якому несправному спряженню двигуна характерний сильний, чіткий, регулярний звук низького тону під час прослуховування:

1)  колінчастий вал – корінний вкладиш; @

2)  поршень – циліндр;

3)  клапан – днище поршня.

242. Вказати, якому несправному спряженню двигуна характерний слабкий, металічний звук середнього тону під час прослуховування:

1)  торець коромисла – стержень клапана; @

2)  поршень – циліндр;

3)  клапан – днище поршня.

243. Вказати, якому несправному спряженню двигуна характерний слабкий, чіткий, дзвінкий звук високого тону під час прослуховування:

1)  кулачок розподільного валу – штовхач; @

2)  торець коромисла – стержень клапана;

3)  колінчастий вал – корінний вкладиш.

244. Номінальне значення тиску початку впорскування форсунками приладами КИ-9917, КИ-16301А, КИ-562А, КИ-3333 або КИ-15706 для більшості дизельних двигунів з форсунками ФД-22 становить:

1)  10,0…10,5 МПа;

2)  17,5…18,0 МПа; @

3)  23,5…24,0 МПа.

245. Граничне значення сумарного зазору в підшипниках верхньої та нижньої головках шатуна при перевірці пристроєм КИ-13933М або КИ-11140 для двигунів Д-240, Д-65Н, Д-21А становить:

1)  2,85 мм;

2)  1,00 мм; @

3)  0,12 мм.

246. Час обертання ротора оливної центрифуги після зупинки двигуна при перевірці стетоскопом становить не менше:

1)  8 с;

2)  40 с; @

3)  65 с.

247. При діагностуванні плунжерних пар паливного насосу високого тиску приладом КИ-4802 або КИ-16301А максимальний тиск, що створюють плунжерні пари на пусковій частоті обертання колінчастого вала становить не менше:

1)  30 МПа; @

2)  15 МПа;

3)  100 МПа.

248. Хонінгування дзеркала циліндра проводиться з метою:

1) покращення умов утримання мащення; @

2) доведення шорсткості до дзеркального блиску;

3) покращення геометричної форми.

249. Вкажіть послідовність шліфування шийок колінчастих валів двигунів:

1) спочатку – шатунні, а потім – корінні; @

2) спочатку – корінні, а потім – шатунні;

3) почергово, починаючи з першої корінної.

250. Вкажіть спосіб відновлення зношених шийок колінчастих валів двигунів:

1) заливання рідким металом;

2) електрошлакове наплавлення;

3) електроконтактне напікання порошків; @

4) наплавлення наморожуванням.

251. Для фінішної обробки внутрішніх поверхонь циліндрів застосовують:

1) розточування;

2) суперфінішування;

3) шліфування;

4) хонінгування. @

252. Який вид механічної обробки застосовують для ремонту шийок колінчастих валів до ремонтних розмірів?:

1) фрезерування;

2) хонінгування;

3) шліфування; @

4) розвертання;

5) точіння.

253. За температурним режимом обкатки двигунів буває:

1) експлуатаційна і стендова;

2)  холодна і гаряча; @

3)  напівхолодна і напівгаряча.

254. Стуки і шуми під час обкатки двигунів прослуховують за допомогою:

1) стетоскопа; @

2)  моментоскопа;

3)  дефектоскопа.

255. Тракторні двигуни на стенді обкатують на двох, трьох режимах протягом:

1)  40 хвилин;

2)  2 годин 30 хвилин;

3)  50…70 хвилин. @

256. Після обкатки і випробування двигуна проводять:

1) його розбирання;

2)  контрольний огляд; @

3)  повторне обкатування.

257. Якість ремонту і складання двигуна можна визначити:

1) при розбиранні;

2)  при техогляді;

3)  при випробуванні. @

258. При випробуванні, якість ремонту і складання двигуна оцінюють за:

1) потужністю і витратою палива; @

2)  вібрацією і стуками;

3)  за кольором відпрацьованих газів.

259. Навантаження під час обкатки двигуна не повинне перевищувати:

1)  100% від максимального;

2)  85% від максимального; @

3)  50% від максимального.

260. Висота підйому клапана після шліфування кулачка розподільного вала:

1) не зміниться; @

2) зменшиться;

3) зменшиться, але її можна відрегулювати гвинтом.

261. Під час ремонту клапанних гнізд двигуна методом запресування кілець слід нагріти:

1) головку циліндрів; @

2) кільця;

3) кільця і головку циліндрів.

262. Під час ремонту клапанних гнізд двигуна методом запресування кілець охолоджують:

1) головку циліндрів;

2) кільця і головку циліндрів;

3) кільця. @

263. Підвищене вигоряння моторної оливи вказує на:

1) знос деталей газорозподільного механізму;

2) знос поршневих кілець; @

3) зниження тиску нагнітання повітря.

264. Зменшення висоти підйому клапана механізму газорозподілу призводить до:

1) неповного наповнення і очищення камери згорання; @

2) зменшення ступеню стиснення;

3) розгерметизації камери згорання.

265. При відновленні шийок колінчастого вала використовують наплавлення:

1) під шаром флюсу; @

2) вібродугове;

3) в середовищі вуглекислого газу.

266. Зменшення теплового зазору між стержнем клапана і бойком коромисла:

1) підвищує компресію в циліндрі;

2) зменшує компресію в циліндрі; @

3) не впливає на компресію в циліндрі.

267. Для виявлення прихованих тріщин блок-картерів використовують:

1) гідравлічне випробування; @

2) зовнішній огляд;

3) простукування.

268. Тріщину в водяній сорочці чавунного блок-картера можна усунути:

1) наплавленням в середовищі водяного пару;

2) паянням олов’яним припоєм;

3) заварюванням біметалічним електродом. @

269. За наявності мікротріщини на шийці колінчастого вала слід:

1) заварити електродуговим способом тріщину;

2) вибракувати вал; @

3) заварити газовим способом тріщину.

270. Під час випробування двигуна після ремонту визначають:

1) номінальну потужність і питому витрату палива;

2) номінальну потужність;

3) номінальну потужність, годинну і питому витрату палива. @

271. Під час випробування двигуна номінальну потужність в кВт визначають за формулою:

1)

2) @

3)

272. Короблення привалкових поверхонь блок-картера і головки циліндрів допускається до:

1) 0,015 мм;

2) 0,15 мм; @

3) 1,5 мм.

273. Допустиме значення овальності і конусності гільз циліндрів двигуна ЗМЗ-53 становить:

1) 0,02 мм; @

2) 0,20 мм;

3) 2,00 мм.

274. Допустиме значення овальності і конусності гільз циліндрів двигуна Д-240 становить:

1) 0,30 мм;

2) 0,03 мм; @

3) 3,00 мм.

275. Овальність і конусність циліндрів автотракторних двигунів перевіряють за допомогою:

1) штангенциркуля;

2) індикаторного нутроміра; @

3) мікрометра.

276. Ремонтний розмір внутрішніх поверхонь гільз циліндрів двигуна СМД-62 становить:

1) 130,7 мм; @

2) 125,5 мм;

3) 100,0 мм.

277. Ремонтний розмір внутрішніх поверхонь гільз циліндрів двигуна Д-240 становить:

1) 92,3 мм;

2) 110,7 мм; @

3) 135,0 мм.

278. Основною операцією поточного ремонту автотракторного двигуна є:

1) шліфування шийок колінчастого вала;

2) заміна напрямних втулок клапанів;

3) заміна поршневих кілець. @

279. Під час ПР автотракторного двигуна обов’язково проводять таку супутню операцію:

1) притирання клапанів до клапанних гнізд; @

2) заміна оливного насосу;

3) відновлення кулачків розподільного вала.

280. Яка змащувально-охолоджувальна рідина використовується під час хонінгування циліндрів автотракторних двигунів?:

1) 3…6%-ний розчин кальцинованої соди;

2) 3…5%-ний розчин емульсолу;

3) дизельне паливо. @

281. Яка величина розміру на який зменшуються діаметри шийок колінчастих валів при ремонті способом ремонтних розмірів?:

1) 0,15 мм;

2) 0,25 мм; @

3) 0,05 мм.

282. Яка мінімальна твердість повинна бути після шліфування шийок колінчастих валів?:

1) НВ 140;

2) HRC 22;

3) HRC 50. @

283. Яку операцію слід провести у випадку виявлення недостатньої твердості шийок колінчастих валів перед шліфуванням до третього ремонтного розміру?:

1) відпалювання;

2) гартування і відпускання;

3) гартування струмами високої частоти. @

284. Яка із названих операцій не відноситься до способів відновлення поршневих пальців?:

1) гідротермічне роздавання;

2) хромування;

3) електрошлакове наплавлення; @

4) холодне роздавання з гартуванням.

285. Поршні та шатуни одного комплекту підбирають за:

1) габаритами;

2) матеріалом;

3) масою. @

286. Яким чином позначаються розмірні групи поршневих пальців і отворів у бобишках поршнів та верхніх головок шатунів?:

1) нанесенням дійсних розмірів;

2) фарбою; @

3) спеціальними мітками.

287. Після ремонту або відновлення колінчасті вали разом з маховиками піддають:

1) динамічному балансуванню; @

2) статичному балансуванню;

3) перевірці радіального биття корінних шийок.

288. Зовнішній діаметр поршневих пальців відновлюють:

1) електрошлаковим наплавленням;

2) гідротермічним роздаванням; @

3) вібродуговим наплавленням;

4) індукційним наплавленням.

289. За формулою визначають:

1) радіус кривошипу колінчастого вала в мм; @

2) виліт різця для розточування циліндра в мм;

3) висоту підйому клапана в мм.

290. За формулою визначають:

1) радіус кривошипу колінчастого вала в мм;

2) виліт різця для розточування циліндра в мм; @

3) висоту підйому клапана в мм.

291. За формулою визначають:

1) висоту підйому клапана в мм;

2) ремонтний розмір циліндра в мм; @

3) виліт різця для розточування циліндра в мм.

292. Оцінювання стану з’єднання «сідло клапана-клапан» під час ремонту головки циліндрів проводять за:

1) глибиною заглиблення тарілки клапана; @

2) зносом отвору напрямної втулки клапана;

3) зносом стержня клапана.

293. Оцінювання стану прецизійної пари «плунжер-гільза» паливного насосу високого тиску проводять за:

1) моментом провертання;

2) гідравлічною щільністю; @

3) зусиллям випресування.

294. Діагностування без розбирання прецизійних пар паливної апаратури дизельних двигунів проводять під час:

1) ПР; @

2) КР;

3) ПР і КР.

295. Для виявлення негерметичності серцевин радіаторів використовують:

1) ультразвукову дефектоскопію;

2) простукування;

3) гідравлічне випробування. @

296. Під час з’єднання поршня з шатуном запресуванням поршневого пальця слід нагріти:

1) поршень; @

2) поршневий палець;

3) поршень і поршневий палець.

297. Шліфування поршневих пальців проводять на:

1) шліфувально-копіювальному верстаті;

2) безцентрово-шліфувальному верстаті; @

3) круглошліфувальному верстаті.

298. Шліфування кулачків розподільних валів проводять на:

1) шліфувально-копіювальному верстаті; @

2) безцентрово-шліфувальному верстаті;

3) круглошліфувальному верстаті.

299. Відновлення бронзових втулок верхніх головок шатунів проводять:

1) мідненням;

2) термодифузійним цинкуванням; @

3) хромуванням.

300. Технічна характеристика відремонтованого двигуна визначається під час:

1) експлуатації;

2) діагностування;

3) випробування на стенді; @

4) чергового ТО.