Перейти к содержимому
Главная страница » Тести з історії України збірник

Тести з історії України збірник

Тести з історії України збірник: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства, називається:

А. джерелознавство; Б. археологія;

В. геральдика; Г. археологія.

Тестування з історії України

3. Неповноправних людей на русі, які з тих чи інших причин вибули зі свого соціального середовища (роду, общини), називали:

А. холопи; Б. смерди; В. челядь. Г. ізгої.

4. Який князь здійснив хрещення Русі?

А) Олег Б) Ігор В) Святослав Г) Володимир.

5. Яка галузь економіки була провідною в період Київської Русі?

А) землеробство; Б) металургія; В) бджільництво; Г) каменярство.

6. Укажіть, які з наведених проблем, що виникали впродовж існування Київської Русі, належать до внутрішньої політики держави.

1) підпорядкування окремих земель центру;

2) боротьба з кочівниками;

3) подолання усобиць;

4) установлення рівноправних відносин із державами Європи та Близького Сходу;

5) зміцнення князівської влади;

6) упорядкування збирання данини.

А) 1,2,4,6 Б) 2,3,5,6. В) 1,3,5,6; Г) 1,3,4,5

Зразок теста з історії України

8. Укажіть правильний варіант заповнення пропусків у тексті. Першим із київських князів почав карбувати монети

З одного боку монети був образ Христа, з іншого — постать князя. На де­яких монетах замість Христа карбувався знак__________________.

А) Святослав; тризуба; Б) Олег; орла; В) Ярослав; орла; Г) Володимир; тризуба.

9. Перша битва руських воїнів із монголо-татарами відбулася в 1223 р. на річці:

А) Дніпро; Б) Калка; В) Прип’ять; Г) Сіверський Донець.

10. Укажіть, за правління якого князя відбулося об’Єднання Волині й Галичини в одне князівство.

А) Мстислав Ізяславич; Б) Володимира; В) Роман Мстиславич; Г) Ярослав Осмомисл.

11. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«…государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми,

…що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку

Віру святої римської церкви… Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі

Навік приєднати до королівства Польського».

У якій угоді були зазначені ці умови?

А. Кревській унії 1385 р. Б. Городельській унії 1413 р.

В. Люблінській унії 1569 р. Г. Берестейській унії 1596 р

12. ПІд чиїм керівництвом у 1550 – ті рр. була зведена перша відома Січ на острові Хортиця?

А) Д. Вишневецького;

Б) К. Косинського;

В) І. Підкови;

Г) С. Кішки.

13. Укажіть, коли було укладено Берестейську унію.

А) 1569 р.;

Б) 1596 р.;

В) 1385 р.

Г) 1392 р.

14. Укажіть, де українське повстанське військо здобуло третю перемогу над поляками в Національно-визвольній війні.

А) Під Жовтими Водами;

Б) під Корсунем;

В) під Пилявцями;

Г) під Зборовом.

15. За умовами Білоцерківського договору 1651 р.

1. польський король зобов’язувався припинити воєнні дії проти союзника гетьмана –

Московського царства.

2. козацький реєстр встановлювався в 20 тис. осіб, шляхта одержувала дозвіл вернутися

До своїх маєтків.

3. козацькою територією визнавалися лише землі Київського воєводства.

А 1, 2; Б 1, 3; В 2, 3; Г 1, 2, 3

16. Укажіть, які з наведених подій Національно-визвольної війни українського народу відбулись у 1648 р.

1) Батозька битва; 2) битва під Жовтими Водами; 3) бітва під Берестечком; 4) битва під Корсунем;

5) битва під Пилявцями; 6) Білоцерківський договір; 7) Жванецька облога; 8) Зборівський договір.

17. Хто з цих гетьманів керував Україною під час Північної війни?

А) І. Самойлович;

Б) І. Мазепа; В) Д. Апостол;

Г) К. Розумовський.

18. Вечный мир» в 1686 г. был подписан между:

А) Польшей и Швецией;

Б) Польшей и Москвой;

В) Московией и Турцией

19. Коли відбулась Переяславська Рада?

А) 1 жовтня 1653р.

Б) 31 грудня 1653р.

В) 8 січня 1654р.

Г) 28 січня 1654р

20. Укажіть, яку назву мав вищий орган Української Народної Республіки після повалення Гетьманату.

А Рада народних комісарів;

Б Директорія;

В Центральна Рада;

Г Надзвичайна комісія.

21. Українська держава, створена відповідно до Третього Універсалу, мала офіційну назву:

А Українська Соціалістична Радянська Республіка;

Б Українська Держава;

В Українська Радянська Соціалістична Республіка;

Г Українська Народна Республіка.

22. Берестейську угоду із Центральними державами було укладено урядом:

А)  Української Центральної Ради;

Б)  Української держави;

В)  Директорією;

Г)  ЗУНР.

23. Укажіть, як називався уряд ЗУНР.

А. Генеральний Секретаріат;Б. Рада Міністрів; В. Рада народних комісарів Г. Державний Секретаріат

24. Укажіть, як називалися регулярні війська ЗУНР.

А. Українські Січові Стрільці; Б. «Український військовий клуб імені П. Полуботка»;

Б. галицький полк Січових стрільців; Г. Українська Галицька армія.

25. Укажіть, які з наведених положень характеризують нову економічну політику.

1) Упровадження обов’язкової трудової повинності;

2) заміна продрозкладки продовольчим податком;

3) передача дрібних і середніх підприємств приватним власникам;

4) націоналізація промисловості;

5) уведення стабільної валюти — червінця;

6) відновлення поміщицького землеволодіння;

7) перехід від зрівняльної до диференційованої грошової оплати праці.

А 1,2,4,6; Б 1,3,4,6 В 1,5,6,7 Г 2,3,5,7

26. Хто такі ”декабристи”?

А) течія в літературі

Б) таємна політична організація

В) цукрова компанія

Г) прихильники зимової рибалки

27. Укажіть, якими були джерела індустріалізації.

1) Іноземні інвестиції;

2) перекачування ресурсів із сільського господарства;

3) кошти, отримані від продажу денаціоналізованих підприємств;

4) Збільшення тривалості робочого дня;

5) прибутки від реалізації продукції на зовнішньому ринку;

6) підвищення норм виробітку та зменшення розцінок за вироблену про­дукцію

А)1,3,5; Б) 1,2,3,5; В) 1,3,4,5; Г) 2,4,6.

28. Німецький план післявоєнного «нового порядку» для України та інших радянських земель отримав назву:

А. «Вайс»; Б. «Цитадель»; В. «Ост»; Г. «Бліцкриг»

29. Укажіть, до якого свята радянське керівництва вимагало приурочити звільнення Києва.

А) День народження В. Леніна ; Б) день народження Й. Сталіна;

В) Річниця Жовтневої революції; Г) річниця встановлення радянської влади в Україні.

Тестування з історії України

31.Укажіть, які з наведених положень називають основні напрямки розвит­ку економіки в період правління Микити Хрущова.

1) Освоєння цілини; 2) розвиток інформаційних технологій; 3) гасло «Наздогнати та перегнати Америку»;

4) утягування промисловості в «гонку озброєнь»; 5) упровадження енергозберігаючих технологій;

6) пріоритет розвитку легкої промисловості.

А )1,3,4; Б) 2,4,5 В) 1,3,6 Г) 2,3,6

32. Яке поняття розкривав І. Світличний у своїй роботі, говорячи: «це послідовна, чітко спрямована, а часто й стихійна світоглядність людей, не сумна (повністю чи частково) з офіційно проголошеною комуністичною ідеологією, а також розбудованою на основі цієї ідеології політичною системою однопартійної тоталітарної диктатури панівної імперської нації й веденою нею політикою..»?

А) дисиденство

Б) патріотизм

В) колабораціонізм

Г) зрадництво

33. Хто з керівників СРСР висував гасло побудови комунізму в найближчі 20 років і закликав «догнати та перегнати Америку!»?

А) Й. Сталін

Б) М. Хрущов

В) Л. Брежнєв

Г) М. Горбачов

34. Помер великий князь руський … І заповів снам своїм: «Тепер же поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяславль, а Ігорю – Володимир, а В’Ячаславу – Смоленськ.

Який великий Князь київський запровадив таку систему престолонаслідування?

А) Володимир Великий

Б) Ярослав Мудрий

В) Володимир Мономах

Г) Мстислав Великий

35. Як називалася будівля, де загинули останні захисники міста під час штурму Києва монголами в 1240 р.?

А) Десятинна церква

Б) Софійський собор

В) золоті ворота

Г) Києво-Печерська лавра

36. Конституція України була прийнята:

А) 28 червня 1996 г.; Б) 24 серпня 1991г.; Г) 7 червня 1995 р.

37. З іменем якого радянського лідера пов’Язують появу понять «гласність», «нове політичне мислення», «демократизація»?

А. Л. Брежнєва; Б. Ю. Андронова; В. К. Черненка; Г. М. Горбачова

38. Яке питання було винесено на референдум 1 грудня 1991 р.

А. Про затвердження посади Президента України

Б. Про затвердження Акта проголошення незалежності України.

В. про реформування СРСР на демократичних засадах

Г. Про внесення змін до Конституції України.

39. Які поняття і терміни, потрібно використовувати, характеризуючи період стародавня історія України.

А) Християнізація, «Змієві вали», «тестьЄвропи», «Руська правда»

Б) Привласнююче господарство, археологічна культуа осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян

В) Князівські усобиці, удільні землі, федеративна монархія.

Г) Язичництво, полюддя, уроки, погости

Д) Фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта

40. Генеральний судді:

А) здійснювали судочинство

Б) контролював прибутки та видатки

В) керував військовим постачанням і артилерією

Г) хранитель військової коругви, ад’ютант гетьмана

Д) керував Генеральною військовою канцелярією, відав зовнішньою політикою.