Перейти к содержимому
Главная страница » Тести з Зовнішньоекономічної діяльності

Тести з Зовнішньоекономічної діяльності

Тести з Зовнішньоекономічної діяльності: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: Лібералізація це :

А). Політика держави, направлена на захист внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

Б). Сфера міжнародних товарно – грошових відносин, уявляючи собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу;

В).Державна політика яка проводиться урядом країни в галузі експорту й імпорту, митних податків, тарифів, залучення іноземного капіталу й вивіз капіталу за кордон, здійснення спільних економічних проектів;

Г). Зниження митних податків і інших перешкод, попереджених розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Митний тариф – це:

А). Податок на товар який переміщується через митний кордон України;

Б). Систематизований рівень митних податків, якими обкладаються товари при імпортуванні чи експортуванні з даної країни;

В). Додатковий збір котрі ізнімаються з специфічних умов поставок;

Г). Вартість, яка фактично виплачена чи яка підлягає виплаті на момент пересічення митного кордону;

Оренда виняткових видів вимірного обладнання строком до одного року – це:

А). Рейтинг;

Б). Лізинг;

В). Хайринг;

Г). Крнтингетирування;

3.Тести:

1.Протекціонізм це:

а) політика держави, направлена на захист внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

б) сфера міжнародних товарно-грошових відносин, уявляючи собою сукупність зовнішньої торгівлі усіх країн світу;

в) політика держави що проводиться урядом країни у галузі експорту та імпорту, митних податків, тарифів, залучення іноземного капіталу та вивіз капіталу за кордон, здійснення спільних економічних проектів;

г) зниження митних податків та інших перешкод, попереджених розвитку зовнішньоекономічної діяльності;

2.Що не відноситься до суб’єктам ВЕД в Україні:

а) Верховна Рада України;

б) фізичні особи – громадяни України;

в) юридичні особи, не зареєстровані як такі на теріторії України і що не мають постійного місцезнаходження на теріторІї України;

г) структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності республік СНД, що немає юридичним особам згідно законам України, але що мають постійне місцезнаходження на території України;

3. оренда орендодавцем устаткування, з обліком не тільки його технічного обслуговування, але і його страхування строком до декількох місяців – це:

а) рейтинг;

б) лізинг;

в) хайринг;

г) контингентування;

3.Тести ВЕД:

1.Митницька вартість це:

а) податок на товар, який переміщується через митний кордон Україні;

б) систематизований перелік митних зборів, якими обкладаються товарі при імпорті або експорті з даної країні;

в) додатковий збір, який взимається за специфічними умовами постачань;

г) вартість яка фактично сплачена, або яка підлягає оплаті на момент перетину митного кордону;

2. До основних видів митних зборів не відноситься:

а) спеціальні;

б) фіскальні;

в) антидемпінгові;

г) компенсаційні;

3. До кількісних показників, використовуваних для аналізу умов зовнішнього ринку відносять :

а) вплив зовнішнього середовища ринку;

б) доступність ринку;

в) ємкість зовнішнього ринку;

г) сумісність сегменту з ринком основних конкурентів;

3.Тести:

1. До основних статей зовнішньоторговельних контрактів відноситься:

а) визначення сторін і предмету контракту;

б) кількісні і якісні характеристики контракту;

в) термін і дата постачання;

г) всі відповіді вірні;

2. До товарів, на які не розповсюджується контингентування відноситься:

а) чорні метали;

б) нафта;

в) медикаменти;

г) текстиль;

3. Особливості твердої оферти :

а) робиться з боку продавця без усяких зобов’язань;

б) пропозиція спочатку робіться постійному покупцеві або посередникові, торгуючому на даній території;

в) робіться тільки одному покупцеві, при цьому указується термін дії оферти, протягом якого продавець не може змінити запропоновані умови;

г) немає правильної відповіді;

3. Тести:

1. До основних варіантів побудови зовнішньоекономічних служб на підприємствах не відноситься:

а) за товарно-галузевою ознакою;

б) за географічною ознакою;

в) матрична структура;

г) ринкова структура;

2. Митний збір це:

а) податок на товар, який переміщується через митний кордон України;

б) систематизований перелік митних зборів, якими облогуються товари при імпорті або експорті з даної країни;

в) додатковий збір, який взимається за специфічними умовами постачань;

г) ціна, яка фактично сплачена, або яка підлягає оплаті на момент перетину митного кордону;

3. До основних елементів структури міжнародної торгівлі відноситься:

а) географічна структура;

б) демографічна структура;

в) економічна структура;

г) екологічна структура;

3. Тести:

1. Сталійний час в чартерній операції це:

а) визначений ліміт часу, встановлений чартером для прибуття у порт завантаження;

б) визначений ліміт часу, встановлений чартером для прибуття у порт вивантаження;

в) визначений ліміт часу, встановлений чартером для фрахту судна ;

г) визначений ліміт часу, встановлений чартером для розвантаження або завантаження;

2. Комерційний документ, що є заявою продавця (експортера) про бажання укласти операцію з вказівкою її певних умов це:

а) вантажна митна декларація;

б) коносамент;

в) оферта;

г) немає правильної відповіді;

3. До основних вимог, покупцем, що висувається, при укладенні торгового контракту відноситься :

а) форс-мажорні обставини;

б) умови відправки товару;

в) страхування вантажу;

г) умови і форми оплати;

3.Тести:

1. Акцепт це:

а) діловий лист покупця до продавця, що містить вимоги в отриманні певної інформації по можливій операції;

б) діловий лист покупця до продавця, в якому конкретизується бажання покупця придбати конкретне найменування товарів і послуг;

в) комерційний документ, що є заявою продавця (експортера) про бажання укласти операцію з вказівкою її конкретних умов;

г) згода фізичної або юридичної особи укласти договір з іншою особою на умовах, запропонованих останнім;

2. Спосіб продажу технологій та товарів ноу-хау на міжнародному ринку, що супроводжується передачею повних або часткових прав на використання винаходу покупцем це:

а) хайрінг;

б) франчайзинг;

в) ліцензійна операція;

г) рейтинг;

3. До основних переваг стратеги прямого експорту при виході підприємства на зовнішні ринки відноситься:

а) відсутність витрат на створення спеціального підрозділу;

б) легко реалізуються можливості виходу на зовнішні ринки без залучення додаткових ресурсів;

в) дешева і менш ризикована стратегія;

г) можливість контролю маркетингової інформації на зарубіжному ринку;

3. Тести:

1. Що відноситься до видів спеціалізованих довідників по фірмах:

а) директорські;

б) біографічні;

в) тематичні;

г) всі відповіді вірні;

2. Запит це:

а) діловий лист покупця до продавця, що містить вимоги в отриманні певної інформації по можливій операції;

б) діловий лист покупця до продавця, в якому конкретизується бажання покупця придбати конкретне найменування товарів і послуг;

в) комерційний документ, що є заявою продавця (експортера) про бажання укласти угоду з вказаним її конкретних умов;

г) згода фізичної або юридичної особи укласти договір з іншою особою на умовах, запропонованих останнім;

3.Тести:

1. Сума ліцензійного винагорода, що твердо фіксується в контракті, виходячи з можливих оцінок економічного ефекту і прибутку покупця ліцензії в результаті її використання це:

а) роялті;

б) паушальний платіж;

в) тверда оферта;

г) деммедж;

2. До виду комерційного документа, використовуваного для здійснення розрахунків у ВЕД не відноситься:

а) рахунок-фактура;

б) накладна;

в) акредитив;

г) акцепт;

3. Вкажіть, що наголошується у преамбулі договору зовнішньоекономічної операції:

а) указується одиниця вимірювання товару, прийнята для товарів у такому вигляді (у тоннах, кілограмах, штуках і ін.);

б) наголошується повне найменування сторін-учасників зовнішньоекономічної операції, під. якими вони офіційно зареєстровані;

в) визначається, який товар один з учасників контракту повинен поставити іншому з вказівкою точної марки, сорту або кінцевого результату роботи;

г) всі відповіді вірні;

1. Комутативний договір припускає, що:

а) при його висновку предмет і характеристики взаємних зобов’язань відомі не повністю і залежать від умови, заздалегідь знати яке не представляється можливим;

б) чітке, ясне позначення правової мети, яку він переслідує ;

в) розмірів, пропорція і предмет взаємних зобов’язань визначені конкретно;

г) немає вірної відповіді;

2. До основного виду комерційного документа, використовуваного для встановлення контактів відноситься:

а) страховий полюс;

б) запит;

в) рахунок-фактура;

г) інкасо;

3. Зовнішньоторговельний оборот це:

а) виручка від надання послуг іноземними суб’єктами ВЕД;

б) виручка від надання некомерційних послуг;

в) загальний об’єм у вартісному виразі експорту і імпорту за певний період часу;

г) виручка від експорту товарів;

1. Основними пріоритетами розвитку експортного сектора в Україні немає:

а) будівельна і металургійна галузь;

б) агропромисловий комплекс;

в) високотехнологічні, наукоємкі технології;

г) ввезення високоточного медичного устаткування;

2. Сума, яку сплачує фрахтувальник судновласникові за простій судна під. вантажними операціями понад сталійного часу це:

а) роялті;

б) паушальний платіж;

в) тверда оферта;

г) деммедж;

3. Платіжний баланс це:

а) виручка від надання послуг іноземними суб’єктами ВЕД;

б) виручка від надання некомерційних послуг;

в) загальний об’єм у вартісному виразі експорту і імпорту за певний період часу;

г) співвідношення платежем країни за межу і їх поступлення з-за кордону за певний період часу (рік, квартал, місяць);

1. Інженерно-консультаційні послуги, тобто відособлений в самостійну сферу комплекс послуг комерційного характеру по підготовці виробничого процесу, а також по забезпеченню нормального ходу процесу виробництва і реалізації послуг це:

а) рейтинг;

б) хайрінг;

в) інжиніринг;

г) франчайзинг;

2. Преференційна ставка вивізного мита застосовується:

а) до товарів, походженням з економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння;

б) до товарів, походженням з країн, що знаходяться в митному союзі;

в) до товарів, що мають найбільший об’єм у вартісному виразі експорту за певний період часу;

г) до всіх експортних товарів;

3. До видів ставок митних зборів в Україні не відноситься:

а) адвалорна;

б) специфічна;

в) компенсаційна;

г) комбінована;

1. Співвідношення надходжень і платежів по експорту та імпорту товарів за певний період часу це:

а) платіжний баланс;

б) торговий баланс;

в) зовнішньоторговельний оборот;

г) немає правильної відповіді;

2. Основна функція торгового будинку, як суб’єкта ВЕД полягає:

а) у здійсненні від свого імені і за свій кошт експортно-імпортних товарообмінних операцій;

б) у здійсненні від чужого імені і за чужий рахунок експортно-імпортних товарообмінних операцій;

в) у розробці систематизованого переліку митних зборів, якими обкладаються товари при імпорті або експорті з даної країни;

г) у пропозиції постійному покупцеві або посереднику, торгуючому на даній території придбати певний товар, відповідний його економічній діяльності;

3. Державним управлінням ВЕД є діяльність держави. Яке не включає:

а) митний контроль товару, переміщуваних через державний кордон;

б) нетарифне регулювання експорту і імпорту окремих товарів загальнодержавного значення (ліцензування і квотування);

в) заходи оперативного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків, включаючи тарифне регулювання (квотування, мита, збори);

г) немає правильної відповіді;

1. Політика лібералізації це:

а) право країни на самостійне здійснення своїй внутрішньої і зовнішньої політики;

б) весь комплекс державних заходів щодо регулювання економіки і зовнішніх свіязей для сприяння зовнішньоторговельному обороту і зниженню митних і інших бар’єрів;

в) державна політіка захисту внутрішнього ринку від внутрішньої конкуренції через систему певних обмежень;

г) відсутність або мінімальне втручання держави в зовнішню торгівлю;

2. До митних зборів, з протекціоністською функцією можна віднести ті, які:

а) відносяться і до імпортних і до експортних мит, оскільки вони вважаються одній із статей прибуткової частини державного бюджету;

б) відносяться до імпортних мит, оскільки з їх допомогою держава захищає місцевих виробників від небажаної іноземної конкуренції;

в) відносяться до експортних мит, встановлених з метою запобігання небажаного експорту товарів, внутрішні ціни на яких по тих або інших причинах нижче світових ;

г) немає правильної відповіді;

3. До основних видів оферти не відноситься:

а) тверда оферта;

б) вільна оферта;

в) оферта по праву правої руки;

г) оферта по праву лівої руки;

1. Сума ліцензійного винагороди, що твердо фіксується в контракті, виходячи з можливих оцінок економічного ефекту і прибутку покупця ліцензії в результаті її використання це:

а) роялті;

б) паушальний платіж;

в) тверда оферта;

г) деммедж;

3. Тести: 1. Особливості твердої оферти:

а) робиться з боку продавця без всяких зобов’язань;

б) пропозиція спочатку робиться постійному покупцеві або посереднику, торгуючому на даній території;

в) робиться тільки одному покупцеві, при цьому указується термін дії оферти, протягом якої продавець не може змінити запропоновані умови;

г) немає правильної відповіді;

3. Оренда орендодавцем устаткування, з обліком не тільки його технічного обслуговування, але і його страхування строком до декількох місяців це:

а) рейтинг;

б) лізинг;

в) хайрінг;

г) контингентування;

3. Сталійний час в чартерній операції це:

а) певний ліміт часу, встановлений чартером для прибуття в порт завантаження;

б) певний ліміт часу, встановлений чартером для прибуття в порт вивантаження;

в) певний ліміт часу, встановлений чартером для фрахту судна;

г) певний ліміт часу, встановлений чартером для розвантаження або завантажень;

3. Тести: 1. Основними пріорітетамі розвитку експортного сектора в Україні немає:

а) будівельна і металургійна галузь;

б) агропромисловий комплекс;

в) високотехнологічні, наукоємкі технології;

г) ввезення вісокоточного медичного устаткування;