Перейти к содержимому
Главная страница » Тести з радіобіології з відповідями

Тести з радіобіології з відповідями

Тести з радіобіології з відповідями: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тестові питання (відкритого типу) З РАДІОБІОЛОГІЇ

1.  Радіочутливість – це …

2.  Радіостійкість – це …

3.  Летальна доза опромінення – це доза при якій…

4.  Напівлетальна (сублетальна) доза випромінювання – це

5.  Період напіврозпаду – Це…

6.  Грей (Гр)Це….

7.  Беккерель (Бк) – це ….

8.  Бер (Бр) – це …

9.  Гр еквівалентний

10.Зіверт еквівалентний…..

11.Середнє значення коефіцієнта якості для A-випромінювання становить…

12.Середнє значення коефіцієнта якості для гамма-випромінювання становить

13.Період напівочищення – це….

14.Коефіцієнт затримки – це……

15.Коефіцієнт переходу – це…..

16.Коефіцієнт накопичення – це …

17.Класи радіобіологічних ефектів : ;

18.До соматичних радіобіологічних ефектів відносяться:

19. До генетичних радіобіологічних ефектів відносяться:

20. Допустиме разове опромінення населення в нормальних умовах становить:

Відповіді на Тести з радіобіології

1.  Радіочутливість – це …Властивість організмів реагувати на малі дози опромінення;

2.  Радіостійкість – це властивість організмів переносити…Летальні і сублетальні дози опромінення;

3.  Летальна доза опромінення – це доза при якій…Гинуть всі опромінені особини;

4.  Напівлетальна (сублетальна) доза випромінювання – це доза при якій…Гине половина опромінених рослин;

5.  Період напіврозпаду – Це… час, протягом якого активність елемента зменшується в 2 рази.

6.  Грей (Гр)Це….доза поглинутої радіації, яка дорівнює 1 Дж на 1 кг маси.

7.  Беккерель (Бк) – це ….одиниця радіоактивності, що дорівнює 1 розпаду за сек.

8.  Бер (Бр) – це …

9.  Гр еквівалентний … 100 рад

10.Зіверт еквівалентний…..100 бер

11.Середнє значення коефіцієнта якості для A-випромінювання становить… 20

12.Середнє значення коефіцієнта якості для гамма-випромінювання становить … 1

13.Період напівочищення – це….Час, протягом якого мігрує половина даного радіонукліду з рослинності в лісову підстилку.

14.Коефіцієнт затримки – це……Відношення кількості радіонуклідів, що випали на дану територію до кількості радіонуклідів затриманих кронами;

15.Коефіцієнт переходу – це…..Відношення сумарної активності фітомаси (Бк/кг) до щільності забруднення грунту радіонуклідами (кБк/кг).

16.Коефіцієнт накопичення – це …Відношення сумарної активності фітомаси (Бк/кг) до активності грунту (Бк/кг).

17.Класи радіобіологічних ефектів : Соматичні і генетичні;

18.До соматичних радіобіологічних ефектів відносяться: Радіаційна стимуляція, променева хвороба, морфологічні зміни, прискорення старіння, скорочення життя і смерть;

19.До генетичних радіобіологічних ефектів відносяться: Генні мутації, хромосомні абберації, геномні мутації.

20.Допустиме разове опромінення населення в нормальних умовах становить: 5 Бер;