Перейти к содержимому
Главная страница » Тести з біосферології

Тести з біосферології

Тести з біосферології: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Навчальний предмет Основи екології та біосферології Денна форма

Тест №3

І рівень (по 2 бали)

1. Який розділ екології вивчає живу природу на рівні екосистем:

А. Аутекологія

Б. Синекологія

В. Демекологія

2. Екологічну групу рослин, що здатні витримувати більше чи менше затінення, але добре ростуть і на світлі називають:

А. Світлолюбиві

Б. Тіньовитривалі

В. Тіньолюбиві

3. Основоположником популяційної екології слід вважати:

А. Елтона

Б. Вернадського

В. Догеля

4. Екологічний сенс дії їжі як екологічного фактора для тварин має межа витривалості:

А. Нижня

Б. Верхня

В. Верхня та нижня

5. Екологічну область товщі води в океані називають:

А. Батіаль

Б. Пелагіаль

В. Бенталь

6. Переважна більшість наземних організмів є:

А. Еврібатними

Б. Мезобатними

В. Стенобатними

7. До якої екологічної групи мешканців ґрунту належить дощовий черв’як:

А. Мезофауна

Б. Макрофауна

В. Мегафауна

8. Екстенсивністю зараження живителя називають:

А. Кількість не заражених особин живителя від усіх обстежених

Б. Відсоток заражених паразитом живителів від усіх обстежених

В. Кількість паразитів на одній особині живителя

9. Які ритми називають цирканними:

А. Добові

Б. Річні

В. Припливно-відпливні

10. Взаємовигідне існування двох видів називають:

А. Аменсалізм

Б. Мутуалізм

В. Конкуренція

11. Система життєвих форм базується на ознаках:

А. Морфологічних

Б. Фенологічних

В. Генеративних

12. Екологічну групу наземно-водних рослин, що частково занурені у воду, ростуть по берегам водойм, на болотах та мілководдях називають:

А. Гігрофіти

Б. Гідатофіти

В. Гідрофіти

13. Оптимальна щільність у популяції підтримується без зниження чисельності тварин при регуляції через:

А. Структуру

Б. Розселення

В. Поведінку

14. Біотичний потенціал це:

А. Різниця між народжуваністю та смертністю у популяціях

Б. Теоретичний максимум нащадків від однієї пари

В. Реальний показник народжуваності у популяції

15. Оптимізація фізіологічних процесів, що призводить до підвищення життєздатності при сумісному існуванні, одержала назву:

А. Трофолаксис

Б. Стрес

В. Ефект групи

16. Як називають організм чи сукупність організмів, що виникли з однієї зиготи:

А. Партикули

Б. Генети

В. Рамети

17. До якої екологічної групи рослин належать: кульбаба, липа, клен, ялина, береза, сосна:

А. Гідрохори

Б. Автохори

В. Анемохори

18. Як називають розподіл особин ценопопуляції за віковими станами:

А. Вікова група

Б. Віковий період

В. Віковий спектр

19. Форезія є прикладом зв’язків:

А. Фабричних

Б. Форичних

В. Трофічних

20. Континуумом рослинності називається:

А. Чітка (етапна) зміна одних видів рослин іншими вздовж градієнту місцеіснування

Б. Безперервна зміна одних видів рослин іншими вздовж градієнту місцеіснування

В. Будь-яка зміна одних видів рослин іншими вздовж градієнту місцеіснування

ІІ рівень тесту (по 6 балів)

1. До гетеротермних організмів належать:

А. Серпокрильці

Б. Летючі миші

В. Лисиці

Г. Ведмеді

Д. Зайці

2. Які з зазначених механізмів забезпечують підтримання генетичної структури популяції:

А. Віковий крос

Б. Статева вибірковість

В. Хімічна регуляція

Г. Стрес

3. Які з зазначених факторів є безпосередньою причиною виникнення територіальності в процесі еволюції:

А. Агресивність

Б. Щільність популяції

В. Умови необхідні для розмноження

Г. Економічно виправдана охорона ресурсів

Д. Конкуренція

4. Які з вказаних властивостей характерні для стад:

А. Полегшують виконання лише певних функцій в житті виду

Б. Відбуваються усі основні функції життя виду

В. Постійні утворення

Г. Тимчасові утворення

5. До екологічної групи планктону відносяться:

А. Інфузорії

Б. Кісткові риби

Г. Джгутикові

Д. Плаваючі личинки ракоподібних

Е. Водні жуки

 

Відповіді  до тесту

ВАРІАНТ
1234

І РІВЕНЬ

    1Б  
    2Б  
    3А  
    4А  
    5Б  
    6В  
    7Б  
    8Б  
    9
Б
  
    10Б  
    11А  
    12В  
    13Б  
    14Б  
    15В  
    16Б  
    17В  
    18В  
    19Б  
    20Б  
 
    1А, Б,Г  
    2А, Б  
    3А, Г,Д  
    4Б, В  
    5А. Г.Д