Перейти к содержимому
Главная страница » Тести з зоології збірник 160 питань

Тести з зоології збірник 160 питань

Тести з зоології збірник 160 питань: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Навчальна дисципліна „Зоологія”

Тест 1

1. ЗООЛОГІЯ ВИВЧАЄ… А. Віруси. В. Бактерії. С. Тварини.

2. Яка відносна маса головного мозку у птахів?

А. Така ж як і маса спинного мозку. В. Більша за масу спинного мозку. С. Менша за масу спинного мозку.

3. Чим обумовлений блискучий, металічний полиск, яким переливається оперення шпака, ПІР’Я на шиї і волі голубі?

А. Меланінами. В. Ліпохромами. С. Відбиттям променів світла.

4. Скількох градусів досягає загальне поле зору у більшості птахів? А. 360º. В. 300º. С. 180º.

5. За якою ознакою найбільш чітко різняться кобилочка СОЛОВ’ЇНА і річкова? А. За розміром. В. За зовнішнім виглядом. С. За піснею.

6. Кого вважають предками звірів? А. Амфібій. В. Палеозойських рептилій. С. Птахів.

7. чим відрізняється череп птахів від черепу рептилій?

А. Забарвленням. В. Легкістю. С. Місцезнаходженням.

8. Скільки типів черепів розрізняють у птахів? А. 8. В. 6. С. 4.

9. який тип черепа властивий горобцеподібним птахам?

А. Десмогнатичний. В. Шизогнатичний. С. Егітогнатичний.

10. Яка з перелічених структур не властива клітині амеби?

А. Ектоплазма. В. Травна вакуоля. С. Пелікула /оболонка/.

11. До якого класу тварин належить амеба дизентерійна?

А. Саркодових. В. Кокцидієподібних. С. Війчастих інфузорій;

12. Абіотичні чинники середовища це: А. Взаємовідносини живих організмів і неживої природи. В. Забруднення атмосфери і ґрунту полютантами. С. Властивості неживої природи, що безпосередньо чи опосередковано впливають на живі організми;

13. До якого типу відноситься клас сисунів?

А. Кишковопорожнинні. В. Круглі черви. С. Плоскі черви.

14. Яка з нижче зазначених тварин не відноситься до ракоподібних?

А. Дафнія. В. Скорпіон. С. Краб.

15. із скількох ВІДДІЛІВ складається шлунок у птахів?

А. 2. В. 3. С. 4.

16. як називається верхній найдовший відділ яйцепроводу у самиці птаха? А. Фаллопієва труба. В. Сім’япровід. С. Придаток.

17. Які види серед лісових птахів вважаються найбільш спеціалізованими? А. Підкоришники. В. Дрозди. С. Голуби.

18. як рухаються по землі дятли? А. Стрибками. В. Довгими кроками. С. Короткими кроками.

19. скільки видів з родини В’ЮРКОВІ зустрічається в україні?

А. 19. В. 29. С. 39.

20. який вид птахів, що добуває корм з води не плаває?

А. Скопа. В. Пірникоза. С. Гоголь.

21. ЗДАТНІСТЬ КЛІТИН ДО ЗАХОПЛЕННЯ ТВЕРДИХ ЧАСТОК НАЗИВАЄТЬСЯ…

А. Піноцитоз. В. Фагоцитоз. С. Глікокалікс.

22. Як дихають кишковопорожнинні?

А. Всією поверхнею тіла. В. Зябрами. С. Через покриви щупалець.

23. Де живе людська аскарида? А. У шлунку. В. У стравоході. С. У м’язах.

24. Який тип нервової системи у молюсків?

А. Дифузний. В. Трубчастий. С. У вигляді черевного ланцюжка.

25. В яких тварин тіло складається з трьох відділів?

А. Круглих червів. В. Двостулкових молюсків. С. Комах.

26. Які комахи розвиваються з неповним перетворенням?

А. Блохи. В. травневий хрущ. С. Цвіркуни.

27. чим відрізняється череп птахів від черепу рептилій?

А. Забарвленням. В. Легкістю. С. Місцезнаходженням.

28. Скільки типів черепів розрізняють у птахів? А. 8. В. 6. С. 4.

29. Коли виникли звірі? А. В ранньому палеозої. В. В пізньому палеозої. С. В третинному періоді мезозойської ери.

30. для чого служить другий палець передньої кінцівки птаха?

А. Для прикріплення покривних пер. В. Для прикріплення другорядних махових пер. С. Для прикріплення першорядних махових пер.

31. У якої систематичної групи тварин завершився історичний процес поділу одного кола кровообігу на два? А. У ссавців. В. У птахів. С. У плазунів.

32. яку частку від маси тіла становить маса крові у риб?

А. 9 %. В. 3 %. С. 6 %.

33. яку частку від маси тіла становить маса крові в амфібій? А. 9 %. В. 6 %. С. 12 %.

34. яку частку від маси тіла становить маса крові у птахів? А. 12 %. В. 9 %. С. 6 %.

35. Скільки видів хижих звірів є у фауні України? А. 18-20. В. 25-30. С. 35-40.

36. В якій країні європи найбільше ферм з розведення оленя лісового?

А. В Німеччині. В. У Польщі. С. В Угорщині.

37. який показник плодючості у ведмедя бурого? А. 1,2. В. 2,2. С. 3,2.

38. Скільки виводків буває у вивірки у сприятливі роки? А. 3. В.4. С. 5.

39. яку масу має новонароджене маля у лося? А. 1–2 кг. В. 3–4 кг. С. 6–16 кг.

40. В яких типах лісорослинних умов найчастіше влаштовує нори борсук на заході україни? А. В2 – В3. В. А2 – А3. С. С2 – С3; D2 – D3.

 

Тест 2

1. ОРГАНІЗМИ У ЯКИХ ВІДСУТНІ СФОРМОВАНЕ ЯДРО ТА ДЕЯКІ ОРГАНЕЛИ НАЗИВАЮТЬ… А. Прокаріотами. Б. Еукаріотами. С. Синантропами.

2. До якої групи сучасних звірів були близькими ТРИГОРБКУВАТІ (Trituberculata)? А. До Лиликоподібних. В. До Мідицеподібних. С. До Мишоподібних.

3. Які з названих тварин в зимовий період сплять?

А. Горностай. В. Єнотоподібний собака. С. Хом’як.

4. В яких тварин вперше з’являється центральна нервова система?

А. У Гідрозоїв. В. У Плоских червів. С. У Власне круглих червів.

5. Які органи виділення характерні для комах?

А. Метанефридії. В. Антенальні залози. С. Мальпігієві судини.

6. Назвіть ознаки хордових, які властиві для них i не зустрічаються в інших типах тварин.

А. Тварини, які мають вторинну порожнину тіла i метамерне розміщення органів. В. Тварини, які мають первинну порожнину тіла і білатеральну симетрію. С. Центральна нервова система у вигляді трубки, глотка пронизана зябровими щілинами.

7. Які органи виділення у черепах?

А. Ниркові міхурці. В. Мезонефричні (тулубні) нирки. С. Метанефричні (тазові) нирки.

8. Що є основним продуктом азотистого обміну у звірів?

А. Сечова кислота. В. Аміачні сполуки. С. Сечовина.

9. На скільки відділів поділяють череп у звірів? А. На 4. В. На 3. С. На 2.

10. для чого служить другий палець передньої кінцівки птаха?

А. Для прикріплення покривних пер. В. Для прикріплення другорядних махових пер. С. Для прикріплення першорядних махових пер.

11. У якої систематичної групи тварин завершився історичний процес поділу одного кола кровообігу на два? А. У ссавців. В. У птахів. С. У плазунів.

12. Скільки видів з родини Собачі є у фауні україни? А. 3 . В. 5. С. 10.

13. яку частку від маси тіла становить маса крові в амфібій? А. 9 %. В. 6 %. С. 12 %.

14. яку частку від маси тіла становить маса крові у птахів? А. 12 %. В. 9 %. С. 6 %.

15. ЯКІ Ікла і хижі зуби у вовка за розмірами?

А. Такі ж як у великого собаки. В. Дещо менші ніж у великого собаки.. С. Більші ніж у великого собаки..

16. яка довжина статевої кістки у 5-6 річного ведмедя бурого?

А. 6,6 см. В.12,2 см. С.17,5 см.

17. ДЕ В УКРАЇНІ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ ШАКАЛ ЗОЛОТАВИЙ? А. На півдні. В. На заході. С. На сході.

18. яка довжина тіла МІДНИЦІ малої? А. 1,5–2,5 см. В. 4,3–6,4 см. С. 7,5–9,8 см.

19. Як називається наука про земноводних?

А. Арахнологія. В. Герпетологія. С. Теріологія.

20. Коли виникли КОНЕПОДІБНІ та Оленеподібні?

А. В ранньому еоцені В. В ранньому палеозої. С. В ранньому мезозої.

21 СУКУПНІСТЬ КЛІТИН І МІЖКЛІТИННОЇ РЕЧОВИНИ, ЯКІ ПОДІБНІ ЗА БУДОВОЮ ТА ВИКОНУЮТЬ ОДНАКОВІ ФУНКЦІЇ НАЗИВАЮТЬ… А. Тканиною. В. Клітиною. С. Речовиною.

22. Яка мінімальна потреба вовка у мясній їжі? А. 1-2 кг. В. 4-7 кг. С. 8-12 кг.

23. Коли виникли плацентарні звірі?

А. В ранньому пліоцені. В. У пізньому пліоцені. С. В крейдовий період.

24. В яких звірів зуби слабо диференційовані?

А. У Собакоподібних. В. У Мідицеподібних. С. У Мишоподібних.

25. Яку частку маси тіла складає скелет у безхвостих амфібій?

А. 2-6 % В. 9-12 %. С. 15-20 %.

26. Що визначає основні властивості скелету більшості птахів?

А. Пристосування до польоту. В. Хімічний склад кісток. С. Розміщення кісток.

27. чим відрізняється череп птахів від черепу рептилій?

А. Забарвленням. В. Легкістю. С. Місцезнаходженням.

28. Яку відстань може здолати вовк за одну ніч у пошуках їжі?

А. 40-100 км. В. 110-150 км. С. 160-260 км.

29. який тип черепа властивий горобцеподібним птахам?

А. Десмогнатичний. В. Шизогнатичний. С. Егітогнатичний.

30. для чого служить другий палець передньої кінцівки птаха?

А. Для прикріплення покривних пер. В. Для прикріплення другорядних махових пер. С. Для прикріплення першорядних махових пер.

31. У якої систематичної групи тварин завершився історичний процес поділу одного кола кровообігу на два? А. У ссавців. В. У птахів. С. У плазунів.

32. яку частку від маси тіла становить маса крові у риб?

А. 9 %. В. 3 %. С. 6 %.

33. яку частку від маси тіла становить маса крові в амфібій? А. 9 %. В. 6 %. С. 12 %.

34. яку частку від маси тіла становить маса крові у птахів? А. 12 %. В. 9 %. С. 6 %.

35. із скількох ВІДДІЛІВ складається шлунок у птахів? А. 2. В. 3. С. 4.

36. як називається верхній найдовший відділ яйцепроводу у самиці птаха? А. Фаллопієва труба. В. Сім’япровід. С. Придаток.

37. Які види серед лісових птахів вважаються найбільш спеціалізованими? А. Підкоришники. В. Дрозди. С. Голуби.

38. Яка з наведених рис подібності між птахами і плазунами не відповідає дійсності?

А. У птахів та в плазунів шкіра покрита роговими утворами. В. У птахів та плазунів розмноження відбувається лише шляхом яйцекладіння. С. В птахів і в плазунів є грудна клітка.

39. Коли відбувається гін у вовка? А. Увересні – жовтні. В. В січні – лютому. С. В березні – травні.

40. Котрі з плазунів занесені до Червоної книги України?

А. Ящірка зелена, вуж водяний. В. Черепаха степова, вуж звичайний. С. Жовтопуз, гекон кримський.

 

Тест 3

1 ПОСЛІДОВНІСТЬ ОРГАНІВ, ЯКІ ВСІ РАЗОМ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТОЙ ЧИ ІНШИЙ ПРОЯВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАЗИВАЮТЬ… А. Обміном речовин. В. Системою органів. С. Рецепторами.

2. До якого типу належать коралові поліпи? А. Кишковопорожнинних. В. плоских червів. С. кільчастих червів.

3. До якого таксономічного ряду належать коники? А. Прямокрилі. В. апівтвердокрилі. С. Лускокрилі.

4. Назвіть нагніздних птахів. А. Чирка. В. Лиска. С. Грак.

5. Назвіть представників парнокопитних. А. Свиня дика. В. Тарпан. С. Кулан.

6. Які земноводні занесені до Червоної книги України? А. Сіра ропуха, ставкова жаба. В. Гребінчастий тритон, жаба озерна. С. Жаба прудка, альпійський тритон.

7. чим відрізняється череп птахів від черепу рептилій?

А. Забарвленням. В. Легкістю. С. Місцезнаходженням.

8. Які риби мігрують для нересту з річок у море? А. Щука. В. Дунайський лосось. С. Вугор.

9. Яка з названих тварин належить до класу власне круглих червів?

А. Котячий сисун. В. Ехінокок. С. Людська аскарида.

10. До якого типу відноситься клас ссавці?

А. Кільчасті черви. В. Молюски. С. Хордові.

11. У якої систематичної групи тварин завершився історичний процес поділу одного кола кровообігу на два? А. У ссавців. В. У птахів. С. У плазунів.

12. яку частку від маси тіла становить маса крові у риб?

А. 9 %. В. 3 %. С. 6 %.

13. яку частку від маси тіла становить маса крові в амфібій? А. 9 %. В. 6 %. С. 12 %.

14. яку частку від маси тіла становить маса крові у птахів? А. 12 %. В. 9 %. С. 6 %.

15. із скількох ВІДДІЛІВ складається шлунок у птахів? А. 2. В. 3. С. 4.

16. який із зазначених нижче видів робить гніздо у вигляді рукавички? А. Parus palustris L. 1758. В. Parus cristatus L. 1758. С. Remiz pendulinus (L. 1758).

17. Яка симетрія у кишковопорожнинних?

А. Радіальна. В. Білатеральна. С. Двопроменева.

18. зА ЯКими ОЗНАКами легше розрізнити горобців хатнього і польового?

А. За забарвленням махових пер і відносно довшим хвостом. В. За забарвленням дзьоба і ніг. С. За розмірами і коричневим верхом голови.

19. скільки видів з родини В’ЮРКОВІ зустрічається в україні?

А. 19. В. 29. С. 39.

20. З яким дзьобом вилуплюються з яйця пташенята ШИШкара ялинового? А. Прямим. В. Перехрещеним. С. Загнутим.

21. РОСЛИНОЇДНИХ ТВАРИН НАЗИВАЮТЬ… А. Фітофагами. В. Копрофагами. С. Паразитами.

22. Назвіть представників парнокопитних. А. Свиня дика. В. Тарпан. С. Кулан.

23. Які земноводні занесені до Червоної книги України? А. Сіра ропуха, ставкова жаба. В. Гребінчастий тритон, жаба озерна. С. Жаба прудка, альпійський тритон.

24. Якими способами розмножуються гідроїдні? А. Гільки безстатевим. В. Статевим і безстатевим. С. Партеногенетичним.

25. Скільки відділів входить до передньої кишки дощового черв’яка?

А. Три відділи. В. Чотири відділи. С. П’ять відділів.

26. Які із згаданих тварин є гермафродитами?

А. Власне круглі черви. В. Кишковопорожнинні. С. Ракоподібні.

27. чим відрізняється череп птахів від черепу рептилій?

А. Забарвленням. В. Легкістю. С. Місцезнаходженням.

28. Виберіть назви птахів, занесених до Червоної книги України.

А. сорокопуд сірий, крачок річковий, сова вухата. В. Жайворонок чубатий, шуліка чорний, перепілка. С. Шуліка червоний, тинівка альпійська, журавель степовий.

29. Яка видільна система у хрящових риб?

А. Метанефридії. В. Мальпігієві судини. С. Мезонефричні нирки.

30. Назвіть найменших представників класу птахи, що живуть в Україні. А. Малинівки. В. Золотомушки. В. Вівсянки.

31. В яких тварин спостерігається партеногенез? А. Дафнії. В. Сцифомедуза. С. Виноградний слимак.

32. Які органи містяться в мантійній порожнині тіла молюсків?

А. Нервова система. В. Органи дихання. С. Статеві органи.

33. Які м’язи є у війчастих червів? А. Поздовжні і кільцеві. В. Тільки поздовжні. С. Кільцеві, поздовжні, діагональні та спинно-черевні.

34. Збудників якого захворювання переносять кліщі?

А. Екзема. В. Енцефаліт. С. Малярія.

35. В яких тварин відсутня кровоносна система?

А. Аскариди. В. Дощового черв’яка. С. Павука-хрестовика.

36. Де проходить газообмін у беззубки /жабурниці/?

А. У легенях. В. У зябрах. С. У стінках мантії.

37. який із зазначених нижче видів занесений до червоної книги україни? А. Вівчарик жовтобровий – Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793). В. Золотомушка червоночуба – Regulus ignicapillus (Temminck, 1820). С. Золотомушка жовточуба – Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

38. скільки видів з родини мухоловкові зустрічається в україні? А. 27. В. 47. С. 57.

39. який із зазначених нижче видів вважається найкращим вокалістом? А. Muscicapa striata (Pallas, 1764). В. Luscinia luscinia (L. 1758). С. Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758).

40. який із зазначених нижче видів має найбільші розміри?

А. Дрізд чорний – Turdus merula L. 1758. В. Дрізд-омелюх – Turdus viscivorus L.1758. С. Дрізд співочий – T. philomelos C. L.Brehm, 1831.

 

Тест 4

1. Основною систематичною одиницею в зоології вважається…А. Вид. В. Клас. С. Тип

2. ЗДАТНІСТЬ КЛІТИН ДО ЗАХОПЛЕННЯ ТВЕРДИХ ЧАСТОК НАЗИВАЄТЬСЯ

А. Піноцитоз. В. Фагоцитоз. С. глікокалікс

3. ОРГАНІЗМИ У ЯКИХ ВІДСУТНІ СФОРМОВАНЕ ЯДРО ТА ДЕЯКІ ОРГАНЕЛИ НАЗИВАЮТЬ А. Прокаріотами. Б. Еукаріотами. С. синантропами.

4. Яка відносна маса головного мозку у рептилій? А. Така ж як і маса спинного мозку. В. Більша за масу спинного мозку. С. Менша за масу спинного мозку.

5. Яка відносна маса головного мозку у птахів?

А. Така ж як і маса спинного мозку. В. Більша за масу спинного мозку. С. Менша за масу спинного мозку.

6. Як називаються органи виділення у круглоротих?

А. Мета нефридії. В. Максилярні залози. С. Мезонефричні нирки.

7. В яких представників земноводних виражена турбота про потомство?

А. У хвостатих. В. У безхвостих. С. У крокодилів.

8. Назвіть членистоногих, які можуть переносити збудників чуми.?

А. Павуки. В. Мухи. С. Блохи.

9. Як називається наука про риб? А. Арахнологія. В. Іхтіологія. С. Герпетологія.

10. Скільки повік захищає око прудкої ящірки? А. Одна. В. Три. С. Жодної.

11. Скільки типів черепів розрізняють у птахів? А. 8. В. 6. С. 4.

12. який тип черепа властивий горобцеподібним птахам?

А. Десмогнатичний. В. Шизогнатичний. С. Егітогнатичний.

13. для чого служить другий палець передньої кінцівки птаха?

А. Для прикріплення покривних пер. В. Для прикріплення другорядних махових пер. С. Для прикріплення першорядних махових пер.

14. Яка кровоносна система у ланцетника? А. Кровоносна система замкнута, серце має шлуночок і передсердя. В. Кровоносна система замкнена, одне коло кровообігу, серця, як такого немає (його функції здійснює черевна аорта). С. Одне коло кровобігу, серце двокамерне.

15. яку частку від маси тіла становить маса крові у риб?

А. 9 %. В. 3 %. С. 6 %.

16. яку частку від маси тіла становить маса крові в амфібій? А. 9 %. В. 6 %. С. 12 %.

17. яку частку від маси тіла становить маса крові у птахів? А. 12 %. В. 9 %. С. 6 %.

18. У яких звірів україни найтонша шкіра?

А. У мідицеподібних. В. У зайцеподібних. С. У лиликоподібних.

19. Скільки пар сосків у самиць більшрсті лиликоподібних? А. Стрибками. В. Довгими кроками. С. Короткими кроками.

20. Які ферменти наявні в слині жаби? А. Ферменти в слині жаби відсутні. В. Амілаза. С. Мальтоза.

21. чисельність безхребетних фітофагів на одному гектарі молодого смерекового лісу, в Українських Карпатах, становить близько…

А. 40 млн. особин. В. 200 млн. особин. С. 500 млн. особин.

22. В яких тварин нервова система дифузна?

А. У сцифоїдних. В. У гідроїдних поліпів. С. У війчастих червів.

23. Назвіть представників ряду двокрилих:

А. Сарана. В. Комар. С. тутовий шовкопряд;

24. Скільки хребців містить поперековий відділ у сарни європейської?

А. 3. В. 6. С. 8.

25. За якою ознакою найбільш чітко різняться кобилочка СОЛОВ’ЇНА і річкова?

А. За розміром. В. За зовнішнім виглядом. С. За піснею.

26. Що визначає основні властивості скелету більшості птахів?

А. Пристосування до польоту. В. Хімічний склад кісток. С. Розміщення кісток.

27. чим відрізняється череп птахів від черепу рептилій?

А. Забарвленням. В. Легкістю. С. Місцезнаходженням.

28. Скільки типів черепів розрізняють у птахів? А. 8. В. 6. С. 4.

29. який тип черепа властивий горобцеподібним птахам?

А. Десмогнатичний. В. Шизогнатичний. С. Егітогнатичний.

30. В яких тварин можливий розвиток без запліднення?

А. Печінковий сисун. В. Планарія. С. Дафнія.

31. У якої систематичної групи тварин завершився історичний процес поділу одного кола кровообігу на два? А. У ссавців. В. У птахів. С. У плазунів.

32. яку частку від маси тіла становить маса крові у риб?

А. 9 %. В. 3 %. С. 6 %.

33. яку частку від маси тіла становить маса крові в амфібій? А. 9 %. В. 6 %. С. 12 %.

34. Якого типу нервова система у власне круглих червів?

А. Нервовий ланцюжок. В. Трубка. С. нервове кільце і нервові стовбури.

35. До якого таксономічного ряду належить тутовий шовкопряд?

А. Прямокрилих. В. Сітчастокрилих. С. Лускокрилих.

36. як називається верхній найдовший відділ яйцепроводу у самиці птаха? А. Фаллопієва труба. В. Сім’япровід. С. Придаток.

37. В організмі яких живителів живуть личинки бичачого ціп’яка?

А. В організмі птахів. В. В організмі великої рогатої худоби. С. В організмі людини.

38. До якого ряду кісткових риб належить форель?

А. Коропоподібних. В. Окунеподібних. С. Лососеподібних.

39. Які органи виділення кишковопорожнинних?

А. Антенальні залози. В. Мальпігієві судини. С. органи виділення відсутні.

40. Скільки пар ніг мають павукоподібні? А. Дві пари. В. Три пари. С. Чотири пари.

 

Тест 5

1. Представники якої систематичної групи відсутні на території Західної України? А. Гідроїдні. В. Коралові поліпи. С. Малощетинкові черви.

2. Де розвивається ікра річкового рака?

А. На підводних рослинах. В. У схованці-норі. С. На черевних ніжках самиці.

3. Яких Ви знаєте безхвостих амфібій? А. Часничниця. В. Тритон. С. Саламандра.

4. Скількох градусів досягає загальне поле зору у більшості птахів?

А. 360º. В. 300º. С. 180º.

5. До якого ряду відносяться байбаки, тушканчики?

А. Комахоїдних. Б. Зайцеподібних. С. Мишоподібних

6. Що визначає основні властивості скелету більшості птахів?

А. Пристосування до польоту. В. Хімічний склад кісток. С. Розміщення кісток.

7. Яка тривалість вагітності у самиці вовка?

А. 32-40 діб. В.62-65 діб. С. 70-75 діб.

8. Які комахи переносять збудників висипного тифу?

А. Блощиці. В. Воші. С. Блохи.

9. СКІЛЬКИ ВИДІВ ХИЖИХ ЗВІРІВ У ФАУНІ УКРАПЇНИ? А. 18-20. В. 25-30. С. 35-45.

10. Яка температура тіла у лісових птахів України?

А. +38–+45ºС. В. +32,5–+36,6ºС. С. +30–+35ºС.

11. Хто з птахів ряду горобцеподібні знаходить місце для гнізда?

А. Самиця. В. Самець. С. Самець і самиця.

12. Скільки яєць містить повна кладка у голубів?

А.4. В. 2. С. 6.

13. Скільки яєць містить повна кладка у куликів?

А.6. В. 4. С. 2.

14. Скільки яєць містить повна кладка у Журавлів?

А.4. В. 2. С. 6.

15. Скільки діб триває проміжок між відкладанням яєць у більшості птахів?

А.4. 1–2. В. 2. 3–4. С. 6. 4–5.

16. Скільки діб триває період насиджування у більшості горобцеподібних птахів?

А. 20–22. В. 13–15. С. 8–11.

17. Скільки діб триває період насиджування у соколоподібних птахів? А. 55–65. В. 42–44. С. 22–32.

18. Скільки видів птахів нараховується в Україні?

А. 616.В. 416.С. 216.

19. Скільки діб триває період насиджування у пірникозоподібних птахів?

А. 35–38. В. 22–28. С. 18–21.

20. За якою ознакою відрізняється пірникоза сірощока від решти пірникіз?

А. Сірими, біля вух щоками. В. Жовтим, біля основи дзьобом. С. Червоними, знизу лапами.

21. Яка відносна маса головного мозку у рептилій?

А. Така ж як і маса спинного мозку. В. Більша за масу спинного мозку. С. Менша за масу спинного мозку.

22. Коли прилітає лелека чорний?

А. Разом з лелекою білим. В. Пізніше за білого. С. Раніше за білого.

23. Скільки ВИДІ З РОДИНИ КАЧКОВІ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ В уКРАЇНІ?

А. 35–37. В. 45–47. С. 55–57.

24. яКОЇ МАКСИМАЛЬНОЇ МАСИ ДОСЯГАЮТЬ ДОРОСЛІ САМЦІ ГУСКИ СІРОЇ? А. 5–7. В. 3–4. С. 8–12.

25. зА ЯКОЮ ОЗНАКОЮ НАЙБІЛЬШ ЧІТКО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ГУСКА СІРА ВІД гУМЕННИКА?

А. За рожевими або жовтогарячими ногами. В. За чорно-бурими маховими перами. С. За рожевим або жовтогарячим дзьобом.

26. Який з наведених нижче видів гусей в україні є залітним? А. Гуска сіра. В. Гуска білолоба. С. Гуска біла.

27. Який з наведених нижче видів посідає ніби проміжне положення між гусками і качками?

А. Огар. В. Казарка червоновола. С. Галагаз.

28. Яка тривалість періоду насиджування у видів підродини качки? А. 14–16 діб. В. 17–20 діб. С. 24–28 діб.

29. Який з наведених нижче видів весною прилітає першим? А. Нерозень. В. Широконіска. С. Крижень.

30. зА ЯКОЮ ОЗНАКОЮ свищ НАЙБІЛЬШ ЧІТКО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ від інших качок? А. За забарвленням махових пер. В. За забарвленням дзьоба. С. За довжиною дзьоба.

31. зА ЯКОЮ ОЗНАКОЮ чирянка мала НАЙБІЛЬШ ЧІТКО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ від чирянки великої? А. За забарвленням махових пер. В. За забарвленням дзьоба. С. За забарвленням дзеркальця.

32. Де влаштовує гніздо качка гоголь? А. На землі. В. На воді. С. У дуплі.

33. Який із зазначених нижче видів ряду соколоподібні є найменшим за масою та розмірами? А. Falco cherrug Gray, 1834. В. Falco peregrinus Tunstall, 1771. С. Falco vespertinus L. 1766.

34. Чим живиться Pandion haliaeetus (L. 1758) ? А. Насінням рослин. В. Мишоподібними гризунами. С. Рибою.

35. із скількох ВІДДІЛІВ складається шлунок у птахів? А. 2. В. 3. С. 4.

36. як називається верхній найдовший відділ яйцепроводу у самиці птаха? А. Фаллопієва труба. В. Сім’япровід. С. Придаток.

37. Які види серед лісових птахів вважаються найбільш спеціалізованими? А. Підкоришники. В. Дрозди. С. Голуби.

38. як рухаються по землі дятли?

А. Стрибками. В. Довгими кроками. С. Короткими кроками.

39. Яка мінімальна добова потреба вовка у мясі? А.1-2 кг. В. 4-7 кг. С. 8-12 кг.

40. Скільки особин нараховує пересічна ватага вовків в україні

А. 2-3 особини. В. 4-9 особин. С. 10-12 особин.

Відповіді теста по зоології

Тест № 1. 1.-С; 2.-В; 3.-С; 4.-В; 5.-С; 6.-В; 7.- В; 8.- С; 9.-С; 10. –С; 11.-А; 12.-С; 13.-С; 14.- В; 15.-А; 16.-А; 17.-А; 18.-А; 19.-А; 20.-А; 21. 1.-В; 22.-С; 23.-А; 24.-В; 25.-С; 26.-С; 27.-В; 28.-С; 29.-С; 30.-С; 31.-В; 32.-В; 33.-В; 34.-В; 35.-А; 36.-А; 37.-А; 38.-А; 39.-С; 40.-А.

Тест № 2. 1.-А; 2.-В; 3.-С; 4.-В; 5.-С; 6.-С; 7.-С; 8.-С; 9.-С; 10.-С; 11.-В; 12.-В; 13.-В; 14.-В; 15.-С; 16.-В; 17.-А; 18.-В; 19.-В; 20.-А. 21.-А; 22.-А; 23.-С; 24.-В; 25.-В; 26.-А; 27.-В; 28.-А; 29.-С; 30.-С; 31.-В; 32.-В; 33.-В; 34.-В; 35.-А; 36.-А; 37.-А; 38.-В; 39.-В; 40.-С.

Тест № 3. 1.-В; 2.-А; 3.-А; 4.-С; 5.-А; 6.-С; 7.-В; 8.-С; 9.-С; 10.-С; 11.-В; 12.-В; 13.-В; 14.-В; 15.-А; 16.-С; 17.-А; 18.-С; 19.-А; 20.-А.; 21.-А; 22.-А; 23.-С; 24.-В; 25.-С; 26.-В; 27.-В; 28.-С; 29.-С; 30.-В; 31.-А; 32.-В; 33.-С; 34.-В; 35.-А; 36.-В; 37.-В; 38.-А; 39.-В; 40.-В.

Тест № 4. 1.-С; 2.-В; 3.-А; 4.-А; 5.-В; 6.-С; 7.-С; 8.-С; 9.-В; 10.-В; 11.-С; 12.-С; 13.-С; 14.-В; 15.-В; 16.-В; 17.-В; 18.-А; 19.-А; 20.-А.; 21.-А; 22.-В; 23.-В; 24.-В; 25.-С; 26.-А; 27.-В; 28.-С; 29.-С; 30.-С; 31.-В; 32.-В; 33.-В; 34.-С; 35.-С; 36.-А; 37.-В; 38.-С; 39.-С; 40.-В.

Тест № 5. 1.-В; 2.-С; 3.-А; 4.-В; 5.-С; 6.-А; 7.-В; 8.-В; 9.-А; 10.-А; 11.-В; 12.-В; 13.-В; 14.-В; 15.-А; 16.-В; 17.-В; 18.-В; 19.-В; 20.-В.; 21.-А;22.-В; 23.-А; 24.-А; 25.-С;26.-С; 27.-С; 28.-С; 29.-С; 30.-С; 31.-С; 32.-С; 33.-С; 34.-С; 35.-А; 36.-А; 37.-А; 38.-А; 39.-А; 40.-А.