Перейти к содержимому
Главная страница » Тести з математики 1 курс коледжу

Тести з математики 1 курс коледжу

Тести з математики 1 курс коледжу: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

ВарІант 1

Частина перша

Завдання 1-12 пропонують чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА Відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть Правильну, На Вашу думку, відповідь та запишіть букву відповіді на бланку у відповідному рядку.

1. Сторони прямокутника дорівнюють . Знайдіть площу прямокутника, та результат запишіть у стандартному вигляді:

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

 2. Дано коло діаметром 10 см із центром O. Діаметр AB утворює з хордою BC кут 30º. Виберіть правильне твердження.

А)

Б)

В) DABC — правильний.

Г) Периметр трикутника AOC дорівнює 15 см.

Відповідь:

3.  Виконайте віднімання: .

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

4. Тест.  Виконайте ділення:

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

5.  Знайдіть значення виразу при .

А)

Б)

В) 2,5

Г)

Відповідь:

6. Функція задана формулою . Виберіть правильне твердження.

А) Область визначення цієї функції усі дійсні числа

Б) Графік цієї функції – гіпербола, яка розміщена в першій та другій чвертях.

В) Графік цієї функції має вигляд:

Г) При X > 0 значення цієї функції завжди від’ємне

Відповідь:

7.  При яких значеннях A і B рівність є тотожністю?

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

8.  Знайдіть корні рівняння .

А)

Б) ;

В)

Г)

 

Відповідь:

 

 

9.  Дано прямокутник ABCD, у якому О — точка перетину діагоналей, a = 25°. Виберіть правильне твердження.

А) AC ¹ BD.

Б) b = 65°.

В) a + g = 60°.

Г) OB < OA.

Відповідь:

геом-08-все-рис.jpg

10.  Дано трикутник KLM. Сторону KL Точками С1, С2, С3 поділено на чотири рівні частини. Через точки С1, С2, С3 проведено прямі, які паралельні стороні KM і перетинають LM у точках А1, А2, А3. Виберіть правильне твердження.

А) А1А2 = LM.

Б) LM = 4A2A3

в) MA1 > А3L

Г) А1L < 3MA1.

Відповідь:

геом-08-все-рис.jpg

11. Тест.  У прямокутному трикутнику АВС катет AC = 5 дм, гіпотенуза АВ = 13 дм. Виберіть правильне твердження.

А) ВС2 + АB2 = AC2

Б) BC > 13 дм.

в) Катет ВС = 12 дм.

Г) ВС = .

Відповідь:

геом-08-все-рис.jpg

12.  Дано прямокутний трикутник ABC; ÐACB = 90°, CF — висота. Відомо, що AF = 9 см, FB = 25 см. Виберіть правильне твердження.

А) Трикутники ABC і ACF рівні.

Б) Трикутники AFC і CFB рівні.

В)

Г) CF= 15 см.

Відповідь:

 

 

ВарІант 2

Частина перша

Завдання 1-12 пропонують чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА Відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть Правильну, На Вашу думку, відповідь та запишіть букву відповіді на бланку у відповідному рядку.

1. Тест. Сторони прямокутника дорівнюють . Знайдіть площу прямокутника, та результат запишіть у стандартному вигляді:

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

2. Дано коло з центром O. Діаметр AB дорівнює 12 см і утворює з радіусом OC кут 90º. Виберіть правильне твердження.

А)

Б)

В) BC = 6 см.

Г) AC = AB.

Відповідь:

3. Виконайте віднімання: .

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

4. Виконайте ділення:

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

5. Знайдіть значення виразу при X = 3.

А)

Б)

В) 16

Г)

Відповідь:

6. Функція задана формулою . Виберіть правильне твердження.

А) Область визначення цієї функції – всі дійсні числа

Б) Графік цієї функції – гіпербола, яка розміщена в першій та третій чвертях.

В) Графік цієї функції має вигляд:

Г) При X < 0 значення цієї функції завжди додатні

Відповідь:

7. При яких значеннях A і B рівність є тотожністю?

А)

Б)

В)

Г)

Відповідь:

Тест 8. Знайдіть корні рівняння .

А)

Б) ;

В)

Г)

 

Відповідь:

 
 

9. Дано квадрат KLMN. Виберіть правильне твердження.

А) a + b = 45°.

Б) g = 2a.

В) b + g = 120°.

Г) b < 45°.

Відповідь:

геом-08-все-рис.jpg

10. У прямокутнику ABCD точки E і F — середини сторін AB і BC відповідно, EF = 3 дм. Виберіть правильне твердження.

А) Відрізок EF паралельний AC.

Б) AC = 8 дм.

в) AC = 3EF.

Г) AC < 2EF.

Відповідь:

геом-08-все-рис.jpg

11. У прямокутному трикутнику АВС катет АС = 9 м, гіпотенуза АВ = 15 м. Виберіть правильне твердження.

А) AC2 = АВ2 + ВС2

Б) Катет ВС > 15 м

в) Катет ВС = 12 м

Г) ВС = AC

Відповідь:

геом-08-все-рис.jpg

12. Дано прямокутний трикутник ABC; ÐACB = 90°, CF — висота. Відомо, що AF = 16 см, FB = 25 см. Виберіть правильне твердження.

А) Трикутники ABC и ACF подібні.

Б) Трикутники AFC и CFB рівні.

В)

Г) CF< 15 см.

Відповідь: