Перейти к содержимому
Главная страница » Тести з пірології

Тести з пірології

Тести з пірології: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Питання тестов з лісової пірології (відкрита форма).

1.  Лісова пожежа – це…

2.  Кромка пожежі – це…

3.  Фронт пожежі – це…

4.  Лісопожежний пояс – це…

5.  Мінералізована смуга –це…

6.  Протипожежне впорядкування лісового фонду – це…

7.  Протипожежний розрив – це…

8.  Протипожежний заслон – це…

9.  Засічка пожежі – це…

10.Відпал – це…

11.Відпал гребінкою – це…

12. Випереджувальний вогонь – це…

13. Верхова пожежа – це…

14. Низова пожежа – це…

15. Рухлива пожежа – це…

16. Стійка пожежа – це…

17.Торф’яна пожежа – це…

18. Ступінчастий відпал – це…

19. ПХС – це…

20. АСУ – це…

21. Локалізація пожежі – це…

22. Активний горючий матеріал – це…

23. Обмежувальні протипожежні об’єкти – це…

24. Фланг пожежі – це…

25. Визначення пожежної небезпеки – це…

26. Клас пожежної небезпеки – це…

27. Пожежна небезпека за умовами погоди – це…

28.Природна пожежна небезпека – це…

29.Змочувач – це…

30.Лісопожежна тактика – це…

Відповіді на запитання з лісової пірології (відкрита форма).

1.  – нескероване людиною розповсюдження вогню по лісовій території.

2.  – смуга горіння, яка безперервно просувається по горючому матеріалу, на якій загорання основного горючого матеріалу відбувається з максимального для пожежі щільністю тепловиділення.

3.  – тактична частина кромки, що рухається з найбільшою середньою швидкістю, визначеною за період не менший хвилини.

4.  – витягнута зо довготою смуга на поверхні Землі, яка характеризується певними термінами початку та закінчення пожежонебезпечного сезону.

5.  – захисна смуга, створена видаленням рослинних горючих матеріалів до мінерального ґрунту.

6.  – система заходів на території лісового фонду, що попереджує та обмежує виникнення розповсюдження та розвиток пожеж, полегшує їх виявлення та ліквідацію.

7.  – протипожежний бар’єр у вигляді широкої просіки з дорогою посередині.

8.  – протипожежний бар’єр у вигляді смуги з природних перешкод і лісових ділянок між ними, які очищені від захаращення з мінералізованими смугами.

9.  – визначення місця пожежі за азимутами з двох або більше пожежних спостережливих пунктів.

10. – випалювання горючих матеріалів перед кромкою пожежі.

11. – відпал проти фронту пожежі, при якому запалення надґрунтового покриву проходить по лініях перпендикулярних до опорної смуги.

12. – відпал, що здійснюється вогнем, який рухається за напрямком руху кромки пожежі.

13. – рід пожежі, при якій горять усі яруси насадження.

14. – рід пожежі при якій на фронті горять нижні яруси рослинності лісового біогеоценозу.

15. – рослинна пожежа з швидкістю просування кромки більше 0.5 м/хв.

16. – рослинна пожежа з середньою швидкістю просування кромки 0.5 м/хв. та менше.

17. – рід пожежі при якій основним горючим матеріалом є торф’яний горизонт ґрунту.

18. – зустрічний низовий вогонь, спрямований одночасно або послідовно від двох та більше паралельних опорних смуг.

19. – спеціалізовані лісопожежні підрозділи лісогосподарських підприємств.

20. – сукупність адміністративних і економіко-математичних методів засобів вичислювальної техніки та зв’язку які дозволяють здійснювати реєстрацію передачу та обробку інформації.

21. – дії, які забезпечують запобіганню розповсюдження пожежі.

22. – рослинний горючий матеріал по шару якого відбувається незалежне розповсюдження горіння.

23. – система роз’єднувальних ліній в лісі які перешкоджають швидкому розповсюдженню пожеж, спрощують їх гасіння.

24. –тактична частина кромки, що рухається в середньому перпендикулярно напрямку руху фронту та паралельно цьому напрямку.

25. –сукупність вимірів і розрахунків в результаті яких знаходять чисельну характеристику поточної пожежної небезпеки.

26. – частина шкали тієї чи іншої пожежної небезпеки, яка виражає її кількісну оцінку.

27. – пожежна небезпека, що обумовлена погодою при незмінних пожежних особливостях території, що охороняється та джерелах вогню.

28. – пожежна небезпека території, що охороняється яка обумовлена її особливостями протягом багаторічного періоду при припущенні незмінної наявності джерел вогню які можуть стати причиною пожежі.

29. – поверхнево – активна речовина, яка знижує поверхневий натяг води, водних розчинів деяких вогнегасних речовин і підвищує їх вогнегасний ефект.

30. – теорія і практика гасіння лісових пожеж, тобто розміщення засобів гасіння в просторі, послідовність дій, вибір і поєднання способів гасіння спрямованих на найшвидшу ліквідацію пожежі.

Закриті питання з лісової пірології

1.  Які види протипожежних бар’єрів відносяться до групи “бар’єри з наявністю горючих матеріалів низької пожежної небезпеки”:

А) смуги з листяних порід;

Б) заслони;

В) протипожежні розриви.

2.  Які види протипожежних бар’єрів відносяться до групи “бар’єри з обмеженою кількістю горючих матеріалів”:

А) мінералізовані смуги;

Б) заслони;

В) шосейні дороги.

3.  В який колір на пожежній карті замальовують пожежний виділ, віднесений до п’ятого класу пожежної небезпеки:

А) жовтий;

Б) синій;

В) зелений.

4.  Які види протипожежних бар’єрів відносяться до групи “практично не горимих”:

А) лісові дороги;

Б) зоране поле;

В) мінералізовані смуги.

5.  До якого виду лісової пожежі відноситься пожежа, якщо об’єктом горіння є стовбури дерев:

А) низовий;

Б) верховий;

В) торф’яний.

6.  Який з способів відпалу є найбільш безпечним:

А) плямистий;

Б) ступінчастий;

В) випереджувальний вогонь.

7.  Які типи лісу найбільш небезпечні в пожежному відношенні:

А) свіжа грабова діброва;

Б) свіжа грабова бучина;

В) свіжий дубовий субір.

8.  Які лісові об’єкти відносяться до третього класу природної пожежної небезпеки:

А) сосняки типів В2;

Б) хвойні молодняки;

В) листяні насадження С2.

9.  За якими показниками розраховується комплексний гідротермічний показник:

А) температурою повітря, швидкість вітру;

Б) вологість повітря, температура повітря;

В) вологість повітря, швидкість вітру.

10. Які види лісових горючих матеріалів відносяться до групи “найбільш часто горимих”:

А) зелені мохи;

Б) напіврозкладена лісова підстилка;

В) минулорічна відмерла трава.

11. Які лісові об’єкти за класифікацією І. С. Мелехова відносяться до групи “з помірною небезпекою загорання” в соснових типах лісу:

А) сосняк – квасеничник;

Б) сосняк – брусничник;

В) сосняк – довгомошник.

12. Які лісові об’єкти відносяться до другого класу природної пожежної небезпеки:

А) хвойні молодняки;

Б) сосняки типів А2 В2С2;

В) смеречники типів С2 Д2.

13. При якій відносній вологості повітря можливий перехід низової пожежі у верхову:

А) 50 – 60 %;

Б) 50 – 40 %;

В) 30 – 20 %.

14. При якому значенні КП за умовами погоди в лісі наступає другий клас пожежної небезпеки:

А) КП= 800;

Б) КП= 1800;

В) КП= 2800.

15. При якому значенні КП за умовами погоди в лісі наступає середня пожежна небезпека:

А) КП= 500;

Б) КП= 1500;

В) КП= 2500.

16. Яка середня швидкість розповсюдження низової пожежі за Курбатським:

А) 1 – 3 м/хв;

Б) 4 – 5 м/хв;

В) 5 – 6 м/хв.

17. В яких насадженнях повторні пожежі є більш руйнівними:

А) соснових;

Б) смерекових;

В) модринових.

18. При якому значенні КП за умовами погоди наступає в лісі високий клас пожежної небезпеки:

А) 3700;

Б) 4500;

В) 10200.

19. Які вогнегасні речовини використовують при гасінні торф’яних пожеж:

А) піни;

Б) поверхнево – активні речовини;

В) суспензії.

20. Яка допускається мінімальна ширина мінералізованої смуги?

А) 1 м;

Б) 1.4 м;

В) 1.8 м.

21. Які лісові об’єкти за класифікацією І. С. Мелехова відносяться до групи “легкогоримих” смеречників?

А) смеречник – квасеничник;

Б) смеречник осоково-сфагновий;

В) смеречник зеленомошник.

22. Які види лісових горючих матеріалів за І. С. Мелеховим відносяться до найчастіше займаних?

А) опала хвоя, опалі дрібні хвойні гіллячки;

Б) пні порубочні рештки;

В) зелені мохи, напіврозкладена лісова підстилка.

23. Які лісові об’єкти відносяться до третього класу природної пожежної небезпеки?

А) сосняки типів В2;

Б) смеречники типів С3;

В) яличники типів Д3.

24. Яка ширина лісокультурних протипожежних розривів?

А) 4 – 6 м;

Б) 8 – 12 м;

В) 16 – 24 м.

25. Які види лісових горючих матеріалів відносяться до групи “майже не горимі” за класифікацією І. С. Мелехова:

А) опад з берези;

Б) широколистяні лісові трави у вегетуючому стані;

В) брусниця, чорниця.

26. Які види протипожежних бар’єрів відносяться до групи комбінованих?

А) смуги з сільгоспкористування;

Б) заслони;

В) смуги з листяних порід.

27. Які показники при визначенні пожежної небезпеки відносяться до перемінних факторів?

А) особливості лісових горючих матеріалів, кліматичні умови, рельєф місцевості;

Б) доступність лісу для людини, наявність природних лісопожежних бар’єрів;

В) кількість опадів, напрям і сила вітру, вологість і температура повітря.

28. Які лісові об’єкти за класифікацією І. С. Мелехова більш небезпечні в пожежному відношенні?

А) сосняки брусничники;

Б) сосняки верескові;

В) сосняки чорничники.

29. Який з способів відпалу є найбільш небезпечним?

А) пуск вогню “гребінкою”;

Б) випереджувальний вогонь;

В) ступінчастий вогонь.

30. Які деревні породи є найбільш пожежостійкими?

А) модрина, осика;

Б) смерека, береза;

В) сосна, ялиця.

Відповіді на запитання закритої форми:

Питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповідь

А

А

В

Б

Б

Б

В

В

Б

В

Питання

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Відповідь

Б

Б

Б

А

Б

А

Б

Б

Б

Б

Питання

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Відповідь

В

А

А

А

Б

Б

В

Б

Б

А