Перейти к содержимому
Главная страница » Тести з зоології з відповідями

Тести з зоології з відповідями

Тести з зоології з відповідями: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тестові завдання з зоології (закрита форма)

1. Найбільш характерною із перечислених ознак найпростіших

А. Відсутність скелету

В. Здатність до інцистуванля

С. Мікроскопічні розміри (0,1мм)

Д. Рефлекторні рухові реакції

Е. Фагоцитарний спосіб життя

2. Як відбувається зараження ехінококом?

А. Під час купання

В. При вживанні зараженого м’яса

С. При контакті з собаками

Д. При контакті з хворими

Е. Через шкіру

3.Для якої тварини характерне розмноження на стадії личинки?

А. Ехінокок

В. Аскарида

С. Біла планарія

Д. Нереїда

Е. Гідра

4.Які органи виділення у плоских червів

А. Максилярні залози

В. Метанефридії

С. Метанефричні нирки

Д. Ниркові міхурці

Е Протонефридії

5. Як дихають сисуни, стьожкові черви аскариди?

А. Анаеробне дихання шляхом розкладу глікогену

В. Зябрами

С. Легенями

Д. Поверхнею тіла

Е. Трахеями

6. Які з названих тварин є роздільностатевими?

А. Війчасті черви

В. Власне круглі черви

С. Малощитинкові черви

Д. Сисуни

Е. Стьожкові черви

7. Скільки відділів входять до передньої кишки дощового черв’якА.?

А. Один відділ

В. Два відділи

С. П’ять відділів

Д. Чотири відділи

Е. Три відділи

8.У яких тварин спостерігається партеногенез?

А. Еймерія

В. Гідра

С. Молочна планарія

Д. Бджола медоносна

Е. Сцифомедузи

9.Як називається розділ зоології, що вивчає павукоподібних?

А. Арахнологія

В. Ентомологія

С. Акарологія

Д. Герпетологія

С. Теріологія

10. Що таке партеногенез?

А. Розмноження поділом надвоє

В. Розмноження багаторазовим поділом

С. Розмноження пупкуванням

Д. Розмноження статевим шляхом

Е. Розмноження статевим шляхом без запліднення

11. Яких ви знаєте безхвостих земноводних?

А. Червуга

В. Саламандра

С. Тритон

Д. Европейський протей

Е. Часничниця

12. У яких представників земноводних виражена турбота про потомство?

А. У хвостатих

В. У безногих

С. У крокодилів

Д. У черепах

Е. У безхвостих

13. Назвіть найменших представників класу птахів, що живуть в Україні?

А. Вісянки

В. Голубі синиці

С. Кропивники.

Д. Корольки.

Е. Малинівка

14. Скільки пар ніг мають дорослі комахи?

А. Два

В. Чотири

С. Шість

Д. Три

С. П’ять

15. Який статус в Україні має п’явка медична?

А. Зниклі

В. Зникаючі

С. Вразливі

Д. Рідкісні

Е. Невизначені

16. Який статус в Україні має широкопалий рак?

А. Вразливі

В. Рідкісні

С. Невизначені

Д. Недостатньо відомі

Е. Відновлені.

17. Який статус в Україні має жук-олень?

А. Зниклі

В. Зникаючі

С. Вразливі

Д. Рідкісні

Е. Невизначені

18. Який з зазначених видів м’якунів занесено до Червоної Книги України?

А. Моторний слизун

В. Великий слизун

С. Садовий аріон

Д. Виноградний слимак

Е. Ставковик булавоподібний

19. У яких річках з притоками поширений лосось дунайський?

А. Сіверський Дінець

В. Дніпро

С. Західний Буг

Д. Тиса

Е. Південний Буг

20. Які місця перебування притаманні жабі прудкій?

А. Широколистяні ліси, галявини, вирубки в горах до 800-950 м н. р.м.

В. Чагарники у передгір’ях Кримських гір

С. Піщані ділянки з розрідженою рослинністю

Д. Степові ділянки

Е. Соснові ліси Полісся

21. В яких із зазначених областей зустрічається полоз лісовий?

А. Чернігівська

В. Сумська

С. Закарпатська

Д. Луганська

Е. Тернопільська

22. Із скількох яєць складається повна кладка у змієїда?

А. Одного

В. Двох

С. Трьох

Д. Чотирьох

Е. П’яти і більше

23. Які заходи охорони треба вживати для збереження популяції беркута?

А. В місцях виявлення виду не слід очищати ліс від гнилих повалених дерев

В. Обмежити використання пестицидів для обробки дерев

С. Треба зберегти цілинні ділянки степів

Д. Треба виявляти і брати під охорону місця гніздування виду

Е. Треба заборонити добування беркута

24. Коли токує глухар?

А. Січень-лютий

В. Лютий-березень

С. Квітень-травень

Д. Червень-липень

Е. Липень-серпень

25. В якій області України поширена хохуля звичайна?

А. Сумська та Луганська

В. Закарпатська та Чернівецька

С. Волинська та Рівненська

Д. Житомирська та Київська

Е. Вінницька та Одеська

26. Які серед зазначених видів птахів служать об’єктами полювання в Україні?

А. Сипуха

В. Корольок червоноголовий

С. Скопа

Д. Гуска сіра

Е. Крижень

27. Які види з хижих звірів фауни України поринають у зимову сплячку?

А. Тхір степовий

В. Норка європейська

С. Борсук

Д. Лисиця

Е. Ведмідь

28. Коли відбувається гін в оленя благородного?

А. Квітень-травень

В. Червень-липень

С. Липень-серпень

Д. Вересень-жовтень

Е. Жовтень-листопад

29. Скільки малят буває у виплодку козулі європейської?

А. 1-3

В. 2-4

С. 3-4

Д. 4-5

Е. 4-6

30. Скільки днів триває вагітність у самиці лося?

А. 180

В. 220

С. 260

Д. 300

Е. 360

Відповіді на питання тестів з зоології

Питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповідь

В

С

А

Е

А

В

С

Д

А

Е

Питання

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Відповідь

Е

Е

Д

Д

С

В

С

Е

Д

А

Питання

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Відповідь

С, Е

А

Д

С

А

Д, Е

С, Е

Д

А

С

 

Питання з зоології (відкритої форми)

Доповнити визначення

1. Зоологія – це…

1)  Наука про зв’язки організмів між собою і довкіллям

2)  Наука про спадковість і мінливість

3)  Наука про тварин

4)  Наука про віруси

5)  Наука про бактерії

2. Ентомологія – це…

1)  Розділ зоології, що вивчає ссавців

2)  Розділ зоології, що вивчає павуків

3)  Розділ зоології, що вивчає комах

4)  Розділ зоології, що вивчає кліщів

5)  Розділ зоології, що вивчає земноводних

3. Присисні (сисуни) – це…

1)  Безхребетні тварини типу плоскі черви

2)  Безхребетні тварини типу круглі черви

3)  Безхребетні тварини типу кільчасті черви

4)  Безхребетні тварини типу членистоногі

5)  Безхребетні тварини типу молюски

4. Глохідій – це..

1)  Личинкова стадія стьожкових червів

2)  Личинкова стадія кільчастих червів

3)  Личинкова стадія павукоподібних

4)  Личинкова стадія молюсків

5)  Личинкова стадія круглих червів

5. Зябри – це…

1)  Органи дихання павукоподібних

2)  Органи дихання ссавців

3)  Органи дихання комах

4)  Органи дихання ракоподібних

5)  Органи дихання птахів

6. Арахнологія – це…

1)  Наука про земноводні

2)  Наука про плазуни

3)  Наука про птахи

4)  Наука про павуки

5)  Наук про черви

7. Нозема – це…

1)  Представники типу саркоджгутикові

2)  Представники типу споровики

3)  Представники типу кнідоспоридії

4)  Представники типу мікроспоридії

5)  Представники типу інфузорії

8. Адолескарія – це…

1)  Личинкова стадія аскариди людської

2)  Личинкова стадія котячого присисня

3)  Личинкова стадія бичачого ціп’яка

4)  Личинкова стадія трихінели

5)  Личинкова стадія печінкового присисня (сисуна)

9. Ракоподібні – це…

1)  Клас типу плоскі черви

2)  Клас типу молюски

3)  Клас типу членистоногі

4)  Клас типу хордові

5)  Клас типу кільчасті черви

10. Тваринний світ – це…

1)  Історично складена сукупність рослин всієї Землі

2)  Історично складена сукупність грибів всієї Землі

3)  Історично складена сукупність синьозелених водоростей всієї Землі

4)  Історично складена сукупність тварин всієї Землі

5)  Історично складена сукупність бактерій всієї Землі

11. Органи слуху – це…

1)  Органи чуття у лускокрилих

2)  Органи чуття у прямокрилих

3)  Органи чуття у твердокрилих

4)  Органи чуття у перетинчастокрилих

5)  Органи чуття у двокрилих

12. Вовчок (капустянка) – це…

1)  Вид ряду лускокрилі

2)  Вид ряду твердокрилі

3)  Вид ряду двокрилі

4)  Вид ряду перетинчастокрилі

5)  Вид ряду прямокрилі

13. Кліщі – це…

1)  Ряд класу ракоподібні

2)  Ряд класу комахи

3)  Ряд класу павукоподібні

4)  Ряд класу багатоніжки

5)  Ряд класу п’явки

14. Осілий птах – це…

1)  Грак

2)  Снігур

3)  Ластівка

4)  Соловейко

5)  Глухар

15. Великий дубовий вусач – це…

1)  Представник класу круглі черви

2)  Представник класу плоскі черви

3)  Представник класу павукоподібні

4)  Представник класу ракоподібні

5)  Представник класу комахи

16. Гуртові тварини – це…

1)  Краби

2)  Скорпіони

3)  Кліщі

4)  Бджоли

5)  Травневі хрущі

17. Мурашки – це…

1)  Комахи ряду твердокрилі

2)  Комахи ряду лускокрилі

3)  Комахи ряду перетинчастокрилі

4)  Комахи ряду двокрилі

5)  Комахи ряду напівтвердокрилі

18. Слимак – це…

1)  Тварина, що належить до кокцидій

2)  Тварина, що належить до джгутикових

3)  Тварина, що належить до павукоподібних

4)  Тварина, що належить до черевоногих

5)  Тварина, що належить до комах

Тест – 19. Плазуни, що занесені до Червоної книги України – це…

1)  Ящірка прудка, черепаха болотяна

2)  Степова гадюка, полоз лісовий (ескулаповий)

3)  Гадюка звичайна, мідянка

4)  Варан сірий, ефа піщана

5)  Круглоголока вухата. вуж звичайний

20. Хижі ссавці, що є об’єктами хутрового промислу – це….

1)  Заєць, байбак

2)  Нутрія, ондатра

3)  Бобер, білка

4)  Песець, норка

5)  Дика свиня, морскі котики

21. Тришарові тварини – це…

1)  Гідри

2)  Губки

3)  Медузи

4)  Стьожкові черви

5)  Коралові поліпи

22. Черепашка молюсків – це…

1)  Кріплення частин тіла

2)  Кріплення м’язів

3)  Захист

4)  Рух

5)  Газообмін

23. Циклоп – це…

1)  Представник саркодових

2)  Представник споровиків

3)  Представник ракоподібних

4)  Представник павукоподібних

5)  Представник комах

24. Вороги попелиць – це…

1)  Травневі хрущі

2)  Сонечкові

3)  Туруни

4)  Клопи

5)  Комарі

25. Легеневі мішки – це…

1)  Органи дихання круглих червів

2)  Органи дихання дихання комах

3)  Органи дихання павукоподібних

4)  Органи дихання молюсків

5)  Органи дихання кільчастих червів

26. Джміль – це…

1)  Представник ряду прямокрилі

2)  Представник ряду лускокрилі

3)  Представник ряду перетинчастокрилі

4)  Представник ряду напівтвердокрилі

5)  Представник ряду двокрилі

27. Мальпігієві судини – це…

1)  Органи виділення війчастих червів

2)  Органи виділення комах

3)  Органи виділення круглих червів

4)  Органи виділення ракоподібних

5)  Органи виділення кільчастих червів

28 – Тести. Горобцеподібні – це…

1)  Зелений дятел, чорний дятел

2)  Одуд, крутиголовка

3)  Стриж, дрімлюга

4)  Крук, грак

5)  Чибіс, бджолоїдка

29. Гусениця – це…

1)  Личинкова стадія твердокрилих

2)  Личинкова стадія перетинчастокрилих

3)  Личинкова стадія лускокрилих

4)  Личинкова стадія прямокрилих

5)  Личинкова стадія бабок

30. Чорний список тварин – це…

1)  Сірощокий норець та крячок

2)  Чапля біла та сивий дятел

3)  Дрофа та дрізд

4)  Стелерова корова та дронт

5)  Дощовий черв’як та піскожил

Відповіді на питання (відкрита форма) з зоології

Питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповідь

3

3

1

4

4

4

4

5

2

4

Питання

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Відповідь

2

5

3

5

5

4

3

4

2

4

Питання

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Відповідь

4

3

3

2

3

3

2

4

3

4