Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Технічний сервіс

Тести Технічний сервіс

Тести Технічний сервіс: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Комплексні тестові завдання з блоку дисциплін «Технічний сервіс в агропромисловому комплексі» та «Ремонт машин і обладнання»

1. Стан об’єкта, при якому він здатний виконувати виробничі функції відповідно до вимог нормативно-технічної документації називають:

1) надійністю;

2) працездатністю; @

3) якістю;

4) несправністю.

2. Втрату працездатності об’єкта називають:

1) несправністю;

2) безвідмовністю;

3) відмовою; @

4) довговічністю.

3. Порушення справності об’єкта при збереженні працездатності називають:

1) відмовою;

2) несправністю;

3) пошкодженням. @

4. Властивість об’єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах і умовах використання, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання і транспортування, це:

1) безвідмовність;

2) довговічність;

3) збереженість;

4) надійність. @

5. Властивість, що полягає у пристосованості до попередження, виявлення і усунення несправностей, а також підтриманні і відновленні працездатності називають:

1) ремонтопридатністю; @

2) збереженістю;

3) терміном гарантії;

4) гарантійним наробітком.

6. Ресурсом називають:

1) календарну тривалість експлуатації машини до настання граничного стану;

2) сумарний наробіток машини до настання граничного стану; @

3) тривалість експлуатації машини або її елементів між двома ремонтами.

7. Наробіток об’єкта, до завершення якого виробник (завод чи ремонтне підприємство) гарантує і забезпечує виконання вимог до надійності при умові дотримання споживачем правил експлуатації, зберігання і транспортування називають:

1) гарантійним ресурсом (наробітком); @

2) міжремонтним терміном;

3) терміном гарантії.

8. Тривалість експлуатації машини або її елементів між двома ремонтами називають:

1) міжремонтним терміном; @

2) амортизаційним терміном;

3) наробітком.

9. Властивість зберігати показники безвідмовності, довговічності та ремонтопридатності протягом і після зберігання та транспортування називають:

1) пристосованістю до транспортування;

2) пристосованістю до збереження;

3) збереженістю; @

4) пристосованістю до зберігання і транспортування.

10. Властивість зберігати працездатність до граничного стану при встановленій системі ТО і ремонту, це:

1) довговічність; @

2) безвідмовність;

3) збереженість.

11. Календарна тривалість використання машини від початку експлуатації до граничного стану, це:

1) строк служби; @

2) строк гарантії;

3) ресурс.

12. Сумарний наробіток машини від початку експлуатації або після капітального ремонту до граничного стану, це:

1) строк гарантії;

2) строк служби;

3) ресурс. @

13. Основними показниками надійності є:

1) безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, збереженість; @

2) коефіцієнт технічного використання і коефіцієнт технічної готовності;

3) несправність, відмова, працездатність.

14. Процес поступового руйнування матеріалу або покриття деталі називають:

1) дефектом;

2) тертям;

3) зношуванням. @

15. Результат зношування, який виявляється у вигляді зміни параметрів деталі чи спряження називають:

1)  зносом; @

2)  тертям;

3)  дефектом.

16. Якого з нижченазваних видів зносу не існує?:

1) механічного;

2) корозійно-механічного;

3) від втоми;

4) корозійного. @

17. Найбільш поширеним видом зносу є:

1) кавітаційний;

2) механічно-хімічний;

3) абразивний; @

4) ерозійний.

18. Стан об’єкта, при якому він не відповідає хоча б одній з вимог, встановлених нормативно-технічною документацією заводу–виробника називають:

1) пошкодженням;

2) відмовою;

3) несправністю; @

4) дефектом.

19. Вкажіть, при яких розмірах порушується нормальна робота спряження:

1) номінальних;

2) допустимих;

3) граничних; @

4) дійсних.

20. Абразивний знос матеріалу внаслідок дії на нього твердих тіл і частинок, які несе за собою потік рідини називають:

1) газоабразивним;

2) корозійно-механічним;

3) молекулярно-механічним;

4) гідроабразивним. @

21. Основною причиною зносу є:

1) тертя; @

2) дефекти;

3) термін експлуатації.

22. Механічний знос при різальній або дряпальній дії твердих частинок називається:

1) механічно-хімічним;

2) хімічним;

3) тепловим;

4) абразивним. @

23. Комплекс робіт по підтриманню працездатності і справності машин під час їх використання, зберігання і транспортування – це:

1)  ремонт;

2)  технічне обслуговування; @

3)  технічний огляд.

24. Вид ремонту, що виконується для забезпечення або відновлення працездатності і полягає в заміні і (або) відновленні окремих складових частин називається:

1)  поточним ремонтом; @

2)  технічним обслуговуванням;

3)  капітальним ремонтом.

25. Вид ремонту, що виконується для відновлення справності і ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких складових частин, в тому числі і базових називається:

1)  поточним ремонтом;

2)  технічним обслуговуванням;

3)  капітальним ремонтом. @

26. Якого виду ремонту немає в сучасній планово-запобіжній системі ТО і ремонтів МТП?:

1)  капітального;

2)  середнього; @

3)  поточного.

27. Яке технічне обслуговування не відноситься до номерних?:

1) ТО-2;

2)  ТО-3;

3)  ЩТО; @

4)  ТО-1.

28. Яке технічне обслуговування проводиться двічі на рік?:

1) СТО; @

2)  ТО-3;

3)  ТО-2;

4)  ТО-1.

29. Комплекс операцій по відновленню справності, працездатності і ресурсу машин або їх складових частин називають:

1)  технічним обслуговуванням;

2)  ремонтом; @

3)  технічним оглядом.

30. Суть планово-запобіжної системи ТО і ремонтів полягає в:

1) усуненні поломок машин;

2)  профілактиці виникнення несправностей; @

3)  заміні несправних машин новими.

31. При плануванні заходів планово-запобіжної системи на наступний рік складають:

1)  квартальний звіт;

2)  річний план-графік ТО і ремонтів машин; @

3)  місячний план-графік ТО і ремонтів машин.

32. Яке з номерних ТО за тракторами проводиться через 500 мотогод.?:

1) ТО-2; @

2)  ТО-1;

3)  ТО-3.

33. Процес визначення технічного стану машини, обладнання чи їх складових частин називають:

1)  ремонтом;

2)  діагностуванням; @

3)  технічним обслуговуванням.

34. Чи відноситься ЩТО до номерних ТО?:

1) так, відноситься;

2)  ні, не відноситься; @

3)  частково відноситься.

35. При плануванні робіт по ТО і ремонту машин на окремий місяць складають:

1)  квартальний план ТО і ремонтів;

2)  графік завантаження майстерні;

3)  схему вантажопотоків.

4)  місячний план-графік ТО і ремонтів. @

36. Який із технологічних процесів не входить до системи планово-запобіжної ТО і ремонтів машин?:

1)  виготовлення машин і знарядь; @

2)  обкатка і ТО машин;

3)  ремонт і зберігання машин.

37. Для автомобілів не передбачається:

1) ТО-2;

2) ЩТО;

3) ТО-3; @

4) СТО.

38. Для зернозбиральних комбайнів не передбачається:

1) СТО; @

2) ЩТО;

3) ТО-1;

4) ТО-2.

39. ТО-2 за тракторами проводиться через кожні:

1)  35 змін роботи;

2)  360…400 мотогод;

3)  500 мотогод; @

4)  750 мотогод.

40. СТО за автомобілями проводиться:

1)  після ТО-2;

2)  за потребою;

3)  на початку сезону виконання робіт;

4)  два рази на рік (перед початком весняно-літнього та осінньо-зимового періодів експлуатації). @

41. ТО-2 за автомобілями для 3-ї категорії дорожніх умов проводиться через кожні:

1)  10000 км пробігу; @

2)  7500 км пробігу;

3)  2000 км пробігу;

4)  30000 км пробігу.

42. Через кожні 10 годин роботи або на початку та в кінці кожної робочої зміни для комбайнів та інших складних сільськогосподарських машин проводиться:

1)  Перевірка працездатності вузлів і агрегатів;

2)  ТО за потребою;

3)  ЩТО; @

4)  ТО-1.

43. ТО-1 за тракторами проводиться через кожні:

1)  10 змін роботи;

2)  40 мотогод;

3)  150 мотогод;

4)  125 мотогод. @

44. Через кожні 60 мотогодин чи годин роботи комбайнів та інших складних сільськогосподарських машин проводиться:

1)  ТО-1; @

2)  ТО-2;

3)  перевірка працездатності вузлів і агрегатів;

4)  ТО-О.

45. ТО при зберіганні сільськогосподарських машин включає в себе:

1)  ЩТО, ТО-1, ТО-2;

2)  ТО-1, ТО-2, ТО-3;

3)  підготовку до зберігання, контроль зберігання, зняття зі зберігання; @

4)  ЩТО.

46. Раз на зміну (після закінчення роботи на лінії і перед виїздом на лінію) для автомобілів проводиться:

1)  ТО-1;

2)  ЩТО; @

3)  перевірка працездатності вузлів і агрегатів;

4)  ТО за необхідністю.

47. При зміні значення стійкої середньодобової температури навколишнього повітря на нижче за +50С проводиться:

1)  СТО-ВЛ;

2)  операції з постановки техніки на тривале зберігання;

3)  СТО-ОЗ. @

48. СТО-ВЛ за тракторами проводиться:

1)  при зміні значення стійкої середньодобової температури навколишнього повітря на нижче за +50С;

2)  при зміні значення стійкої середньодобової температури навколишнього повітря на вище за +100С;

3)  при зміні значення стійкої середньодобової температури навколишнього повітря на вище за +50С; @

4)  при зміні значення стійкої середньодобової температури навколишнього повітря на вище за 00С.

49. Сукупність дій людей і знарядь праці, в результаті яких з непрацездатної машини, запасних частин і ремонтних матеріалів одержують працездатну машину – це:

1) технологічний процес ремонту;

2) виробничий процес ремонту; @

3) виробничо-технологічний процес ремонту.

50. Частина виробничого процесу, в результаті якої змінюється стан об’єкта, що ремонтується чи обслуговується, називається:

1) операцією;

2) ремонтом машин;

3) технологічним процесом. @

51. Частина операції, при якій використовується постійна оснастка і поверхні об’єкта, називається:

1)  технологічним процесом;

2)  переходом; @

3)  позицією;

4)  установкою.

52. Частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці при ремонті чи обслуговуванні одного і того ж об’єкта, називається:

1) виробничим процесом;

2) операцією; @

3) переходом.

53. Ресурсне діагностування трактора виконується під час проведення:

1)  ТО-2;

2)  ТО-3; @

3)  ТО-1;

4)  СТО.

54. Ресурсне діагностування автомобіля виконується під час проведення:

1)  ЩТО;

2)  ТО-2; @

3)  ТО-1;

4)  СТО.

55. Перевірка і, за необхідності, регулювання гальм трактора відноситься до операцій:

1)  ТО-1;

2)  СТО;

3)  ТО-2;

4)  ТО-3. @

56. Перевірка працездатності двигуна трактора відноситься до операцій:

1)  ТО-2;

2)  СТО;

3)  ЩТО; @

4)  ТО-1.

57. Перевірка зовнішнім оглядом відсутності підтікань палива, оливи, електроліту, охолоджувальної рідини та усунення у випадку їх виявлення виконується при проведенні:

1)  ЩТО; @

2)  ТО-1;

3)  ТО-2.

58. Операція зливання відстою з фільтрів грубого очищення палива тракторного двигуна відноситься до операцій:

1)  ТО-2;

2)  ЩТО;

3)  ТО-1; @

4)  ТО-3.

59. Перевірка і, за необхідності, регулювання механізму керування поворотом гусеничного трактора відноситься до операцій:

1)  ТО-3;

2)  ТО-1;

3)  СТО;

4)  ТО-2. @

60. Перевірка і, за необхідності, регулювання вільного ходу керма трактора відноситься до операцій:

1)  ТО-1;

2)  ТО-2; @

3)  СТО;

4)  ТО-3.

61. Перевірка рівня оливи в складових частинах трактора і, за необхідності, доливання її до норми відноситься до операцій:

1)  ЩТО;

2)  ТО-1; @

3)  ТО-2;

4)  ТО-3.

62. Перевірка і, за необхідності, регулювання теплових зазорів газорозподільного механізму тракторного двигуна відноситься до операцій:

1)  СТО;

2)  ТО-2; @

3)  ТО-1;

4)  ТО-3.

63. Перевірка працездатності систем освітлення і сигналізації трактора відноситься до операцій:

1)  ТО-3;

2)  ЩТО; @

3)  ТО-1;

4)  ТО-2.

64. Перевірка тиску повітря в шинах трактора і, за необхідності, доведення його до норми відноситься до операцій:

1)  ЩТО;

2)  ТО-1; @

3)  ТО-2;

4)  ТО-3.

65. Операція огляду та очищення трактора від пилу і бруду проводиться при виконанні:

1)  ТО-1;

2)  ТО при підготовці до тривалого зберігання;

3)  ЩТО; @

4)  СТО.

66. Перевірка натягу гусениць трактора і, за необхідності, доведення його до норми відноситься до операцій:

1)  ЩТО;

2)  ТО-1;

3)  ТО-2; @

4)  ТО-3.

67. Заміна оливи в картері тракторного двигуна виконується при проведенні:

1)  ТО-2; @

2)  ЩТО;

3)  ТО-3;

4)  ТО-1.

68. Заміна оливи в картері автомобільного двигуна виконується при проведенні:

1)  ТО-2;

2)  ЩТО;

3)  СТО; @

4)  ТО-1.

69. При прийманні машин в ремонт складається:

1) відомість дефектів;

2) акт про нещасний випадок;

3) приймально-здавальний акт. @

70. Машина, що надходить в ремонт, повинна бути:

1) комплектною; @

2) розібраною;

3) розукомплектованою;

4) пофарбованою.

71. Для демонтажу шківів, зірочок, шестірень, підшипників застосовують:

1) гайковерти;

2) крани;

3) знімачі. @

72. Для викручування шпильок застосовують:

1) гайковерти;

2) викрутки;

3) ексцентрикові ключі. @

73. Найбільш поширеним способом миття вузлів і агрегатів є:

1) ультразвукове очищення;

2) механічне очищення;

3) струминне миття. @

74. Перед відправкою в ремонт машина повинна бути:

1) заправлена паливом;

2) обкатана;

3) очищена від бруду і продіагностована для визначення технічного стану. @

75. Яке обладнання застосовується для складання і розбирання посадок з натягом?:

1)  лебідки і домкрати;

2)  преси; @

3)  гайковерти;

4)  металорізальні верстати.

76. Яким документом визначається і регламентується порядок розбирання вузлів і агрегатів?:

1)  відомістю дефектів;

2)  приймально-здавальним актом;

3)  технологічною картою на розбирання. @

 

77. В результаті дефектування деталі:

1) вибраковують;

2) складають у вузли і агрегати;

3) ділять на три групи: придатні до подальшої експлуатації, непридатні до подальшої експлуатації, деталі, що потребують ремонту або відновлення. @

78. При проведенні дефектування складають:

1) акт дефектування;

2) відомість дефектів; @

3) карту дефектування.

79. Зовнішнім оглядом можна виявити:

1) комплектність, зломи, тріщини, викришування; @

2) легкість прокручування;

3) приховані дефекти.

80. Для виявлення дефектів в баках, радіаторах, камерах шин застосовують:

1) простукування;

2) перевірку на дотик;

3) пневматичний метод контролю. @

81. За способом виявлення дефекти бувають:

1) приховані і явні; @

2) зовнішні і внутрішні;

3) прості і складні.

82. Деталі, що вибраковуються помічають фарбою:

1) чорною;

2) зеленою;

3) червоною; @

4) синьою.

83. Люмінесцентну дефектоскопію застосовують:

1) при проведенні вимірювань розмірів деталей;

2) при виявленні прихованих дефектів; @

3) у процесі комплектування.

84. Дефектування проводиться при:

1) розбиранні машин і агрегатів; @

2) складанні машин і агрегатів;

3) обкатуванні машин.

85. Який інструмент не відноситься до універсальних вимірювальних засобів?:

1)  штангенциркуль;

2)  динамометричний ключ; @

3)  мікрометр;

4)  індикатор годинникового типу.

86. Дефектування деталей проводиться на дільниці:

1) складання;

2)  обкатки і випробування;

3)  контролю і сортування. @

87. Основна мета дефектування і сортування є:

1) правильне визначення стану деталей і спряжень; @

2)  вибраковування деталей;

3)  складання деталей в вузли і агрегати.

88. Яким із методів не можна виявити прихованих дефектів?:

1) люмінесцентною дефектоскопією;

2)  магнітною дефектоскопією;

3)  перевіркою на дотик. @

89. Яким із методів виявляють тріщини в головках і блоках циліндрів?:

1) рентгенівським методом;

2)  гідравлічним випробуванням; @

3)  перевіркою на дотик.

90. Ультразвукова дефектоскопія застосовується для:

1) виявлення прихованих дефектів; @

2)  виявлення явних дефектів;

3)  виявлення прихованих і явних дефектів.

91. Знос і зминання різьби, легкість прокручування підшипникових з’єднань, легкість переміщення шестірень і кареток, наявність втомних раковин можна виявити:

1)  зовнішнім оглядом;

2)  безпосереднім вимірюванням;

3)  перевіркою на дотик. @

92. Основне завдання комплектування полягає в:

1) забезпеченні правильного характеру спряжень деталей з рухомими і нерухомими посадками при мінімальному обсязі робіт по підгонці під час складання; @

2)  визначенні технічного стану деталей при розбиранні;

3)  поділі деталей за технічним станом на три групи.

93. З метою зрівноваження сил інерції, деякі деталі комплектують за:

1) розмірами;

2)  масою; @

3)  кольором.

94. Вузли й комплектні групи комплектують з придатних деталей:

1) чотирьох груп;

2)  трьох груп; @

3)  двох груп;

4)  однієї групи.

95. Якого способу комплектування немає?:

1) простого;

2)  складного; @

3)  селективного.

96. За якими критеріями підбирають шестірні?:

1) за вагою;

2)  за розмірами;

3)  за безшумністю роботи, радіальним та торцевим биттям. @

97. Складання вузлів і агрегатів проводять у відповідності з:

1) технологічною картою відновлення;

2)  технологічною картою на складання; @

3)  операційною картою.

98. Вкажіть правильну послідовність проведення складальних робіт:

1) деталі складають у зчленування, потім у вузли, далі з вузлів у агрегати, з агрегатів у машини; @

2)  з деталей складають агрегати, з агрегатів вузли, з вузлів – машину.

3)  з вузлів складають деталі, з деталей агрегати, з агрегатів – машину.

99. Для контролю моменту затягування при складанні різьбових з’єднань застосовують:

1)  ріжкові гайкові ключі;

2)  динамометричні ключі; @

3)  гайковерти.

100. Болти і шпильки в чавунні деталі вкручують на глибину не меншу:

1) 0,8 діаметра; @

2)  2 діаметра;

3)  1,1 діаметра.